Sökverktyg för JSON filer

By , . Latest revision .

Använd applikationen jq och labbverktyget för att söka och visualisera data i en JSON fil. Svara på ett antal frågor genom att kombinera sökfrågor som du kör i verktyget jq och på det viset skapar du en egen förståelse för hur innehållet i en mer komplex JSON fil är uppbyggt.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artikeln “Installera verktyget jq för att söka i JSON-filer” och du har tillgång till verktyget jq via terminalen.

#Hämta labben

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen och kör följande kommando.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create jq

Materialet till labben skapas nu och sparas i din kurskatalog enligt följande.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras.
answer.bash Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
tag-dbwebb.json textfil för vissa av uppgifterna.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.bash i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Skriv dina jq uttryck kod inom $( ) för att den ska exekveras och returnera svaret, ex.:

ANSWER=$( jq 'keys' tag-dbwebb.json )

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.bash i din terminal.

$ bash answer.bash

#Krav

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.bash.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.bash.

  4. Ladda upp, validera och publicera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate jq
dbwebb publish jq

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Tips från coachen

Se till att dela upp problemen i mindre problem. Du kan använda | - pipe för att filtrera data.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2020-02-05: (D, efo) Gjorde om till labbverktyget.
  • 2017-04-28: (C, aar) Förtydligade krav 15, att alla användarnamn ska hittas och inte bara det första.
  • 2017-04-05: (B, mos) Ändrade krav 13 från felaktiga 3 till 7 som facit visar.
  • 2015-11-23: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen webapp.

Document source.

Category: javascript, kurs webapp.