Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Styla din webbsida med HTML och CSS

En ostylad webbplats.

En ostylad webbplats.

Vi skall styla en ostylad webbplats med CSS för att lära oss grunderna i hur man jobbar med CSS konstruktioner för att styla en webbplats. Vi kommer utgå från en webbplats som enbart innehåller HTML-kod och en del innehåll, sedan stylar vi del för del där vi börjar med navbaren, headern och footern för att sedan gå vidare och se hur man kan styla innehållet i en artikel och hur man kan dela upp webbsidan i 2 eller tre kolumner. Vi avslutar med inslag av en responsiv webbplats.

Det är bra om du har en CSS-resurs vid sidan när du jobbar igenom artikeln, det underlättar om du kan slå upp de konstruktioner som används.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, kurs webtec.

Skapa en webbsida med HTML, CSS och PHP (v2)

En webbplats, en me-sida.

En webbplats, en me-sida.

Vill man bli webbprogrammerare så behöver man lära sig flera tekniker och hur de samverkar. Låt oss därför, steg för steg, skapa en liten webbplats med HTML, CSS och PHP.

Webbplatsen får innehålla ett par sidor med header och footer, några bilder, länkar och en meny för att navigera mellan sidorna. Det blir en bra start. Dessutom lär vi oss att validera sidorna så att de stämmer med de standarder vi använder.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, php, kurs webtec.

Installera Thonny

Denna artikel visar hur du kommer igång och installerar Thonny.

Read more »

Category: python, labbmiljö.

Kom igång med ditt första program i Python

Denna artikel visar hur du kommer igång med Python och visar hur du skriver ditt första program i Python.

Artikeln visar även hur du kan jobba med exempelfiler från kursrepot för python-kursen.

Read more »

Category: python.

Installera PHP Xdebug (2023)

Så här gör du för att installera och aktivera PHP Xdebug.

Read more »

Category: labbmiljo, php.

Animationer och övergångar

Vi har i tidigare kursmoment tittat på hur vi kan designa webbapplikationer så de ser ut som native appar. Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av animationer och övergångar även får känslan av att det är en native app.

Read more »

Category: javascript.

Ett mobilanpassad formulär

Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av HTML5 input gör våra mobila appar mer användarvänliga och säkra. Vi skapar även formulär komponenter till vårt GUI komponent ramverk. I slutet av övningen tittar vi på hur vi skapar ett formulär i mithril.

Read more »

Category: javascript.

GPS och karta v3

Vi ska i denna övning använda leaflet.js tillsammans med OpenStreetMap och Web API:t geolocation för att visa positionsdata på en karta. Vi ska alltså titta på hur vi med hjälp av den inbyggda GPS’en kan visa användarens position på kartan.

Read more »

Category: javascript.

En router i JavaScript

I denna övningen tittar vi på hur vi kan använda en Web Component som bas för en router så vi har möjligheten att byta mellan olika vyer i vår applikation utan att ladda om sidan.

Read more »

Knappar för mobilen

Vi har sedan tidigare gjort CSS kod för navigation och typografi och vi ska i denna övning bygga ytterligare komponenter för våra appar. I slutet av övningen ska vi titta på hur vi kan strukturera CSS koden, både som ren CSS men även med hjälp av SASS en CSS-preprocessor.

Read more »

Category: javascript.