En bra konklusion

By . Latest revision .

I denna artikeln tittar vi på hur vi avslutar rapporten på bästa sätt.

#Vår konklusion

Konklusionen är det sista rapporten och ofta även det näst sista (abstract brukar vara det allra sista) du skriver innan du lämnar in och publicerar arbetet.

Konklusionen ska vara max 1 sida lång gärna bara 3/4 sida och innehålla explicita svar på de forskningsfrågor som studien kretsar kring. Konklusionen bör läsaren kunna läsa helt fristående utan att ha läst resten av rapporten. Så en bra struktur är ett stycke som introducerar och sätter rapporten i ett sammanhang. Ett stycke med explicita svar på forskningsfrågorna och ett avslutande stycke om det värde och bidrag som rapporten har i forskningsområdet. Glöm gärna Jantelagen en kort stund när ni skriver det sista stycket.

Här är ett exempel på ett stycke i en konklusion där forskningsfrågan: What are the top five negative and top five positive aspects that people experience when using Facebook? besvaras.

The five most positive aspects individuals experience in regards to Facebook is to keep connection with friends and family, a good way to get news, find new connections, a good platform for doing business and a good place to present and express themselves. The five most negative aspects individuals experience in regards to Facebook is that the platform creates distraction, is addictive, has privacy issues, has too many advertisements and shows them irrelevant information.

När examinator läser arbetet läsas det i följande ordning: Titel, Konklusion, Forskningsfrågor, Metod, Resultat och Diskussion. Sedan läsas hela arbetet igenom pärm till pärm så det kan vara bra att fundera över hur de olika delar presenteras baserat på denna ordningen.

#Avslutningsvis

Vi har i denna artikeln tittat på hur vi skriver en bra konklusion och hur vi disponerar utrymmet.

#Revision history

  • 2023-03-01: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.