Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Installera MariaDB Server på macOS

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på en macOS maskin.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

Read more »

Category: databas, mariadb, macOS.

Installera MariaDB Server på Linux

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på en Linux maskin.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, debian/linux.

Hur vi visar olika relationer mellan klasser i ett klassdiagram

Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

UML står för Unified Modeling Language, det är ett visuellt modelleringsspråk för att specificera, konstruera och dokumentera artefakter i ett system.
Det brukar användas på tre sätt:

 1. Som en sketch: Informell och ofta inte fullständig, hand sketch eller på whiteboard. Används för att utforska problem.
 2. Som en ritning: Används för:
  • reverse engineering, för att förstå existerande kod.
  • För att se hur ny kod ska genereras.
 3. Som ett programmeringsspråk: Det finns färdiga verktyg som genererar kod baserat på UML.

Nu ska vi fortsätta med klassdiagram och se hur vi kan göra dem ännu mer detaljerade för att också visa upp relationerna mellan klasserna.

Read more »

Category: oopython.

Installera MariaDB Server på Windows 10

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på Windows 10.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

En app i Expo och React Native

Vi ska i denna övning skapa grunden till vår Lager app som vi kommer jobba med under kursens gång. Vi kommer använda oss av ramverken Expo och React Native för att skapa en native app skriven med hjälp av JavaScript.

Read more »

Category: javascript.

Flask med Jinja2

Flask är ett microramverk för Python, som gör det möjligt att skapa webbapplikationer. Det är litet men kraftfullt. Vi ska gå igenom hur man installerar det och kommer igång med en enkel sida.

Jinja2 är en så kallad “template engine” för Python som renderar template-filer åt oss.

Read more »

Category: oopython.

Python pakethantering med PIP

Python har många inbyggda moduler men det finns många fler externa moduler som kan användas. PIP är ett verktyg för att installera sådana externa moduler. Det är en pakethanterare för Pythons externa moduler.

Denna artikel beskriver kortfattat hur du jobbar med PIP och hur du installerar pip3 för Python 3.

Read more »

Category: labbmiljo.

Introduktion till enhetstester

Enhetstester, eller unittester, används för att testa att enskilda metoder eller funktioner gör vad vi förväntar oss. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Vi ska titta lite på pythons inbyggda testramverk unittest och hur en katalogstruktur med kod och enhetstester kan se ut. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

Introduktion till UML och klassdiagram

UML står för Unified Modeling Language, det är ett visuellt modelleringsspråk för att specificera, konstruera och dokumentera artefakter i ett system.
Det brukar användas på tre sätt:

 1. Som en sketch: Informell och ofta inte fullständig, hand sketch eller på whiteboard. Används för att utforska problem.
 2. Som en ritning: Används för:
  • reverse engineering, för att förstå existerande kod.
  • För att se hur ny kod ska genereras.
 3. Som ett programmeringsspråk: Det finns färdiga verktyg som genererar kod baserat på UML.

Vi kommer fokusera på Klassdiagram.

Read more »

Category: oopython.

Python pakethantering med venv

Python har många inbyggda moduler men det finns många fler externa moduler som kan användas. Här ska vi kolla på Virtual environments, även kallat venv, vilket är ett sätt att isolera paket från den globala installationen. Det ger oss möjligheten att installera versions specifika paket för olika projekt.

Denna artikel beskriver kortfattat hur du jobbar med PIP och venv.

Read more »

Category: labbmiljo.