Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Flask, POST och GET

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi, med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, ska presentera innehåll i vår Flask-applikation. Vi behöver även blanda in session för att spara data mellan requests på studentservern.

Read more »

Category: oopython.

Python pakethantering med venv

Python har många inbyggda moduler men det finns många fler externa moduler som kan användas. Här ska vi kolla på Virtual environments, även kallat venv, vilket är ett sätt att isolera paket från den globala installationen. Det ger oss möjligheten att installera versions specifika paket för olika projekt.

Denna artikel beskriver kortfattat hur du jobbar med PIP och venv.

Read more »

Category: labbmiljo.

Introduktion till enhetstester

Enhetstester, eller unittester, används för att testa att enskilda metoder eller funktioner gör vad vi förväntar oss. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Vi ska titta lite på pythons inbyggda testramverk unittest och hur en katalogstruktur med kod och enhetstester kan se ut. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

Flask med Jinja2

Flask är ett microramverk för Python, som gör det möjligt att skapa webbapplikationer. Det är litet men kraftfullt. Vi ska gå igenom hur man installerar det och kommer igång med en enkel sida.

Jinja2 är en så kallad “template engine” för Python som renderar template-filer åt oss.

Read more »

Category: oopython.

Enkät

I denna övning tittar vi på metoden Enkäter och hur den vara ett bra sätt för att samla in kvantitativ och kvalitativ data från många individer. Nackdelen med metoden ligger precis i detta med många individer då det krävs ganska många svar.

Read more »

Intervjuer

I denna övning tittar vi på metoden Intervjuer, som är en lämplig metod för datainsamling när man vill komma åt individers subjektiva upplevelser, erfarenheter och åsikter.

Read more »

Design Science

I denna övning tittar vi på metoden Design Science och hur den kan vara ett bra sätt att strukturera en studie där vi samtidigt utvecklar programvara.

Read more »

Sök litteratur

I denna övning tittar vi på hur vi kan hitta litteratur med hjälp av två olika databaser för sökning av vetenskapliga artiklar.

Read more »

Skriv en (bra) forskningsfråga

Vi ska i denna artikel titta på hur vi skriver en avgränsad och specifik forskningsfråga.

Read more »

#Microblog med Docker containers

I denna artikeln ska vi jobba igenom kapitel 19 i Miguel’s guide. Vi skall titta på hur man kan bygga en container för Microblog applikationen och koppla upp den mot en separat databas container. Slutligen skall vi också publicera den på Docker-registret så att vi kan komma åt applikationen utan att behöva källkoden.

Read more »

Category: devops, docker.