#Grundstruktur för tabeller

En tabell fungerar likt ett Excel-ark. Det innehåller rader och kolumner. Grundstrukturen för en html-tabell ser ut så här:

<table>
  <tr>
    <th></th>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
</table>

<table> talar om att vi har en tabell mellan taggarna.

<tr> står för table row och markerar en ny rad.

<th> står för table header och inom dessa taggarna skriver vi rubrikerna för tabellens kolumner.

<td> markerar varje cell i tabellen, även kallad table data.

Jag fyller i tabellen med Murphys schema likt nedan:

<table>
  <tr>
    <th></th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th><th>Sun</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Before 10am</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td><td>Sleeping</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>10am-12pm</td><td>Jogging</td><td>Jogging</td><td>Shooting range</td><td>Shooting range</td><td>Shooting range</td><td>Gym</td><td>Shooting range</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>12pm-16pm</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td><td>Lunch</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16pm-17pm</td><td>Available</td><td>Shopping</td><td>Available</td><td>Tennis</td><td>Gym</td><td>Available</td><td>Available</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>17pm-18pm</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td><td>Dinner</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>After 18pm</td><td>TV</td><td>TV</td><td>Available</td><td>TV</td><td>Available</td><td>TV</td><td>TV</td>
  </tr>
</table>

#Resultat

Utan given style kommer tabellen ärva style som angetts sedan tidigare, i alla fall typsnittet och dess form och storlek. Vi tittar på hur det ser ut per default i contact.html:

En ostylad tabell.

En ostylad tabell.

Nästa steg blir att ge tabellen lite style så den blir enklare att förstå.

#Revision history

 • 2018-08-21: (A, lew) Första versionen.

Document source.