#Footer

Footern behöver lite justeringar då Murphy inte ville ha den grön. Vi tar bort färgen och lägger till lite luft ovan. Vi ger footern ett klassnamn i index.html och uppdaterar sedan stylen i css-filen:

index.html:

...
<footer class="site-footer">
...

style.css:

...
.site-footer {
    height: 70px;
    margin-top: 20px;
}

Selektorn footer är borttagen och ersatt av elementets klassnamn. Footern har nu 20 pixlar luft ovan sig och ingen bakgrundsfärg. Höjden på 70 pixlar kan vara kvar.

Vi sparar och laddar om sidan:

Footer med ytterst lite style.

Footer med ytterst lite style.

Det ser lite tomt ut i sidans <body>. Vi lägger till en bild till på Murphy.

#Revision history

  • 2018-06-13: (A, lew) Första versionen.

Document source.