Utvecklingsverktyg för RESTful tjänster

By , . Latest revision .

När du utvecklar mot servrar som har ett RESTful API så underlättar det att ha ett par bra utvecklingsverktyg som hjälper dig att skicka requestarna till server och kanske även hjälper dig att visa och hantera svaren.

Låt oss titta på tre varianter som hjälper dig att komma igång och undersöka en server som publicerat ett RESTful API: Postman, Curl och jQ.

#En RESTful tjänst att testa mot

Först behöver vi en RESTful tjänst som vi kan använda för att testa mot. Jag väljer Kolada API, som är en tjänst för att jämföra kommuner och landsting.

Där finns bland annat ett API endpoint, en URL, för att hitta skolor i Sverige och i de olika kommunerna.

Det jag använder är en länk som ger mig alla skolor i Karlskrona.

Informationen som behövs för att testa verktygen är en basurl till API:et och en metod att använda.

#Postman

Postman har tidigare varit en Chrome App, men är nu släppt som en native app. Installera Postman för ditt operativ system, är ett oerhört användbart verktyg för att testa API:er.

Så här kan det se ut när jag gör en request med Postman.

En request mot ett API med Postman.

En request mot ett API med Postman.

Postman känns som ett potent verktyg med möjligheter att spara undan och synka arbetsytan.

#Curl på kommandoraden

Verktyg är trevliga men ibland vill man ha tillgång till en enkel och snabb variant på kommandoraden. Låt oss se hur kommandot curl kan hantera det som Postman nu gjort.

Först prövar vi bara att koppla upp oss mot tjänsten för att hitta vilket ID Karlskrona har i Koladas API.

$ curl http://api.kolada.se/v2/municipality?title=karlskrona
{"count": 1, "values": [{"id": "1080", "title": "Karlskrona", "type": "K"}]}

Det gick ungefär som väntat. Vi ser att det finns en kommun (K) med id’t 1080. Låt oss då använda ID’t för att se vilka skolor som finns i Karlskrona kommun.

$ curl http://api.kolada.se/v2/ou?municipality=1080&title=skola
{"count": 168, "values": [{"id": "V15E108000701", "municipality": "1080", "title": "Rödebyskolan F-9"}, {"id": "V15E108000801", "municipality": "1080", "title": "Nättraby kunskapscentrum 7-9"}, {"id": "V15E108000901", "municipality": "1080", "title": "Fridlevstadsskolan F-6"}, {"id": "V15E108000904", "municipality": "1080", "title": "Tvingskola F-6"}, {"id": "V15E108001101", "municipality": "1080", "title": "Spandelstorpskolan F-6"}, ...

#Sök i JSON data med jq

En annan variant att formattera snyggt är programmet jq som är en utility för att jobba med JSON data. Där kan jag få färgkodad utskrift vilket gör det än enklare att läsa innehållet i svaret. Med hjälp av jq kan man söka i JSON-svaret och enbart visa delar av svaret. Det kan vara behändigt när man söker efter viss information i större filer. Vi kommer jobba vidare med jq senare under kursen.

Här är ett exempel där jag kombinerar curl och jq.

$ curl -s "http://api.kolada.se/v2/ou?municipality=1080&title=skola" | jq "."
{
 "count": 30,
 "values": [
  {
   "id": "V15E108000701",
   "municipality": "1080",
   "title": "Rödebyskolan F-9"
  },
  {
   "id": "V15E108000901",
   "municipality": "1080",
   "title": "Fridlevstadsskolan F-6"
  },
  {
   "id":"V15E108000904",
   "municipality": "1080",
   "title": "Tvingskola F-6"
  },
  {
   "id": "V15E108001101",
   "municipality": "1080",
   "title": "Spandelstorpskolan F-6"
  },
  ...

Och med jq kan vi sedan plocka ut till exempel count

$ curl -s "http://api.kolada.se/v2/ou?municipality=1080&title=skola" | jq ".count"
30

Som du ser så kan curl och jq vara alternativa verktyg att jobba mot RESTful tjänster. Att använda kommandoraden kan vara ett kraftfullt alternativ till de verktyg vi såg inledningvis.

#Avslutningsvis

Detta var en genomgång av ett par användbara verktyg när man jobbar mot en RESTful server.

Du kan ställa frågor eller ge tips och förslag i den forumtråd som är kopplad till artikeln.

#Revision history

 • 2020-03-30: (C, efo) Uppdaterade för att passa kolada API:t istället.
 • 2018-03-14: (B, efo) Native Postman istället för Chrome App.
 • 2015-10-28: (A, mos) Första utgåvan inför kursen webapp.

Document source.

Category: webbprogrammering.