Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

#Microblog med Docker containers

I denna artikeln ska vi jobba igenom kapitel 19 i Miguel’s guide. Vi skall titta på hur man kan bygga en container för Microblog applikationen och koppla upp den mot en separat databas container. Slutligen skall vi också publicera den på Docker-registret så att vi kan komma åt applikationen utan att behöva källkoden.

Read more »

Category: devops, docker.

Första 10 minuter på en server

Vi kommer i denna artikel titta på hur vi skapar en ny användare och säkrar upp en server.

Read more »

Category: devops, verktyg.

GitHub Education Pack och ett domännamn

Vi kommer i denna artikel titta på hur vi kan använda GitHub Education Pack för att få ett gratis domännamn.

Read more »

Category: devops, verktyg.

Kom igång med PHP PDO och databasen SQLite

PHP PDO och SQLite.

PHP PDO och SQLite.

Att bygga webbplatser innebär ofta kopplingar mot databaser och när det gäller PHP så är det numer gränssnittet PDO som är det som främst används. Detta är en guide för att stegvis komma igång med PHP PDO tillsammans med databasen SQLite.

Guiden hanterar grunderna i hur du använder PHP PDO för att koppla upp dig mot en SQLite-databas. Därefter visas hur du kan ställa frågor mot databasen och visa upp resultatet i en webbsida. Det sista vi gör är att skapa ett HTML formulär som söker i databasen och visar resultat, ungefär som en sökmotor.

Read more »

Category: php pdo, databas, sqlite, kurs webtec.

Kom igång med CRUD i databasen SQLite med PHP PDO

CRUD med PHP PDO och SQLite och inloggning.

CRUD med PHP PDO och SQLite och inloggning.

Vi skall titta på begreppet CRUD som i vårt fall innebär att man bygger ett gränssnitt för att lägga till, uppdatera och ta bort data från en databas. C står för Create att skapa ny data (INSERT), R står för Read att läsa (SELECT), U står för att uppdatera data (UPDATE) och D står för att radera data (DELETE).

I webbsammanhang handlar CRUD ofta om att administrera data som ligger i en databas via ett användargränssnitt som byggs upp av webbsidor.

Denna artikel visar hur man kan göra CRUD med PHP PDO och SQLite och exemplet vi jobbar igenom har med användarhantering att göra, när vi jobbat igenom artikeln har vi en hantering för användare och inloggning som vi kan integrera i vår webbplats.

Read more »

Category: php pdo, databas, sqlite, kurs webtec.

Dictionaries och tupler i Python

Vi har tidigare bekantat oss med listor som ett sätt att spara data som har ett samband. Vi har sett att varje element i listan får ett numerisk index och att vi kan hämta ut data med hjälp av detta index. Vi har även sett att det går att stega sig igenom listan med till exempel en for-loop. Ibland vill man inte använda sig av ett numerisk index, men däremot en nyckel som pekar ut ett värde och i denna övning ska vi titta på hur vi kan göra detta med hjälp av dictionaries.

Read more »

Category: python.

Styla din webbsida med HTML och CSS

En ostylad webbplats.

En ostylad webbplats.

Vi skall styla en ostylad webbplats med CSS för att lära oss grunderna i hur man jobbar med CSS konstruktioner för att styla en webbplats. Vi kommer utgå från en webbplats som enbart innehåller HTML-kod och en del innehåll, sedan stylar vi del för del där vi börjar med navbaren, headern och footern för att sedan gå vidare och se hur man kan styla innehållet i en artikel och hur man kan dela upp webbsidan i 2 eller tre kolumner. Vi avslutar med inslag av en responsiv webbplats.

Det är bra om du har en CSS-resurs vid sidan när du jobbar igenom artikeln, det underlättar om du kan slå upp de konstruktioner som används.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, kurs webtec.

Programmera din webbsida med PHP datastrukturer

Flashmeddelanden med session och ett HTML formulär med POST.

Flashmeddelanden med session och ett HTML formulär med POST.

Vi skall gå igenom datastrukturen array i PHP och titta på numeriska arrayer och på key/value arrayer. Vi tittar vidare på hur arrayer används som PHP super globals, ett antal globala arrayer som innehåller detaljer om den request som finns när webbsidan anropas.

Vi kikar på HTML formulär med metoden POST och ser hur formulär kan posta information till en webbsida.

Vi tittar på hur SESSION kan användas för att spara information mellan sidanrop och vi bygger ett embryo till en inloggningsfunktion till en webbplats med hjälp av formulär och sessionen.

Vi kikar också kort på hur PHP funktioner kan hjälpa oss att strukturera vår kod på ett bättre sätt.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, php, kurs webtec.

Funktioner, argument och returvärden

Vi har i tidigare övningar och uppgifter introducerats till variabler, matematiska operationer, if-satser och loopar. Vi ska i denna övning bekanta oss med ett sätt att dela in kod, som gör det möjligt att återanvända delar av program. Vi ser hur vi skapar funktioner, hur vi kan skicka med data till funktioner och hur funktionerna kan skicka tillbaka resultat.

Read more »

Category: python.

Installera en egen webbserver för utveckling

Se till att du har en egen lokal utvecklingsmiljö för dina webbsidor. I dbwebb-kurserna så använder vi alltid en driftsserver dit vi laddar upp resultatet när vi är klara. Men det underlättar om man har en egen utvecklingsmiljö så att man inte är beroende av studentservern.

Read more »

Category: labbmiljo.