Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

BTH’s labbmiljö för databasen MySQL

BTH’s labbmiljö innehåller databasen MySQL och ett par olika klienter som kan användas för att koppla upp sig mot databasen. Här är en översikt av hur du går tillväga, som student vid BTH, för att få tillgång till MySQL.

Read more »

Category: labbmiljo, databas, mysql, mariadb.

Boken: The Pheonix Project

I denna roman får vi följa IT chefen Bill som jobbar på företaget Parts Unlimited. Parts Unlimited är beroende av sitt nästa projekt, The Pheonix Project, för att företaget ska överleva. Men projektet är över budget och försenat, Bill får 90 dagar på sig att styra upp skutan annars säger de upp hela IT-avdelning och outsourcar den istället.

Vi får följa Bills resa in i DevOps världen och filosofin The Three Ways för att rädda projektet.

Read more »

Category: bok.

Skapa Bash-skript med options, command och arguments

Bash-skript med options.

Bash-skript med options.

För att effektivisera sitt arbetsflöde som programmerare, i en server eller Linux-miljö, så är det bra att kunna de kommandon som finns tillgängliga. När man vill göra flera kommandon på rad så samlar man dem i ett skript.

För att gå ytterligare ett steg längre så kan man bygga upp skriptet som ett program som kan ta options, kommandon (commands) och argument till dessa kommandon.

Read more »

Category: unix.

Installera webbplatser med Apache Name-based Virtual Hosts

En virtuell host.

En virtuell host.

När man bygger många webbplatser så vill man ha möjligheten att köra dem i en och samma installation av Apache, på en och samma server. En så kallad virtualisering av webbplatser, om begreppet passar.

Apache har en konstruktion som heter Apache Virtual Hosts och en variant av den är Apache Name-based Virtual Hosts. Det är den namn-baserade varianter vi nu skall se hur man använder.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Kom igång med tmux och terminalen

Tmux i en terminal.

Tmux i en terminal.

När man börjar använda terminalen så märker man snabbt begränsningen i ett terminalfönster, man börjar då ha flera terminalfönster uppe samtidigt, eller flera tabbar i ett terminalfönster. Efter ett tag så kommer man i kontakt med terminal multiplexer, program som gör terminalen till ett än mer kraftfullt verktyg. Två kända sådana program är screen och tmux. Denna guide handlar om tmux.

Read more »

Category: unix.

GPS och kamera i samarbete

Vi ska i denna övning använda cordova-plugin-camera för att kunna ta bilder och spara dessa i våra appar. Vi kommer även titta på hur vi kombinerar kameran med cordova-plugin-geolocation för att bilden ska få en position.

Read more »

Category: javascript.

Installera virtualiseringsmiljön Docker

Vi lutar oss mot Dockers egna dokumentation för installationsanvisningar, https://docs.docker.com/. Fortsätt läsa för att se hur du går vidare.

Ett tips för Windows 10 Home är att installera Docker för Linux i din VirtualBox. Det kommer underlätta framöver och vi håller oss kvar i Linuxmiljön. I dagsläget finns det inget stöd för Hyper-V i Windows Home 10 (2019-03-08).

Read more »

Category: labbmiljo.

Sorteringsalgoritmer

De flesta programmeringsspråk har inbyggda sorteringsfunktioner. De använder antingen en specifik eller en kombination av flera sorteringsalgoritmer. Pythons sort()-metod använder till exempel Timsort som är en blandning av “merge sort” och “insertion sort”. Vi ska titta närmare på de vanligaste sorteringsalgoritmerna och se hur de är implementerade och vad som kan dölja sig bakom exempelvis array.sort().

Read more »

Category: oopython.

Sorteringsalgoritmer

De flesta programmeringsspråk har inbyggda sorteringsfunktioner. De använder antingen en specifik eller en kombination av flera sorteringsalgoritmer. Pythons sort()-metod använder till exempel Timsort som är en blandning av “merge sort” och “insertion sort”. Vi ska titta närmare på de vanligaste sorteringsalgoritmerna och se hur de är implementerade och vad som kan dölja sig bakom exempelvis array.sort().

Read more »

Category: oopython.

Index och prestanda i MySQL

Vi skall titta på index och hur de hjälper dig att optimera din databas. Vi ser hur olika index påverkar antalet rader som måste besökas för att producera resultatet och vi lär oss innebörden av frågeoptimerarens jobb och vad termen full table scan innebär.

Read more »

Category: mysql, sql, sql index, kurs databas.