Lös mazen med din mazerunner i bash

By . Latest revision .

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen.

#Förkunskaper

Du har gått igenom delen i guiden som handlar om Docker network. Du har koll på Bash-guiden. Du har bekantat dig med programmet curl.

#Introduktion

Läs kort på Wikipedia om vad en maze kan vara. Möjligen kan det vara inspirerat av boken/filmen med samma namn, The Maze Runner.

#Om servern maze

Servern maze finns i kursrepot. Där finns all källkod och en specifikation över serverns API.

Börja med att översiktligt bekanta dig med serverns API.

Så här kan du starta servern.

# Gå till kursrepot
cd example/maze
node index.js

Du kan testa maze-servern med curl. Så här.

Studera gärna källkoden till maze-servern. Hade du kunnat skriva den själv?

#Ta en kopia av Maze

Börja med att ta en kopia av koden i example/maze/. Spara alla dina filer i katalogen me/kmom05/maze/server/.

# Gå till kursrepot
cp -ri example/maze/{api.md,index.js,maze.js,maps,router.js} me/kmom05/maze/server/

Nu är du redo att starta din egen variant av maze-servern.

Du startar servern med $ node index.js.

#Att spara spelets id till fil

Din klient behöver komma ihåg spelets id och vilket rum du står i. Du sparar den informationen enklast i fil. För att du skall slippa hantera JSON med bash, så har servern en möjlighet att leverera svaren som en komma-separerad sträng.

Testa att köra följande kommandon mot servern så ser du skillnaden.

curl localhost:1337/map
curl localhost:1337/map?type=csv

Det är alltså ?type=csv som kan underlätta för din bash-klient som kommer att behöva parsa innehållet.

#Krav

Kraven består av två delar. Först skapar vi ett Bash-skript som körs mot servern. Sedan bygger vi in både servern och klienten i varsin container som pratar med varandra via ett eget nätverk.

#Bashscript för att lösa maze (del 1)

 1. Skapa ett skript mazerunner.bash i mappen maze/client/. Gör scriptet exekverbart.

 2. Använd API:et för att lägga till följande funktioner i skriptet. Skriptet skall alltid skriva ut ett meddelande om det gick bra eller inte.

Kommando Vad skall hända
./mazerunner.bash init Initiera ett spel och spara ned spelets id i en fil.
./mazerunner.bash maps Visa vilka kartor som finns att välja bland.
./mazerunner.bash select <#map> Välj en viss karta via siffra.
./mazerunner.bash enter Gå in i första rummet.
./mazerunner.bash info Visa information om rummet.
./mazerunner.bash go north Gå till ett nytt rum, om riktningen stödjs.
./mazerunner.bash go south Gå till ett nytt rum, om riktningen stödjs.
./mazerunner.bash go east Gå till ett nytt rum, om riktningen stödjs.
./mazerunner.bash go west Gå till ett nytt rum, om riktningen stödjs.

Så här kan det se ut när du är klar.

#Mazerunner i docker (del 2)

Tanken är här att vi ska flytta in vår Mazerunner i Docker och de ska prata med varandra via ett eget nätverk. Allt ska starta via ett Bash-skript.

 1. Skapa en Dockerfile i mappen maze/server/ där du kopierar in din server i en container. Servern ska startas när containern startas. Bygg imagen och publicera den på Docker hub med namnet username/vlinux-mazeserver:latest. Byt ut username mot ditt egna användarnamn.

 2. Skapa en Dockerfile i mappen maze/client/ där du kopierar in din Bash-klient. Bygg imagen och publicera den på Docker hub med namnet username/vlinux-mazeclient:latest. Byt ut username mot ditt egna användarnamn.

 3. Skapa ett exekverbart Bash-skript, maze/kmom05.bash. Skriptet ska göra följande:

  • Skapa ett nätverk med namet dbwebb.
  • Starta upp båda kontainrarna med rätt options.
  • Servern ska även kunna nås via webbläsaren.
  • Båda containrarna ska ha egna namn.
  • Server-containern ska köras i bakgrunden.
  • Klienten ska använda serverns namn. Du behöver då byta ut “localhost” i skriptet mot namnet du ger servern.
  • Klient-containern ska starta i Bash och i den arbetsmappen du har skriptet i.
  • Stoppa den/de containrar som är igång och ta bort nätverket.

Så här kan det se ut när du är klar.

#Validera och publicera

Validera och publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb validate maze

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extrauppgift.

#Tips från coachen

Strukturera din kod med funktioner i bash. Då får du en bra struktur i första delen och i andra delen så kan du återanvända funktionerna.

Lycka till och hojta till i chatten om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2022-06-22: (A, lew) Uppdatering inför HT22.

Document source.

Category: vlinux.