Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Felhantering i Python

Det finns två vanliga fel, eller errors, som man kan snubbla över i Python. Det är syntax errors och exceptions. Vi ska titta närmare på exceptions och hur vi kan jobba med dem.

Read more »

Category: python.

Introduktion till variabler och datatyper

I denna artikel ska vi lära oss vad värden och variabler är i programmering. Vi ska titta på hur man skriver ut information till terminalen och hur man kan mata in information till programmet från terminalen. När du har jobbat igenom artikeln har du gjort ett program som tar emot ett namn och en ålder från användaren. Åldern används bland annat till att räkna ut födelseår. Namn, ålder och födelseår skrivs ut i terminalen som en del av en hälsning. Vi kommer gå igenom hur man skriver kod i en fil och kör den koden från terminalen.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/greeting.

Read more »

Category: python.

Vad är Regex?

Regex är en förkortning av Regular Expression (reguljära uttryck) som är ett välkänt verktyg för att matcha textmönster. Det används oftast till att extrahera information från kod, loggfiler och andra texter.
I regex definieras ett mönster av karaktärer som regex sedan försöker hitta/matcha i en sträng eller text.

Om ni har svårt att förstå ett regex mönster eller ni vill testa mönstret på en text, snabbt och lätt, rekommenderar jag sidan https://regex101.com/. Du skriver in ett mönster och en text där förklarar de olika delarna i mönstret och visar på ett bra sätt vad som matchas.

Notera dock att den sidan använder andra flavours (PCRE, PHP, ES, Python, Golang etc).

Ett annat bra verktyg online är https://regexone.com/.

Read more »

Category: regex, unix, linux.

Kokbok för databasmodellering

eller Entity-relationship-modellering (ER-modellering)

Detta dokument handlar om modellering av databaser. Vi delar in modelleringen i tre olika faser med olika syften att fylla. Vi skapar sedan en enkel process i 10-steg som steg för steg hjälper oss att modellera små som stora databaser.

Read more »

Category: artikel.

Exceptions i Python

Det finns två vanliga fel, eller errors, som man kan snubbla över i Python. Det är syntax errors och exceptions. Vi ska titta närmare på exceptions och hur vi kan jobba med dem.

Read more »

Category: oopython.

Att skriva enhetstester

Enhetstester, eller unittester, används för att testa att enskilda metoder eller funktioner gör vad vi förväntar oss. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Vi ska titta lite närmare på de olika delarna av pythons inbyggda testramverk unittest. Vi hoppar inte i den djupa delen av bassängen, utan vi håller oss vid det grundläggande delarna. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

JavaScript och Node.js med async och await

Vi tittar på hur den asynkrona programmeringsmodellen fungerar i JavaScript tillsammans med Node.js.

Vi läser in innehållet från en fil och kombinerar det med utskrifter och försöker förstå hur synkron programmeringsmodell förhåller sig till den asynkrona.

Vi använder async/await för att hantera den asynkrona programmeringsmodellen och styra upp exekveringsordningen. Men för att förstå vad som händer så tar vi vägen förbi callback och promise.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

JavaScript och Node.js

Vi skall ta de första stegen för att bygga ett program med JavaScript som vi kan köra med Node.js. Vi börjar med den interaktiva interpretatorn för att sedan lägga koden i en fil och exekvera med programmet node.

Vi ser även hur vi kan lägga funktioner och klasser i separata moduler som inkluderas till vårt main-program.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

MySQL och Node.js (v2)

Vi skall använda JavaScript och Node.js för att koppla oss mot en MySQL databas, med hjälp av externa paket vi installerar med pakethanteraren npm.

Vi använder en befintlig databas och kopplar upp oss med ett par JavaScript-filer och gör en rapport via SELECT och en sökfunktion där vi filterar resultatet.

Vi använder async/await för att hantera det asynkrona beteendet och vi gör en enkel inmatning från tangentbordet.

Read more »

Category: nodejs, javascript, mysql, kursen dbjs, kursen databas.

Installera Python i terminalen

Denna artikel visar hur du kommer igång och installerar python i terminalen.

Read more »

Category: python, labbmiljö.