Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på Linux

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på Debian/Linux.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, debian/linux.

#Mysql i Kubernetes

Vi läste tidigare att det inte är så bra att köra en databas i K8s, men vi gör det ändå för att öva på stateful applikationer. Vi ska använda PersistentVolumeClaim för att få stateful data åt databasen. Det är inte säkert egentligen då vi förlorar all data om noden går ner. Om vi har gjort detta i verkligheten hade vi också kopplat vår data till en molntjänst eller server.

Read more »

Category: devops, kubernetes, mysql.

#Sätt upp ett kubernetes kluster med kubeadm

Kubernetes (K8s) tillåter oss att automatiskt hantera distributionen och skalning av våra applikationer. Nästan alla molntjänster som Azure, AWS och GCP har sina egna sätt att hantera K8s cluster. Det är oftast ganska dyrt och, om man byter plattform behövs det även ändras en hel del i sin kod.

I denna artikeln skall vi se hur man själv kan sätta upp ett eget self-managed K8s cluster med hjälp av verktyget kubeadm som fungerar på alla tjänster och gör det billigare i längden.

Read more »

Category: devops, kubernetes.

Hur kan vi göra bilder och video responsivt?

Vi ska i denna artikel ta en titt på hur vi kan använda oss av cimage och HTML konstruktionerna srcset och picture för att skapa responsiva bilder. Och då vi inte bara vill ha responsiva bilder, men även responsiva videos löser vi den saken med.

Read more »

Category: design, responsivitet.

Cimage - Hur fungerar det?

En väg att gå med optimering och manipulering av bilder är att använda moduler för det. Vi ska jobba med Mikaels egenbyggda Cimage, som bland annat ger oss tillgång till följande funktionalitet:

  • Resize, crop
  • Filter
  • Quality, file size

Read more »

Category: design, cimage.

#Övervaka MySQL med Prometheus och Grafana

I denna artikel skall vi gå igenom hur man kan övervaka trafiken till våran MySQL server med hjälp av Prometheus och Grafana.

Read more »

Category: devops, monitoring.

Sätt upp session i Pico

För att Pico ska kunna veta om den ska ladda in ert vanliga tema eller det mörka temat så behöver vi sätta upp en session. Vi tar vara på våra kunskaper ifrån htmlphp och sätter upp det i Pico. Artikeln är uppdelad i ett par olika delar där varje del är filer ni behöver uppdatera.

Read more »

Category: design, pico.

#Övervaka nginx med Prometheus och Grafana

I denna artikel skall vi gå igenom hur man kan övervaka trafiken till våran nginx server med hjälp av Prometheus och Grafana.

Read more »

Category: devops, monitoring.

#Övervaka Gunicorn med Prometheus och Grafana

I denna artikel skall vi gå igenom hur man kan övervaka trafiken från en gunicorn server med hjälp av Prometheus och Grafana.

Read more »

Category: devops, monitoring.

#Skapa en specifik layout i Pico

I denna artikel så ska vi först börja med att kolla på hur man kan skapa en specifik layout i Pico och sen hur vi kan använda CSS-Grid för att placera ut saker på vår sida.

Read more »

Category: pico, layout, grid, flex.