Skapa en Docker image

By . Latest revision .

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub.

#Förkunskaper

Du har installerat Docker som en del av labbmiljön. Du har även skapat ett konto på Docker Hub.

Du har gjort uppgifterna “Lab2” och Bash-script med argument options.

Du har läst kurslitteraturen och skaffat dig grundläggande kunskaper om bash.

#Introduktion

Du ska skapa en Docker image där det ska gå att köra scriptet som ligger i mappen script. Imagen ska sedan publiceras på Docker Hub.

TIPS: Använd guiden för Docker. Du bör klara dig med informationen fram till och med Docker Hub.

#Krav

  1. Skapa en Dockerfile script/Dockerfile som använder sig av imagen debian:stretch-slim.

  2. Kopiera in ditt egna commands.bash in i kontainern, till arbetsmappen kmom03.

  3. Dubbelkolla så scriptet är körbart inuti kontainern.

  4. Vid uppstart ska kommandot commands.bash all köras. Det är inte säkert att kommandot cal finns installerat från start. Du kan då installera det med apt-get install bsdmainutils i din Dockerfile.

  5. Bygg din image med namnet username/vlinux-commands:latest där du använder ditt egna användarnamn.

  6. Publicera imagen till Docker Hub.

  7. Skapa en fil script/dockerhub.txt som innehåller username/imagename:tag.

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb validate kmom03
$ dbwebb publish kmom03

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2019-04-11: (A, lew) Första utgåvan inför HT19.

Document source.