Arv och Komposition

Vi tittar på hur objekt kan samverka och byggas ihop.

Vilka är relationerna mellan objekten? Det finns relationen är-en (is-a) som implementeras som arv och det finns relationen har-en (has-a) som implementeras som en medlemsvariabel vilket också kallas komposition.

Vi tittar på de konstruktioner som erbjuds och vi ser ett exempelprogram ta form där klasser samverkar enligt både arv och komposition.

#Revision history

  • 2018-03-27: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument och uppdaterad.

Document source.