Grunder och struktur

Vi börjar med att titta på grunderna och strukturen i PHP och hur det fungerar tillsammans med HTML.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/01. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

Det finns en videoserie som bygger på innehållet i guiden, de videor som är relaterade till denna sektionen är märkta med “[Grunder]”.

#Revision history

  • 2019-09-03: (B, mos) Länk till videoserie.
  • 2018-08-20: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.