Använd externa moduler i Python för att hämta information på webben

By . Latest revision .

När man jobbar med webbutveckling, eller utveckling i allmänhet, händer det att man vill hämta information från andra webbservrar, bearbeta informationen och lagra undan på filer eller i en databas.

Sådana aktiviteter stödjer Python via interna moduler, eller via moduler som man kan ladda ned och installera.

Låt oss gå igenom ett par vanligt förekommande sätt att, via Python, hämta och bearbeta information som finns på andra servar.

När det refereras till exempelprogram i kursrepot så bör du köra och studera respektive exempelprogram. Titta hur programmen är uppbyggda och vad de gör.

#Läsa och skriva JSON-filer

JSON är ett format som är vanligt när man hämtar information från webbservrar via så kallade Web API:er. JSON är ett textbaserat format och tittar du på det så känner du troligen igen strukturen, den är inte så skild från Pythons struktur på en dictionary.

Så här ser en JSON-fil ut.

{
  "colorsArray": [
    {
      "colorName": "red",
      "hexValue": "#f00"
    },
    {
      "colorName": "pink",
      "hexValue": "#f9f"
    }
  ]
}

I Python finns modulen json som hjälper oss att läsa och skriva innehåll till och från en JSON-fil. Modulen konverterar JSONs format till Pythons interna format för datastrukturer. Vi kan alltså jobba med JSON-strukturer precis som vi gör på vanligt sätt med Pythons egna datastrukturer.

Så här ser ett program ut som läser in en JSON-fil enligt ovan.

import json

# Create a file object
jsonfile = open("json.txt", "r")

# Read from file and decode as json
jsonobject = json.load(jsonfile)


# Print out the content from the dict
for color in jsonobject["colorsArray"]:
  print(color["colorName"], color["hexValue"])

Så här kan det se ut när man kör liknande kod för att testa grunderna i Pythons json-modul.

I kursrepot för kursen python finns ett exempelprogram som läser och skriver till en JSON-fil. Du kan kika på exempelkoden via GitHub.

Så här ser det ut när man kör exempelprogrammet.

#Anropa en webbsida och se om den svarar

Att pinga en webbsida vill man göra för att kontrollera att den är uppe och svarar. Kanske vill du ha en kvalitetskontroll på att din webbplats verkligen fungerar och svarar dygnet runt.

För att pinga en webbplats behöver du skicka en HTTP-request till webbplatsen och ta hand om svaret. Genom att använda den externa Python-modulen requests kan vi göra detta via ett par rader av Python-kod.

import requests

url = "http://dbwebb.se/humans.txt"
req = requests.head(url)

print("Request to ", url)
print("Recieved status code: ", req.status_code)

Modulen requests kan du installera, om den saknas, med Pythons pakethanterare PIP med följande kommando.

pip3 install requests

Här ser vi en av styrkorna med Python. Men ytterst lite kod kan vi göra kraftfulla saker. I exemplet hämtar vi webbsidan dbwebb.se/humans.txt för att kontrollera att webbplatsen svarar.

Egentligen hämtar vi inte hela webbsidan, vi hämtar bara HEAD-delen. Det är mer effektivt eftersom vi enbart är intresserade av statuskoden som returneras.

Så här ser det ut när man kör koden ovan interaktivt i Python.

I kursrepot för kursen python finns ett exempelprogram som pingar en webbsida. Du kan kika på exempelkoden via GitHub.

Så här ser det ut när man kör exempelprogrammet.

#Hämta information från en webbtjänst

Att hämta information från en webbplats, via ett publicerat API, kan innebära en HTTP-förfrågan och ett svar i JSON eller XML. Populära samlingsnamn på liknande tekniker är namn som SOAP, RESTful och web services. Man kan säga att webbplatsen publicerar ett gränssnitt, ett API, som berättar vad du kan göra och vilken information du kan hämta.

Många sociala webbtjänster har denna typen av API:er för att utvecklare ska kunna koppla in sina egna applikationer mot webbtjänsterna. Det är också ett vanlig sätt att utbyta information mellan olika system där maskinerna pratar sinsemellan.

