Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Transaktioner i databas

En transaktion i en databas omsluter flera händelser och gör dem atomära – antingen utförs samtliga händelser, eller ingen.

För att ta ett exempel där man vill flytta pengar från en ägare till en annan och informationen om detta finns i en databas. Först plockar man bort pengen från den ena och sedan lägger man till pengen till den andre. Flytten som består av två SQL-satser måste utföras i sin helhet, eller inte alls. Här kommer en transaktion till hjälp. Transaktionen kan garantera att båda SQL-satserna utförs i sin helhet, eller ingen alls.

Read more »

Category: databas, sql, kurs dbjs, kurs oophp, kurs databas.

Kokbok för databasmodellering

eller Entity-relationship-modellering (ER-modellering)

Detta dokument handlar om modellering av databaser. Vi delar in modelleringen i tre olika faser med olika syften att fylla. Vi skapar sedan en enkel process i 10-steg som steg för steg hjälper oss att modellera små som stora databaser.

Read more »

Category: artikel.

Mer om enhetstester

Vi går några steg längre med våra enhetstester. Hur ska vi tänka när vi testar metoder som innehåller if-satser och loopar? Hur hanterar vi beroenden till annan kod?

Read more »

Category: oopython.

Introduktion till sekvensdiagram

Sekvensdiagram är ett beteendediagram som visar en mer dynamisk vy av ett system.

Read more »

Category: oopython.

Flask, POST och GET

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi, med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, ska presentera innehåll i vår Flask-applikation. Vi behöver även blanda in jsonfiler för att spara data mellan requests på studentservern.

Read more »

Category: oopython.

Flask, Json & Filer

Vi ska titta närmare på hur man kan spara objekt i session och då behöver vi json.

Read more »

Category: oopython.

Installera MySQL WorkBench

Vi installerar desktopklienten MySQL Workbench och kopplar upp den mot en lokal databasserver i form av MariaDB.

Read more »

Category: databas, mariadb, mysql workbench.

Hur vi visar olika relationer mellan klasser i ett klassdiagram

Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

UML står för Unified Modeling Language, det är ett visuellt modelleringsspråk för att specificera, konstruera och dokumentera artefakter i ett system.
Det brukar användas på tre sätt:

  1. Som en sketch: Informell och ofta inte fullständig, hand sketch eller på whiteboard. Används för att utforska problem.
  2. Som en ritning: Används för:
    • reverse engineering, för att förstå existerande kod.
    • För att se hur ny kod ska genereras.
  3. Som ett programmeringsspråk: Det finns färdiga verktyg som genererar kod baserat på UML.

Nu ska vi fortsätta med klassdiagram och se hur vi kan göra dem ännu mer detaljerade för att också visa upp relationerna mellan klasserna.

Read more »

Category: oopython.

Installera MariaDB Server på Linux

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på en Linux maskin.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, debian/linux.

Installera MariaDB Server på macOS

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på en macOS maskin.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

Read more »

Category: databas, mariadb, macOS.