#Styla tabeller

Vi tar det stegvis och tittar på några delar vi kan styla på tabellen.

table {
  margin: 20px 0;
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}

th, td {
  border: 1px solid #fff;
  padding: 10px;
}

th {
  height: 50px;
  color: #ff8000;
}

td {
  text-align: center;
  color: #fff;
}

td:first-child {
  color: #ff8000;
}

tr:nth-child(even) {
  background-color: rgb(62, 62, 62);
  background-color: rgba(62, 62, 62, 0.6);
}

Här ser vi att man kan precis om tidigare kan välja ut just de element som man vill styla. Vi kan även se några nya delar:

border-collapse: collapse slår ihop ramarna vi skapar runt elementen till en.

:first-child är en selektor som i detta fallet väljer ut alla td-element som är de första barnen till sina föräldrar. Det resulterar i de första cellerna på varje rad.

Med :nth-child kan vi plocka ut en delmängd av alla rader i tabellen. I detta fallet väljer vi ut alla jämna rader.

#Resultat

Nu ser tabellen lite bättre ut:

En stylad tabell.

En stylad tabell.

Testa och lek med koden på CodePen:

See the Pen on CodePen.

Steg 14 i CodePen.

#Revision history

 • 2018-08-21: (A, lew) Första versionen.

Document source.