Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Animationer och övergångar

Vi har i tidigare kursmoment tittat på hur vi kan designa webbapplikationer så de ser ut som native appar. Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av animationer och övergångar även får känslan av att det är en native app.

Read more »

Category: javascript.

Ett mobilanpassad formulär

Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av HTML5 input gör våra mobila appar mer användarvänliga och säkra. Vi skapar även formulär komponenter till vårt GUI komponent ramverk. I slutet av övningen tittar vi på hur vi skapar ett formulär i mithril.

Read more »

Category: javascript.

GPS och karta v3

Vi ska i denna övning använda leaflet.js tillsammans med OpenStreetMap och Web API:t geolocation för att visa positionsdata på en karta. Vi ska alltså titta på hur vi med hjälp av den inbyggda GPS’en kan visa användarens position på kartan.

Read more »

Category: javascript.

En router i JavaScript

I denna övningen tittar vi på hur vi kan använda en Web Component som bas för en router så vi har möjligheten att byta mellan olika vyer i vår applikation utan att ladda om sidan.

Read more »

Knappar för mobilen

Vi har sedan tidigare gjort CSS kod för navigation och typografi och vi ska i denna övning bygga ytterligare komponenter för våra appar. I slutet av övningen ska vi titta på hur vi kan strukturera CSS koden, både som ren CSS men även med hjälp av SASS en CSS-preprocessor.

Read more »

Category: javascript.

Web Components

I denna övningen tittar vi på hur vi kan skapa återanvändbara delar av vår kod med hjälp av webbens inbyggda tekniker HTML, CSS och JavaScript, samt ett antal inbyggda API:er i webbläsaren.

Read more »

En bra konklusion

I denna artikeln tittar vi på hur vi avslutar rapporten på bästa sätt.

Read more »

Redovisa och diskutera resultat

I denna artikeln tittar vi på hur vi redovisar resultaten från vår studie. Viktigt när vi redovisar resultat är att vi visar resultaten exakt som de är och vara tydlig med när vi gör analys och diskussion.

Read more »

Mer om enhetstester

Vi går några steg längre med våra enhetstester. Hur ska vi tänka när vi testar metoder som innehåller if-satser och loopar? Hur hanterar vi beroenden till annan kod?

Read more »

Category: oopython.

Flask, POST och GET

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi, med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, ska presentera innehåll i vår Flask-applikation. Vi behöver även blanda in session för att spara data mellan requests på studentservern.

Read more »

Category: oopython.