#Tabeller

Sidan börjar så sakta ta form. Murphy påminde dock om att eventuella arbetsgivare måste kunna se när Murphy är ledig och tillgänglig för jobb. Till vår hjälp kommer tabeller, vilka kan skapa en bra struktur för att visa ett schema. Schemat passar bra över kontaktformuläret men inom <main>-taggarna.