Mall för thesis dokumentet

Conny har en ny uppdaterad mall för 2020 (v6). Han säger att det enbart är mindre ändringar, jämfört med 2018 och 2019.

Under 2018 hade vi en allmän diskussion om mallen i forumet i tråden Rapportmall för exjobbet.

Forumtråden innehåller bland annat diskussion om huruvida “Resultat och Analys” skall sammanfogas i ett kapitel (som i Connys mall) eller om man skall hålla dem separerade i två skilda kapitel (Mikaels förslag enligt forumtråden) där man först presenterar sina “Resultat” från utförd metod och sedan gör man en “Analys och diskussion” utifrån sina resultat.

Det är viktigt att de två försättssidorna följer mallen, resterande sidor kan du egentligen skriva som du vill, men säkerställ med din handledare att strukturen känns rätt.

Det finns en forumtråd som diskuterar “Skriva exjobb i Word, LaTeX, Markdown, annat?”.

I kursrepot finns mallar för LaTeX och Markdown.

Emil visar hur man kan importera i Overleaf.

#Revision history

  • 2019-02-25: (C, mos) Länk till V3 av Conny mall 2019.
  • 2019-02-22: (B, mos) Ny mall för 2019.
  • 2018-12-21: (A, mos) Från forumet.

Document source.