Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Configuration Management med Ansible

Vi ska i denna övning lära oss vad Configuration Management (CM) är och hur vi kan använda verktyget Ansible för det.

Read more »

Category: devops.

Driftsätta en Flask app

Vi ska i denna övning lära oss hur man driftsätter en Flask app i produktion, vi ska använda Nginx, Gunicorn och Supervisor.

Read more »

Category: devops.

Att läsa filer som listor i Python

För att kunna spara data mellan två exekveringar av våra program kan filer användas.

Vi ska i denna övning läsa från filer och använda datan som finns i filen och övningen avslutas med att vi skriver till en fil.

Read more »

Category: python.

Debugger i Python

Vi ska lära oss hur man använder Pythons debugger, det är ett jättebra verktyg för att felsöka sin kod men även bara för att förstå hur ens kod fungerar.

Read more »

Introduktion till variabler och datatyper

I denna artikel ska vi lära oss vad värden och variabler är i programmering. Vi ska titta på hur man skriver ut information till terminalen och hur man kan mata in information till programmet från terminalen. När du har jobbat igenom artikeln har du gjort ett program som tar emot ett namn och en ålder från användaren. Åldern används bland annat till att räkna ut födelseår. Namn, ålder och födelseår skrivs ut i terminalen som en del av en hälsning. Vi kommer gå igenom hur man skriver kod i en fil och kör den koden från terminalen.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/greeting.

Read more »

Category: python.

Kom igång med ditt första program i Python

Denna artikel visar hur du kommer igång med Python och visar hur du skriver ditt första program i Python.

Artikeln visar även hur du kan jobba med exempelfiler från kursrepot för python-kursen.

Read more »

Category: python.

BTH’s labbmiljö för databasen MySQL

BTH’s labbmiljö innehåller databasen MySQL och ett par olika klienter som kan användas för att koppla upp sig mot databasen. Här är en översikt av hur du går tillväga, som student vid BTH, för att få tillgång till MySQL.

Read more »

Category: labbmiljo, databas, mysql, mariadb.

Boken: The Pheonix Project

I denna roman får vi följa IT chefen Bill som jobbar på företaget Parts Unlimited. Parts Unlimited är beroende av sitt nästa projekt, The Pheonix Project, för att företaget ska överleva. Men projektet är över budget och försenat, Bill får 90 dagar på sig att styra upp skutan annars säger de upp hela IT-avdelning och outsourcar den istället.

Vi får följa Bills resa in i DevOps världen och filosofin The Three Ways för att rädda projektet.

Read more »

Category: bok.

Skapa Bash-skript med options, command och arguments

Bash-skript med options.

Bash-skript med options.

För att effektivisera sitt arbetsflöde som programmerare, i en server eller Linux-miljö, så är det bra att kunna de kommandon som finns tillgängliga. När man vill göra flera kommandon på rad så samlar man dem i ett skript.

För att gå ytterligare ett steg längre så kan man bygga upp skriptet som ett program som kan ta options, kommandon (commands) och argument till dessa kommandon.

Read more »

Category: unix.

Installera webbplatser med Apache Name-based Virtual Hosts

En virtuell host.

En virtuell host.

När man bygger många webbplatser så vill man ha möjligheten att köra dem i en och samma installation av Apache, på en och samma server. En så kallad virtualisering av webbplatser, om begreppet passar.

Apache har en konstruktion som heter Apache Virtual Hosts och en variant av den är Apache Name-based Virtual Hosts. Det är den namn-baserade varianter vi nu skall se hur man använder.

Read more »

Category: webbprogrammering.