#Mer innehåll

Murphy är nöjd så långt, men det hade behövts ett sätt att strukturera innehållet. Hur kan man strukturera innehållet på ett bra sätt? Det finns förstås flera sätt som fungerar. Vi tittar närmare på ett sätt, HTML-elementen <main> och <article> och övriga konstruktioner som är bra att känna till.