Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Kom igång med realtidsprogrammering i JavaScript

Vi skall se hur JavaScript och Websockets kan kombineras till något som motsvarar realtidsprogrammering i webbsammanhanget.

Vi ser koden som krävs för att sätta upp en klient och en server som utför echo och broadcast. Det ger oss en grund att stå på. Som server använder vi en inbyggd HTTP-server, en standalone websocket server och applikationsservern Express.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, test.

Gör en kommandoradsklient i Node.js (v2)

Vi skall skapa ett menybaserat terminalprogram, ett command line interface (CLI), med JavaScript i Node.js. I terminalprogrammet läser vi in instruktioner från användaren via tangentbordet och i en kommandoloop låter vi programmet utföra olika funktioner utifrån vad användaren ber om.

Tanken är att ge dig grunden till ett menybaserat terminalprogram med en hyffsat god kodstruktur, en struktur som du kan bygga vidare på och integrera i din specifika miljö för dina egna applikationer.

Ett terminalprogram kan vara en användbar klient, både vid utveckling och när du levererar produkter till kunder.

Read more »

Category: javascript, nodejs, kursen databas, kursen dbjs, kursen linux.

Kom igång med en testmiljö i JavaScript

Tanken är att vi förbereder oss för ett större utvecklingsprojekt i JavaScript och vi vill säkerställa att vi har en utvecklingsmiljö där vi kan testa vår programvara.

Vilken typ av tester vill vi göra och vilka verktyg kan hjälpa oss med detta? Låt oss gå igenom läget i JavaScript och använda några testrelaterade verktyg för att sätta en grund.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, test.

Integrationstester av backend

Vi har tidigare tittat på en testmiljö i JavaScript där vi fokuserade på enhetstester. I denna artikel ska vi bygga vidare på testmiljön och lägga till funktions/integrationstester. Vi bygger vidare med mocha och lägger till testverktygen chai och chai http.

Vi börjar dock med att fundera lite på vad det egentligen är vi vill testa och hur vi testar hela flödet istället för bara de små enheter.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen ramverk2.

Introduktion till databasen MySQL/MariaDB, dess klienter och SQL

Databasen MySQL/MariaDB är en av de mer populära databaserna när man börjar lära sig om databaser. Vi skall titta på några av de vanligaste klienterna man använder för att koppla sig mot databasen.

Samtidigt tittar vi på grunderna i hur man skapar sin första databasanvändare och hur man skapar en databas med tabell och innehåll via SQL samt sparar all kod i filer som går att exekvera i olika klienter.

Det blir en snabb överblick av hur saker hänger ihop, för att ge dig ett övergripande sammanhang av databasen MySQL/MariaDB, dess klienter och grunden i SQL via ett större exempel.

Read more »

Category: kurs databas, labbmiljo, databas, mysql, mariadb, mysql workbench.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på Windows 10

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på Windows 10.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen och lägger in sökvägen till terminalprogrammen i vår PATH så att det går att starta direkt i terminalen.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

MySQL och Node.js (v2)

Vi skall använda JavaScript och Node.js för att koppla oss mot en MySQL databas, med hjälp av externa paket vi installerar med pakethanteraren npm.

Vi använder en befintlig databas och kopplar upp oss med ett par JavaScript-filer och gör en rapport via SELECT och en sökfunktion där vi filterar resultatet.

Vi använder async/await för att hantera det asynkrona beteendet och vi gör en enkel inmatning från tangentbordet.

Read more »

Category: nodejs, javascript, mysql, kursen dbjs, kursen databas.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på macOS

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på macOS.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen och lägger in sökvägen till terminalprogrammen i vår PATH så att det går att starta direkt i terminalen.

Read more »

Category: databas, mysql, macOS.

JavaScript och Node.js med async och await

Vi tittar på hur den asynkrona programmeringsmodellen fungerar i JavaScript tillsammans med Node.js.

Vi läser in innehållet från en fil och kombinerar det med utskrifter och försöker förstå hur synkron programmeringsmodell förhåller sig till den asynkrona.

Vi använder async/await för att hantera den asynkrona programmeringsmodellen och styra upp exekveringsordningen. Men för att förstå vad som händer så tar vi vägen förbi callback och promise.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

Installera Debian/Bash i Windows 10 (v 1803)

Så här gör du för att installera Debian/Bash i Windows 10 samt installera det som behövs för att komma igång med kurserna.

Installationsprocessen förutsätter att du har ett uppdaterat system av Windows 10 64bitar system med version 1803.

Read more »

Category: labbmiljo, windows, bash.