Om opponeringen

Det finns riktlinjer om hur opponeringen skall ske.

Det finns en forumtråd som diskuterar riktlinjer vid opponering.

När opponeringen är slutförd så kan du som författare göra en replik (rejoinder) där du tydligt visar hur du förhåller dig till den feedback du fått av opponenten och hur du valt att uppdatera ditt arbete.

rejoinder – A quick response that involves disagreement or is witty, especially an answer to a question.

Replik (svarsanförande) – ett kortfattat svarsanförande som en person får uttala omedelbart efter en annans debattinlägg

Det finns en forumtråd som diskuterar replik/rejoinder.

#Revision history

  • 2018-12-21: (A, mos) Första utgåva, omarbetad utifrån information i forumet.

Document source.