#Skriv ett referat

By , , . Latest revision .

Uppgiften går ut på att skriva ett referat på en text, alltså att sammanfatta en längre text på ett begränsat utrymme. Texten ska, med era egna ord, sammanfatta och presentera relevant information samt de viktigaste punkterna från artikeln. Det handlar därmed både om att förstå texten och kunna förmedla den vidare till läsaren med egna ord. Texten är på engelska men skriv referatet på svenska.

Referatet ska vara på max 1 A4 sida (ca 500-600 ord). Ert referat ska vara objektivt, det är artikelförfattarens synpunkter som ska redovisas. Tänk på att det begränsade utrymmet gör att ni måste fokusera på det väsentliga i texten, den röda tråden.

Uppgiften kommer bedömas utifrån tre delar:

  • Hur väl ni lyckas plockas fram det väsentliga i texten, vad vill författaren säga?

  • Är er sammanställning begriplig även för en läsare som inte läst ursprungsartikeln?

  • Skriver ni på en akademiskt godtagbar nivå? Korrekt stavning, avstavning och grammatik. Språket ska vara vårdat men inte tillkrånglat.

Texten hittar du här.

#Förkunskaper

#Krav

  1. Referatet ska uppfylla kraven i specifikationen ovan.

  2. Dokumentformatet ska vara PDF, men skriv gärna i LaTeX eller Word.

  3. Använd storlek 11 för brödtexten. Rubriker får markeras med större storlek men tänk på att ert referat ska få plats på en A4 sida.

Inlämning

Spara ditt referat i pdf format och lämna in på Canvas.

#Revision history

  • 2022-05-20: (C, grm) Uppdaterad för ht22.
  • 2020-10-13: (B, nik) Uppdaterad för ht20, tog bort krav om specifik font.
  • 2019-10-11: (A, lew, aurora) First edition.

Document source.

Category: itsec.