Animationer och övergångar

By . Latest revision .

Vi har i tidigare kursmoment tittat på hur vi kan designa webbapplikationer så de ser ut som native appar. Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av animationer och övergångar även får känslan av att det är en native app.

Vi ska i följande övning få till samma känsla som nedan när vi går från en list-vy till en detalj-vy.

Vi ser att detalj-vyn kommer in från höger och försvinner ut till höger. Vi använder CSS3 för animationer och tittar på hur vi löser det i en liten app.

Exempelkoden finns i kursrepot example/animation.

#Grunden

Jag har gjort i ordning en liten applikation med två stycken vyer. En list vy och en detalj vy. Routern som används är den som skapades i övningen “En router i JavaScript”.

// list-component.js

export default class ListComponent extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    let link = document.createElement("a");

    link.textContent = "Se detaljer";

    link.addEventListener("click", (event) => {
      event.preventDefault();

      location.hash = "detail";
    });

    this.appendChild(link);
  }
}
// detail-component.js

export default class DetailComponent extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    let link = document.createElement("a");

    link.textContent = "Se lista";

    link.addEventListener("click", (event) => {
      event.preventDefault();

      location.hash = "";
    });

    this.appendChild(link);
  }
}
// router.js

export default class Router extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.currentRoute = "";

    this.allRoutes = {
      "": {
        view: "<list-component></list-component>",
        name: "Lista",
      },
      "detail": {
        view: "<detail-component class='slide-in'></detail-component>",
        name: "Detalj",
      },
    };
  }

  get routes() {
    return this.allRoutes;
  }

  // connect component
  connectedCallback() {
    window.addEventListener('hashchange', () => {
      this.resolveRoute();
    });

    this.resolveRoute();
  }

  resolveRoute() {
    this.currentRoute = location.hash.replace("#", "");

    this.render();
  }

  render() {
    this.innerHTML = "<not-found></not-found>";

    if (this.routes[this.currentRoute]) {
      this.innerHTML = this.routes[this.currentRoute].view;
    }
  }
}

#CSS

Vi använder @keyframes för att göra animation av de olika vyerna. Vi använder transform: translateX() för att flytta vy och definierar två stycken @keyframes: moveFromRight och moveToRight.

@keyframes moveFromRight {
  from { transform: translateX(100%); }
}

@keyframes moveToRight {
  to { transform: translateX(100%); }
}

I moveFromRight flyttar vi den från 100% dvs. från höger om skärmen och i moveToRight flyttar vi den till precis höger om skärmen.

Vi definierar först klassen .slide-in som använder sig av moveFromRight på nedanstående sätt. Detalj-komponenten har alltid klassen .slide-in, vilket skarpsynta såg ovan i router.js-filen.

.slide-in {
  animation: moveFromRight 0.4s ease both;
}

Nu glider detalj-vyn in från höger när vi går från listan till detalj-vyn. För att få detalj-vyn att glida ut till höger när vi klickar på Lista-länken använder vi oss addEventListener och setTimeout innan vi ändrar location.hash.

// detail-component.js
export default class DetailComponent extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    let link = document.createElement("a");

    link.textContent = "Se lista";

    link.addEventListener("click", (event) => {
      event.preventDefault();

      this.classList.add("slide-out");

      setTimeout(() => {
        this.classList.remove("slide-out");

        location.hash = "";
      }, 250);
    });

    this.appendChild(link);
  }
}

Klassen .slide-out som använder sig av moveToRight keyframen.

.slide-out {
  animation: moveToRight 0.4s ease both;
}

För att se animeringen kan ni öppna upp example/animation med hjälp av er lokala webbserver.

#Avslutningsvis

Vi har i denna övning tittat på hur man med hjälp av animationer får känslan av att använda en mobil enhet och att det inte bara ser ut som en mobil enhet.

#Revision history

 • 2023-04-03: (B, efo) Uppdaterad inför webapp-v5.
 • 2018-03-02: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.