Skapa en Docker image

By . Latest revision .

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub.

#Förkunskaper

Du har installerat Docker som en del av labbmiljön. Du har även skapat ett konto på Docker Hub.

Du har gjort uppgifterna “Lab2” och Bash-script med argument options.

Du har läst kurslitteraturen och skaffat dig grundläggande kunskaper om bash.

#Introduktion

Du ska skapa en Docker image där det ska gå att köra scriptet som ligger i mappen script. Imagen ska sedan publiceras på Docker Hub.

TIPS: Använd guiden för Docker. Du bör klara dig med informationen fram till och med Docker Hub.

#Krav

  1. Skapa en Dockerfile script/Dockerfile som använder sig av imagen debian:stretch-slim.

  2. Kopiera in ditt egna commands.bash in i kontainern, till arbetsmappen kmom03.

  3. Dubbelkolla så scriptet är körbart inuti kontainern.

  4. Vid uppstart ska kommandot commands.bash all köras.

  5. Bygg din image med namnet username/vlinux-commands:latest där du använder ditt egna användarnamn.

  6. Publicera imagen till Docker Hub.

  7. Skapa en fil script/dockerhub.txt som innehåller username/imagename:tag.

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb validate kmom03
$ dbwebb publish kmom03

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2019-04-11: (A, lew) Första utgåvan inför HT19.

Document source.