Exceptions i Python

By . Latest revision .

Det finns två vanliga fel, eller errors, som man kan snubbla över i Python. Det är syntax errors och exceptions. Vi ska titta närmare på exceptions och hur vi kan jobba med dem.

#Intro

En stor fördel med exceptions är att de tvingar fram en utskrift när något går fel. Med egna exceptions kan vi tvinga fram egen definierade utskrifter.

#Errors

#Syntax Errors

Det vanligaste felet är syntax errors (ibland parsing errors). Det uppstår när syntaxen är fel och programmet inte kan köras. Ett exempel är följande kod:

>>> if 100 < 5 print("Oj då...")
 File "<stdin>", line 1
  if 100 < 5 print("Oj då...")
          ^
SyntaxError: invalid syntax

Felet visar oss vilken fil det handlar om (i detta fallet interpretatorn). Den lilla pilen pekar på den tidigaste gången felet upptäcktes på raden och vanligen är den felaktiga koden i delen före pilen. Här handlar det om att if-satsen inte startar med :.

#Built-in Exceptions

Även om syntaxen är korrekt så finns det fel som bara hittas när programmet exekveras. Då handlar det om exceptions. Det kan handla om att en variabel inte är definierad eller att man adderar en siffra med en sträng. Ett exempel på ImportError:

>>> from Nangijala import Skorpan
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'Nangijala'

Här kastas felet ImportError och vi får information om var i filen felet uppstår och ett meddelande: “No module named ‘Nangijala’”. Hjälpsamt och trivsamt.

Det finns många inbyggda exceptions som hjälper oss att se vad som blivit fel. Några av de vanligaste är:

Exception Meddelande
ImportError No module named ‘something’
IndexError list index out of range
KeyError the_key (tex my_dict[“the_key”])
NameError name ‘variable name’ is not defined

Kika i dokumentationen för fler exceptions.

#raise Exception

När man pratar om felhantering stöter man på termer som att kasta ett exception (throw exception) och fånga ett exception (catch exception). När man kastar ett exception så talar man om att det har blivit ett fel och definierar vilket fel som ska uppbringas. Sedan fångar man felet och agerar därefter. I Python kallas det raise exception, och kan med fördel användas i en try/except. Det är då i try: man kastar ett exception och fångar det i except:.

För att själv tvinga fram det använder vi raise:

>>> raise Exception("Something happened!")
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
Exception: Something happened!

Vi ser ovan att man kan skicka med ett meddelande till Exception som skrivs ut. I följande stycke tar vi reda på hur man kan skapa egna exceptions och använda dem i ett sammanhang.

#Extend Exception

Vi kan som sagt skapa egna exceptions. Det gör vi genom att ärva från basklassen Exception och tvinga fram dem vid behov. Det kan hända att vi vill kunna tvinga fram fel som i vanliga fall inte är ett fel.

Ponera att vi ska skapa ett spel, där man ska gissa på ett nummer och får för varje gång reda på om vi gissat för lågt eller för högt.

Först skapar vi en egendefinierad basklass för våra custom exceptions, eller extended exceptions. Ett vanligt sätt är att samla dem i en fil, exceptions.py eller errors.py.

class Error(Exception):
  """User defined class for custom exceptions"""
  pass

Det är inget krav att vi skapar en egen basklass utifrån Exception. Det är dock en god standard så vi nöjer oss med det. Vi ser att den ärver från klassen Exception och därmed möjligheten att skicka med ett meddelande som kan skrivas ut när felet kastats.

Vi vill ha exceptions för när man gissat för högt och för lågt, så vi fyller på vår klass-fil med två klasser till:

class ValueTooLowError(Error):
  """Raised when the input value is too low"""
  pass

class ValueTooHighError(Error):
  """Raised when the input value is too high"""
  pass

Nu har vi ett exception för varje fel som vi vill tvinga fram. Notera att i nyare version av Python behöver vi inte ha med pass i klassen, det ger valideringsfel (tror det är python3.7 och uppåt).

Nu kollar vi på hur vi kan använda de egen definierade felen.

#!/usr/bin/env python3

"""
Main file for testing exceptions
"""
import random
from exceptions import ValueTooLowError
from exceptions import ValueTooHighError


def guess(number, correct):
  if number < correct:
    raise ValueTooLowError
  if number > correct:
    raise ValueTooHighError

def game_loop():
  rand_val = random.randint(1, 10)

  while True:
    try:
      in_val = int(input("Ange siffra: "))
      guess(in_val, rand_val)
      break
    except ValueTooLowError:
      print("För lågt, prova igen!")

    except ValueTooHighError:
      print("För högt, prova igen!")

  print("Siffran {} är rätt!".format(in_val))

if __name__ == "__main__":
  game_loop()

Notera att vi inte fångar felen i samma funktion som vi lyfter dem i.

#It is easier to ask for forgiveness than permission

Vi går lite överkurs och kollar på ett sätt att skriva kod som kallas för “It is easier to ask for forgiveness than permission” (EAFP) kontra “Look before you leap” (LBYL) vilket de flesta är vana vid.

När vi skriver kod enlig LBYL använder vi if-satser och kollar i förväg om något kommer fungera. Med EAFP försöker vi göra något och om det går fel fångar vi felet och fortsätter. Nedanför kan ni se ett kort kodexempel.

#LBYL

if "key" in a_dict:
  print(a_dict["key"])

Vi kollar först att nyckeln finns innan vi gör något med den.

#EAFP

try:
  print(a_dict["key"])
except KeyError:
  pass

Vi försöker använda nyckeln och om den inte finns fångar vi felet som lyfts.

#Vilket ska man använda?

Många programmeringsspråk förespråkar LBYL men Python är för att använda EAFP. Det är dock lättare att saker går fel med EAFP. Läs The Most Diabolical Python Antipattern för ett längre utlägg om en problematik som uppstår med EAFP. Ni får gärna läsa kommentarerna på artikeln också för att läsa lite diskussioner om för och nackdelar.

En annan aspekt är prestanda. Att lyfta och fånga fel tar generellt sätt längre tid än en if-sats. Men om villkoret som används i if-satsen är krävande kan det vara snabbare att använda try-except. Eller om bara 10% av gångerna koden körs kommer det resultera i att ett fel lyfts, då kan det vara värt att de andra 90% gångerna inte har en if-sats.

Som ni ser kan mycket påverka och det är upp till er som skriver koden att avgöra vilket som är mest passande. Det är inget vi kommer kolla på i denna kursen dock.

#Avslutningsvis

Nu har vi tittat på hur vi kan skapa egna exceptions, så kallade custom exceptions eller extended exceptions. Vill du läsa mer kan du göra det i dokumentationen

#Revision history

 • 2021-02-03: (B, aar) Uppdaterade koden till bättre struktur och stycke om EAFP.
 • 2018-01-09: (A, lew) First version.

Document source.

Category: oopython.