Moduler i Python

By efo, aar. Latest revision .

Funktioner i Python gör så att vi kan återanvända kod och att vi har möjlighet att sätta namn på koden som vi vill använda flera gånger. Ibland vill vi dela upp koden ännu mer för att enkelt kunna återanvända flera funktioner i flera olika program, detta kallas ibland kodbibliotek, i python kallas detta moduler. Vi ska i denna övning titta på hur vi kan skapa en modul och samla funktioner i den som vi importerar i en annan Python-fil.

Vi fortsätter på exemplet från övningen Funktioner, argument och returvärden så har du inte gjort den övningen rekommenderar vi att du gör den först.

#Moduler

Moduler skapas oftast av två anledningar. En av anledningarna är att organisera koden, vi samlar funktioner som är relaterade till varandra i en modul. Detta gör att de blir lätt att hitta och jobba med de funktionerna. Den andra anledningen till att skapa moduler är att skapa kodbibliotek. Vi sparar funktioner som vi vill återanvända i andra projekt i en modul. Då slipper vi skapa om funktionerna och istället behöver vi bara importera modulen också har vi tillgång till dem. Den ena anledningen utesluter dock inte den andra.

I slutet av övningen Funktioner, argument och returvärden ser våra funktioner ut på följande sätt.

# energy_calculation.py
def calculate_energy(time_in_microwave, effect=800):
  """
  Calculates the energy consumption i kWh
  Returns the consumption
  """
  energy = effect * time_in_microwave / 1000
  return energy

def calculate_cost(energy, price_per_kwh=78.04):
  """
  Calculates the cost for a given energy consumption
  Returns the cost in kr
  """
  cost = energy * price_per_kwh / 100
  return cost

Dessa två funktioner hänger ihop och har ett sammanhang och som de strukturerade programmerare vi är tänker vi att dessa kan vi ju använda en annan gång. Detta görs lättast i Python genom att skapa en modul. Vi skapar en ny fil energy_calculation.py där vi endast lägger ovanstående två funktioner.

I en annan ny fil main.py skriver vi själva programmet. Vi har alltså nu våra funktioner i en fil och själva programmet i en annan. För att vi ska kunna använda våra funktioner från filen energy_calculation.py måste vi importera den filen in i main.py. Detta gör vi genom att använda import. Notera att vi skriver import energy_calculation utan filändelse. Vi har nu tillgång till alla funktioner vi har definierat i energy_calculation.py. Vi kommer åt funktionerna genom att skriva modulens namn följt av en punkt . och sen funktionens namn, module_name.function_name(), detta kallas “dot notation”.

# main.py

import energy_calculation

emil_time = 2.5 / 60
emil_energy = energy_calculation.calculate_energy(emil_time)
emil_cost = energy_calculation.calculate_cost(emil_energy)

emil_string = "Emil använder {energy:.4f} kWh och detta kostar {cost:.4f} kr".format(
  energy=emil_energy,
  cost=emil_cost
)
print(emil_string)
# Emil använder 0.0333 kWh och detta kostar 0.0260 kr

En modul är egentligen bara en python fil med kod i, så alla filer vi har skapat än så länge har varit moduler. Det vi gör nu är egentligen bara att lära oss hur vi kan importera/använda funktioner från andra filer/moduler.

#Byta namn på moduler

Av olika anledningar vill man ibland använda ett annat namn på modulen i koden, t.ex. det kan vara långt eller det linkar något annat. Då kan man använda nyckelordet as för att ändra namnet. Vi kollar på hur det vi gör för att byta namn på “energy_calculation” till “ec”.

# main.py

import energy_calculation as ec

emil_time = 2.5 / 60
emil_energy = ec.calculate_energy(emil_time)
emil_cost = ec.calculate_cost(emil_energy)

emil_string = "Emil använder {energy:.4f} kWh och detta kostar {cost:.4f} kr".format(
  energy=emil_energy,
  cost=emil_cost
)
print(emil_string)
# Emil använder 0.0333 kWh och detta kostar 0.0260 kr

Det var inte svårare än så, lägg till as name i slutet av ditt import statement. Då kan vi använda det nya namnet i koden nedanför för att referera till den importerade modulen.

