Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Funktioner, argument och returvärden

Vi har i tidigare övningar och uppgifter introducerats till variabler, listor, if-satser och loopar. Vi ska i denna övning bekanta oss med ett sätt att dela in kod, som gör det möjligt att återanvända delar av program. Vi ser hur vi skapar funktioner, hur vi kan skicka med data till funktioner och hur funktionerna kan skicka tillbaka resultat.

Read more »

Category: python.

Kom igång med datatypen lista i Python

Detta är en väldigt lång artikel, det finns mycket att gå igenom om listor. Tänk på att ta en bensträckare och dricka lite vatten under tiden så du kan hålla fokus.

Python är känt för sina datastrukturer och listor är en av de grundläggande datastrukturerna. Denna artikel introducerar listor och visar hur du kan jobba med dem. Datastrukturer används för att organisera, hanter och förvara data.
Tidigare har vi pratat om datatyper som heltal och strängar, vi kan se dem som att vi skapar data och sen använder vi variabler för att referera till ett värde. Medan datastrukturer/listor är till för att förvara/hålla flera data värden, med datastrukturera kan vi gruppera relaterad data. Listor i Python kan innehålla värden av alla olika datatyper.

Du får se hur du skapar en lista, hur du lägger till, tar bort och flyttar runt innehållet i listan samt hur du loopar runt en lista.

Read more »

Category: python.

Installera texteditorn Visual Studio Code

Visual Studio Code är en editor som du kan använda som utvecklingsverktyg när du programmerar och redigerar textfiler. Här är en kort guide till hur du installerar Visual Studio Code och hur du konfigurerar de vanligaste inställningarna.

Read more »

Category: labbmiljö, texteditor.

Jämförelseoperatorer och booleska värden

När det kommer till att jämföra värden av olika typer använder vi så kallade jämförelseoperatorer. Det kan definieras som kriterier i sökningar och formler. De vanligaste operatorerna (kriterierna) är: lika med, större än, mindre än, större än eller lika med, mindre än eller lika med samt inte lika med. Gemensamt för dessa kriterierna är dess returvärde som är True eller False, sant eller falskt. Dessa värden kallas boolean, booleskt värde eller kort och gott bool. Det finns i nästan alla programmeringsspråk och här tittar vi på hur man kan arbeta med det i python.

Read more »

Category: python.

Installera Thonny

Denna artikel visar hur du kommer igång och installerar Thonny.

Read more »

Category: python, labbmiljö.

Introduktion till variabler och datatyper

I denna artikel ska vi lära oss vad värden och variabler är i programmering. Vi ska titta på hur man skriver ut information till terminalen och hur man kan mata in information till programmet från terminalen. När du har jobbat igenom artikeln har du gjort ett program som tar emot ett namn och en ålder från användaren. Åldern används bland annat till att räkna ut födelseår. Namn, ålder och födelseår skrivs ut i terminalen som en del av en hälsning. Vi kommer gå igenom hur man skriver kod i en fil och kör den koden från terminalen.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/greeting.

Read more »

Category: python.

Install the jq tool to search JSON files

When we work with JSON data, the files can quickly become large and difficult to view and find the information in. Using a tool like jq we can search and view the information in a JSON file.

A tool like jq can be good for the web programmer who is going to work with JSON. This article shows you how to install and get started with the tool.

Read more »

Installera Debian/Bash i Windows 10 (v 1903)

Så här gör du för att installera Debian/Bash i Windows 10 samt installera det som behövs för att komma igång med kurserna.

Installationsprocessen förutsätter att du har ett uppdaterat system av Windows 10 64-bitar system med version 1903.

Read more »

Category: labbmiljo, windows, bash.

Installera Android utvecklingsmiljö på Windows

Denna guide visar dig hur du installerar de nödvändiga komponenterna av Android SDK för att kunna köra en Android emulator.

Jag kommer att installera endast det nödvändigaste för att få tillgång till emulatorn. Software Development Kit (SDK) kan ta mycket plats på din hårddisk, om du bara installerar de absolut nödvändiga paketen tar det upp mot 6-7 GiB.

Read more »

Category: webbprogrammering, webapp.

Utvecklingsverktyg för RESTful tjänster

När du utvecklar mot servrar som har ett RESTful API så underlättar det att ha ett par bra utvecklingsverktyg som hjälper dig att skicka requestarna till server och kanske även hjälper dig att visa och hantera svaren.

Read more »

Category: webbprogrammering.