Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Tillgänglighet med Google Lighthouse

I denna uppgift ska ni använda er utav verktyget Google Lighthouse för att se hur eran portfolio presterar sett ifrån tillgänglighet. Det är en bra förberedelse för oss webbutvecklare innan vi ska ut i arbetslivet och det är även ett bra avslut på eran portfolio-sida som nu börjar bli klar.

jsramverk.se, som har 100 på samtliga delar av Lighthouse mätningar

jsramverk.se, som har 100 på samtliga delar av Lighthouse mätningar

Read more »

Category: kurs/design.

Hänga gubben som modul i JavaScript

Programmeringsövning i JavaScript där du skall bygga ett spel Hänga gubben. I uppgiften tränar du JavaScript-moduler, DOM, programmera logik med JavaScript och du får testa på att hantera SVG inline i en webbsida.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Utvärdera designprinciper som webbplatser använder sig av (v2)

Du skall i denna analys välja ut ett antal olika webbplatser inom gruppen personsidor (portfolio/me-sida/blogg eller liknande). Med dessa sidor skall du försöka identifiera om de använder sig utav några designprinciper du kan känna igen samt om du finner något annat tongivande för designen i deras webbplats.

Du skall sen genomföra samma analys på din egen portfolio sida och jämföra vad det finns för skillnader mellan din egen sida och de du undersökt.

Read more »

Category: kurs/design.

#Sårbarhetsanalys

Uppgiften går ut på att analysera en applikation efter sårbarheter.

Read more »

Category: itsec.

Bygg ett galleri

I denna uppgift ska ni använda er av er tidigare kunskap inom grid och bygga ett galleri. Ett exempel på ett galleri är profilsidorna på Instagram, som har ett grid som är tre kolumner brett där varje bild har samma bredd som höjd.

Barack Obama's Instagram

Barack Obama’s Instagram

Read more »

Category: kurs/design.

Youtube i iframe

Read more »

Category: kurs/design.

JavaScript, DOM och Events

En övning för att bekanta sig med JavaScript och DOM. Hur påverkar man elementens utseende, flyttar dem, lägger till nya element, tar bort element och hur fungerar det med eventhantering?

Read more »

Category: javascript.

Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet (v2)

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och testa dem för att mäta hur snabbt de laddas och om de innehåller några saker som kan förbättras med tanke på laddningstid och användbarhet.

Read more »

Category: kurs/design, tema.

Utvärdera webbplatsers färgval och känslan de signalerar (v2)

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och dokumentera deras färgpalett och typografi samt argumentera kring valet av färg kontra den känsla du tror webbplatsen eventuellt vill signalera med sitt färgval.

Du skriver rapporten i ett format som kan benämnas “akademiskt format”. Det är för att träna på strukturen inför kommande större skrivuppgifter såsom examensjobb.

Du kan jobba enskilt eller i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppgiften.

Read more »

Category: kurs/design, tema.

Skapa ett mörkt tema

Du skall bygga vidare på ditt egna tema och göra ett “Dark Theme” till det.

Uppgiftens storlek beror på hur du byggt upp ditt tema i föregående kursmoment och hur mycket tid du vill lägga.

“Come to the Dark Side, we have cookies” - Darth Vader

Read more »

Category: kurs/design, tema.