Ett bash script med options, command och argument

By . Latest revision .

Du skall skapa ett bash script som tar emot options och argument.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom övningen “Skapa Bash-skript med options, command och arguments”.

#Introduktion

Du ska skapa ditt eget commands.bash script som tar emot options och arguments. Scriptet kan använda inbyggda bash funktioner.

TIPS. Använd guiden om du kör fast. Lär dig använda manualen man.

#Krav

  1. Skapa ett bash-script script/commands.bash som kan ta emot options och argument. Anropas ditt script utan options eller argument, skall scriptet skriva ut att man kan få hjälp genom att använda --help, -h.

  2. Ändra rättigheter för scriptet genom kommandot chmod 755 script/commands.bash

  3. Ditt script skall avslutas med korrekt exit värde.

  4. Använd en main-funktion för att starta programmet.

  5. Strukturera koden i olika funktioner.

  6. Följande options ska fungera:

Option Vad skall hända
-h, --help Skriv ut en hjälptext om hur programmet används.
-v, --version Visar nuvarande version av programmet.
  1. Följande argument ska fungera:
Argument                                                  Vad skall hända
cal Skriv ut en kalender.
uptime Visa resultatet av systemets inbyggda uptime.
greet Skriv ut en hälsningsfras till den nuvarande användaren.
loop <min> <max> Skriv ut siffrorna mellan <min> och <max> med hjälp av en forloop.
lower <n n n...> Skriv ut alla siffror som är mindre än 42. Antalet inskickade tal ska inte spela någon roll.
reverse <random sentence> Skriv ut argumentet baklänges (ecnetnes modnar).
all Kör samtliga funktioner i följd. Värdena väljer du själv. Jobba gärna på att få till en trevlig presentation.

Validera ditt commands.bash script genom att göra följande kommandon i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb validate script

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 1554940800: (A, lew) Första utgåvan inför HT19.

Document source.