Skapa en Docker image

By . Latest revision .

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Du ska även använda ditt script från föregående övning och kopiera in det i din image.

#Förkunskaper

Du har installerat Docker som en del av labbmiljön. Du har även skapat ett konto på Docker Hub.

Du har gjort uppgifterna “Lab1” och Bash-script med argument options.

Du har läst kurslitteraturen och skaffat dig grundläggande kunskaper om bash.

#Introduktion

Du ska skapa en Docker image där scriptet som ligger i mappen kmom02/script ska köras. Imagen ska sedan publiceras på Docker Hub.

TIPS: Använd guiden för Docker. Du bör klara dig med informationen fram till och med Docker Hub.

#Krav

  1. Skapa en Dockerfile script/Dockerfile som använder sig av imagen ubuntu:22.04.

  2. Kopiera in ditt egna script/commands.bash in i containern, till arbetsmappen kmom02.

  3. Se till så scriptet är körbart inuti containern.

  4. Vid uppstart ska kommandot commands.bash all köras och sedan ska containern stängas ned. Dubbelkolla så alla program, tex cal är installerade.

  5. Bygg din image med namnet username/vlinux-commands:1.0 där du använder ditt egna användarnamn.

  6. Publicera imagen till Docker Hub och se till så den är publik.

  7. Skapa ett script script/dockerhub.bash som vid exekvering kör din publicerade image. Se till så filen är exekverbar.

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb validate script
$ dbwebb publish script

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till på Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2022-05-04: (B, lew) Uppdaterad inför HT22.
  • 2019-04-11: (A, lew) Första utgåvan inför HT19.

Document source.