#Inbyggda moduler och importera specifika funktioner

Python kommer skeppat med ett antal färdiga moduler som innehåller användbara funktioner. T.ex. modulen “math” som innehåller funktioner b.la. för avrundning av tal och mer avancerad aritmetik än plus, minus och delat med. Modulen “random” finns också, den innehåller funktioner som b.la. kan slumpa fram tal, vilket är väldigt bra att ha. Dessa moduler kan innehålla väldigt många olika funktioner och ibland vill vi kanske bara komma åt en specifik, då är det bra att man kan importera specifika funktioner så man inte får alla.
För att göra det använder man sig av “from”, då specificerar vi modulen vi vill hämta från och sen vilken funktionen vi vill ha, from module_name import function_name. Vi kollar på ett exempel där vi importera en funktion för att avrunda tal från “math”.

from math import floor

print(floor(3.14))
# 3

Vi vill även ha funktionen för att avrunda tal uppåt och potens och upphöjt. Vi behöver inte skapa en ny rad för detta utan vi kan lägga till varje funktion vi vill ha efter “floor”. Vi kan även här byta namn på funktionerna vi importerar med “as”, vi testar byter namn på “floor” till “lower”.

from math import floor as lower, ceil, pow

print(lower(3.14))
# 3
print(ceil(3.14))
# 4
print(pow(5,2))
# 25

#Exekvera moduler som script

Som jag nämde förut är en modul egentligen bara en fil med kod. Detta faktum gör att vi kan exekvera den som ett eget program. Vi fortsätter med energi exemplet och lägger till lite kod som vi tänker oss att vi vill använda för att testa att funktionerna fungerar som de ska.

# energy_calculation.py
def calculate_energy(time_in_microwave, effect=800):
  """
  Calculates the energy consumption i kWh
  Returns the consumption
  """
  energy = effect * time_in_microwave / 1000
  return energy

def calculate_cost(energy, price_per_kwh=78.04):
  """
  Calculates the cost for a given energy consumption
  Returns the cost in kr
  """
  cost = energy * price_per_kwh / 100
  return cost

print("Test av calculate energy:")
print(calculate_energy(800))

Vi exekverar filen som vanligt med python3 energy_calculation.py och då skriver den ut "Test av calculate energy: 640". Detta vill vi inte ska ske när vi importerar modulen. Då vill vi enbart ha tillgång till funktionerna, inte att någon kod ska exekveras. Testa exekvera “main.py” för att se vad som skrivs ut.

$python3 main.py
Test av calculate energy:
640.0
Emil använder 0.0333 kWh och detta kostar 0.0260 kr

Nu görs utskriften från “energy_calculation.py” först i programmet, det är för att koden i modulen exekveras direkt när den importeras. Så där vill vi inte ha det, vi vill fortfarande bara se “Emil använder…” utskriften. Som tur är kan vi avgöra i koden om filen/modulen exekveras som ett eget program eller om det importeras som en modul. Om filen importeras får variabeln __name__ värdet av vad filen heter men om filen exekveras som eget program får variabeln värdet __main__. Testa att lägga till print("name: " + __name__) i slutet av båda filerna och exekvera dem.

$python3 main.py
Test av calculate energy:
640.0
name: energy_calculation
Emil använder 0.0333 kWh och detta kostar 0.0260 kr
name: __main__

$python3 energy_calculation.py
Test av calculate energy:
640.0
name: __main__

När vi kör “main.py” skrivs “name: energy_calculation” ut från modulen och “name: main” från “main.py”. När vi exekverar “energy_calculation.py” skrivs “name: main” ut. Det vi kan göra med denna kunskapen är att lägga till en if-sats i slutet av “energy_calculation.py” som kollar om __name__ == "__main__". Om det är sant vet vi att filen exekveras som ett eget program och om vi då lägger vår test kod i if-sats blocket kommer den inte exekveras när filen blir importerad.

# energy_calculation.py
def calculate_energy(time_in_microwave, effect=800):
  """
  Calculates the energy consumption i kWh
  Returns the consumption
  """
  energy = effect * time_in_microwave / 1000
  return energy

def calculate_cost(energy, price_per_kwh=78.04):
  """
  Calculates the cost for a given energy consumption
  Returns the cost in kr
  """
  cost = energy * price_per_kwh / 100
  return cost

if __name__ == "__main__":
  print("Test av calculate energy:")
  print(calculate_energy(800))
  print("name: " + __name__)

Testa exekvera båda filerna igen och lägg märke till att det inte längre blir några utskrifter från “energy_calculation.py” när du exekverar “main.py”.

#Avslutningsvis

Vi har nu kort introducerat moduler i Python. Moduler är ett sätt att kategorisera och dela upp kod för återanvändning och ett bra arbetssätt när mängden av kod växer eller om du vill använda samma kod i olika projekt. För de som vill veta mer om moduler i Python beskrivs moduler i Python Tutorial Chapter 6 Modules.

Alla kodexempel från denna övningen finns i kursrepot för python-kursen och här på dbwebb. Kodexemplet innehåller hela exemplet från tidigare övningar, men uppdelat i modulen energy_calculation.py och huvudprogrammet finns i main.py.

#Revision history

 • 2018-06-19: (B, aar) Utökad inför python-v2.
 • 2017-06-02: (A, efo) Första utgåvan inför kursen python H17.

Document source.

Category: python.