Kmom04: Arrayer och objekt

By . Latest revision .

I JavaScript finns strukturer för arrayer och objekt tillsammans med en del inbyggda funktioner. För att skriva bra och effektiva program är det en förutsättning att man förstår hur dessa är uppbyggda och vilket stöd som erbjuds i form av inbyggda funktioner som hjälper oss att arbete mot arrayer och objekt.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i boken Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers om arrayer och grunderna för objekt.

#MDN

Läs följande:

 1. I dokumentet “MDN JavaScript Guide” läs om konstruktioner för arrayer och grunderna om objekt.

 2. I referensmanualen JavaScript reference läs översiktligt om arrayer.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig JavaScript är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika igenom serien under kursens gång.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Gå igenom guiden som följer kursens moment. För kursmoment 4 gäller delarna:

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “JavaScript och arrayer”. Spara resultatet i me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “JavaScript med objekt”. Spara resultatet i me/kmom04/lab5.

 3. Gör uppgiften “Rita flaggor med JavaScript och objekt”. Spara koden i me/kmom04/flag3.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur kändes det att bekanta sig med begreppet array?
 • Hur kändes det att bekanta sig med begreppet objekt?
 • Kan du relatera till andra programmeringsspråk för arrayer och objekt?
 • Hur kändes omfattningen på detta kursmoment jämfört med övriga kmom?
 • Är det någon av uppgifterna, eller materialet i allmänhet, som du vill lyfta upp som extra lärorik?
 • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

 • 2020-110-19: (A, lew) Genomgång inför ht20.

Document source.