Vi har redan använt Python-paketet requests för att hämta webbsidor. Vi skall nu använda det för att hämta information från en “publicerad tjänst” som levererar svar som ett JSON-objekt.

Tanken är att visa hur du kan hämta och bearbeta information från en webbtjänst.

Webbtjänsten, i detta fallet, ger oss ett citat från Marvin (en figur i boken Liftarens guide till galaxen). Följande länk representerar webbtjänsten:

Ett svar från denna länken ges i form av ett citat, levererat i ett JSON-objekt. Det kan se ut så här:

{"quote":"\"What's up?\" [asked Ford.] \"I don't know,\" said Marvin, \"I've never been there.\""}

Ett enkelt python-skript som hämtar hem dagens citat och skriver ut det, skulle kunna se ut så här.

url = "http://dbwebb.se/javascript/lekplats/get-marvin-quotes-using-ajax/quote.php"

req = requests.get(url)

print("\nThe response status code is:\n", req.status_code)

print("\nThe response body is:\n", req.text)

json = req.json()
print("\nQuote of today is:\n\"{quote}\"\n".format(quote=json["quote"]))

I kursrepot för kursen python finns ett exempelprogram som gör precis detta. Du kan kika på exempelkoden via GitHub.

Så här ser det ut när man kör exempelprogrammet.

#Scrapa information från en webbsida

Att scrapa information från en webbsida innebär att man laddar hem webbsidan och låter ett program gå igenom innehållet på webbsidan för att hämta ut viss information.

För att ta ett exempel. Förstasidan på dbwebb.se visade (i en tidigare version) de tre senaste raderna från chatten. Säg nu att du vill åt den informationen för att använda den i något syfte. Bara som exempel alltså.

Innan vi går vidare så vill jag bara poängtera att det inte alltid är önskvärt att scrapa en webbsidas innehåll. Det är inte heller säkert att det är uppenbart tillåtet att göra en sådan sak. Om du implementerar en dålig lösning kan det innebära att du lastar ned webbplatsen med dina requester. Kanske finns det ett API som du bör använda istället? Kanske är du ute och traskar i en grå area av vad som är tillåtet och inte. Innan du försöker scrapa information från en webbsida bör du dubbelkolla att det verkligen är det du vill göra. Sedan bör du implementera sedvanliga cachnings-algoritmer för att undvika att belasta webbplatsen.

Att scrapa dbwebb.se för att hålla koll på chatten hade definitivt varit oönskat och direkt klumpigt sätt att komma åt den informationen på. Men, vi tar det som exempel ändå, bara för att visa hur det fungerar.

Med det sagt så återgår vi raskt till att se hur man gör.

Det första du behöver göra är att installera paketet BeautifulSoup via pip.

pip3 install beautifulsoup4

Sedan kan du använda paketet requests för att hämta hem webbsidan och paketet BeautifulSoup för att analysera sidan och plocka ut detaljer från den.

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# Get webpage
url = "http://dbwebb.se/"
req = requests.get(url)

# Get the webpage content as a soup
soup = BeautifulSoup(req.text)

# Get all elements looking like <p class="irclog">
ircLog = soup.find_all("p", class_="irclog")

Paketet BeautifulSoup bygger upp en intern struktur av webbsidan och erbjuder dig att söka igenom strukturen via vissa funktioner.

I kursrepot för kursen python finns ett exempelprogram som plockar ut irc-loggen från dwbebb.se. Du kan kika på exempelkoden via GitHub.

Så här ser det ut när man kör exempelprogrammet.

#Avslutningsvis

Du har nu fått ett par exempel på hur du kan lägga till moduler till Python och hur du kan bygga ut enkla skript till mer kompletta kommandon. Här har du en av Pythons styrkor som en blandning av riktigt programmeringsspråk och enklare skripthantering.

Fråga gärna, eller kommentera artikeln i forumet. Artikeln har en egen tråd.

#Revision history

 • 2017-06-21: (E, aar) Gallring inför HT17.
 • 2015-03-31: (D, mos) Felstavat till Soup.
 • 2015-03-09: (C, mos) Bort med tidsstämpel i ping-exempel.
 • 2015-02-03: (B, mos) Info-ruta om att hoppa över SQLite.
 • 2014-10-15: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.

Category: python.