#Header

Det hade vart snyggt med en logotyp och en stylad header. Murphy instämde och ville ha med en slogan också. Självklart hjälper vi till med det. Först behöver vi någonstans att spara bilderna vi vill använda. Jag skapar en mapp img i roten av webbplatsen. Där får alla bilder ligga.

#index.html

Murphy hittade en selfie som skulle passa bra som logotyp. Vi använder den och skapar stommen i html-filen index.html:

<body>
  <header class="site-header">
    <img src="img/murphy-logo.jpg" alt="logo">
    <span class="site-title">Stormtrooper-Murphy</span>
    <span class="site-slogan">Deathstar's finest.</span>
  </header>

Nu har det dykt upp lite nya delar. Det vi kan se inuti taggarna kallas attribut. Attributen hjälper oss att bygga upp elementen med en viss struktur. Vissa element kräver till och med särskilda attribut för att fungera som tänkt.

src måste finnas med i <img>-taggen då det pekar ut var källan till bilden finns.

alt måste också finnas med i <img>-taggen. Om bilden av någon anledning inte kan visas på webbsidan kommer den texten visas istället.

class hjälper CSS att hålla reda på elementen. Man kan med fördel använda klassnamnet som selektor. Flera element kan ha samma klassnamn och på så sätt stylas samtidigt.

Ett attribut som ofta används men inte nämnts är id. Id fungerar likadant som klassnamn - det används för att hitta ett element. Ett id får dock endast tillhöra ett element. Det måste med andra ord vara unikt så ska man styla med CSS använder vi helst klassnamn.

Om vi nu tittar på sidan ser vi att den har fått en bild och lite text i headern:

Logo tillagd.

Logo tillagd.

#style.css

För att det ska se lite bättre ut behöver vi styla headern och dess element. Följande CSS blir en bra start:

...
.site-header {
  background-color: #fff;
  overflow: auto;
}

.site-header img {
  float: left;
}

.site-title {
  display: block;
  padding-top: 1em;
  padding-left: 50px;
  font-size: 32px;
  overflow: auto;
}

.site-slogan {
  display: block;
  padding-left: 50px;
  font-style: italic;
  overflow: auto;
}

Tidigare hade vi en bakgrundsfärg, bredd (width) och en höjd (height) på vårt header-element. De deklareringarna är borttagna och ersatta av .site-header {...} ovan.

Vi kan se att klassnamnen vi skapade i index.html kan användas som selektorer i CSS med hjälp av .klassnamn {...}. Det kan bli så att vi lägger till fler element av typen <header> där vi vill ha en annan style senare. Vad är det som händer i CSS-filen då?

Selektorn .site-header img {...} stylar alla element av typen <img> som finns i element med klassnamnet .site-header. Inte så knepigt va?

float: left kopplar bort elementet från det naturliga flödet och positionerar det så långt till vänster det går i sitt omslutande element.

overflow: auto talar om vad som ska hända om ett elements innehåll blir för stort för att få plats. Värdet auto ritar om det omslutande elementet om innehållet blir för stort.

display: block talar om att elementet ska ta upp hela utrymmet det har horisontellt. Kommande element hamnar då på en ny rad.

padding talar om hur mycket utrymme inåt som ska finnas i elementet innan dess innehåll ritas ut.

font-style: italic talar om att texten ska visas som kursiv.

#Resultat

När vi lagt till koden och laddar om sidan ser det ut på följande sätt:

Header med lite style.

Header med lite style.

#Revision history

 • 2018-06-13: (A, lew) Första versionen.

Document source.