Din egen chattbot - Marvin - inventarie

By , . Latest revision .

Programmering och problemlösning i Python. Använd fil för att hjälpa Marvin att ha koll på sina inventarier.

#Förkunskaper

Du kan grunderna i Python och filhantering. Du har även byggt andra delen av Marvin.

#Introduktion

Du skall bygga en ryggsäck till Marvin och du skall spara innehållet i ryggsäcken till fil.

Du skall kommunicera med Marvin via text och inte via ett menyval.

> inv
*marvin svarar med innehållet i inventoriet*

> inv pick mumintrollet
*marvin svarar med att han tog upp mumintrollet*

> inv drop mumintrollet
*marvin svarar med att han släppte mumintrollet*

Se hur det kan se ut när uppgiften är klar:

#Krav

Bygg vidare på din Marvin 2.

# Ställ dig i kurskatalogen
cp -ri me/kmom03/marvin2/* me/kmom04/marvin3
cd me/kmom04/marvin3
 1. Skapa en ny fil main.py, den ska innehålla koden för while-loopen och vilket val som görs. marvin.py ska innehålla all kod som körs när ett val är gjort, alltså varje enskilt vals kod. Importera marvin.py i main.py.

 2. Skapa sedan en ny fil inventory.py, denna fil ska innehålla koden för att hantera Marvins inventarie som beskrivs i nedanstående krav.

 3. Marvin ska kunna plocka upp vad som helst.

 4. Spara innehållet i ryggsäcken i en fil som du döper till inv.data.

 5. När du börjar så läser du in ryggsäckens innehåll från filen.

 6. När du ger inventory-kommandon till Marvin så skall det ske i klartext. Genom att prata med Marvin, via kommandon, så ska han kunna visa och förändra innehållet i sitt inventory.

Följande kommandon skall fungera. Notera att Marvin ska kunna plocka upp vad som helst. Nedan visas flower enbart som exempel.

 Kommando  Vad händer
inv Visa vad som finns i inventoryt och hur många saker det finns där.
inv pick flower Plocka upp en blomma, en flower.
inv drop flower Kasta bort blomman.

5. Validera din kod.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate marvin3

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

1. Lägg till följande kommando.

 Kommando  Vad händer
inv drop kasta bort allt som ligger i inventoryt.

2. Marvin ska inte kunna bära mer än 4 saker. Om du ber honom att plocka upp något när han har fullt så ska han svara att han inte kan plocka upp det.

#Tips från coachen

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2019-06-14: (I, aar, efo) uppdaterat för ligga i kmom04.
 • 2018-06-29: (H, aar) Uppdaterade mappstruktur mot kursrepo.
 • 2017-06-14: (G, lew) Uppdaterade med en asciinema och ett krav. Förtydligande av uppgift.
 • 2015-10-12: (F, mos) Förtydligade (lade till) krav om att spara på fil.
 • 2015-09-03: (E, mos) Ändrade max antal till 4 istället för 7 samt tog bort grundkrav om att det redan skall finnas 4 i ryggsäcken.
 • 2015-08-25: (D, mos) Uppgraderade till dbwebb v2 samt flyttade två krav till extrauppgifter.
 • 2015-05-05: (C, mos) Förtydligade att kommunicera via text och inte menyval.
 • 2015-02-03: (B, mos) Länkade till artikel med introduktion av JSON.
 • 2015-02-02: (A, sylvanas, mos) Första utgåvan i samband med uppgradering av kursen python.

Document source.

Category: python.