Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Tärningsspel 100

Tärningsspelet 100 är ett enkelt och trivsamt tärningsspel. Spelet spelas med en eller flera tärningar och det gäller att samla ihop poäng för att komma först till 100.

I varje omgång kastar en spelare tärningarna tills hon väljer att stanna och spara poängen, eller tills det dyker upp en 1:a och hon förlorar alla poäng som samlats in i rundan. Rundan går då över till nästa spelare. Det gäller att komma först till 100.

I uppgiften får du möjlighet att bygga klasser för tärning, tärningshand, spelrunda och själva spelet. Du väljer själv vilken struktur du vill ha på klasserna och hur de skall samverka.

Read more »

Category: php.

Kom igång med PHPUnit

Du skall komma igång med enhetstestning i PHP via verktyget PHPUnit. Det finns ett färdig exempel som du skall jobba igenom för att bekanta dig med strukturen, vilka filer som är inblandade och du skall skriva ditt allra första testfall.

Du skall skriva testklasser och tester som testar 100% av koden och du skall verifiera att all kod testas genom att studera kodtäckningen för din kompletta test suite.

Read more »

Category: php, phpunit, kursen oophp.

En webbserver i Docker

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Imagen ska vara en webbserver som ska kunna svara på en uppsättning routes och returnera JSON.

Read more »

Ett bash script med options, command och argument

Du skall skapa ett bash script som tar emot options och argument.

Read more »

Skapa en Docker image

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub.

Read more »

Skapa en me-sida till linux-kursen

Skapa en me-sida för redovisningar i kursen linux.

Read more »

Category: webbprogrammering, kursen linux.

Skapa en webbplats på en Apache Virtual Host

Fixa iordning en webbplats med en Apache Virtual Host. Du får dels konfigurera upp en Named Apache Virtual Host och dels får du använda rsync över ssh för att flytta över filer från din lokala arbetsstation till servern som kör webbplatsen.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Dokumentera PHP med phpdoc och phpDocumentor

Du ska dokumentera ditt projekt med phpdoc och phpDocumenter. Det handlar om att dra nytta av dina docblock kommenterarer när du nu skall automatgenerera din dokumentation.

Du har ett befintligt projekt där din Makefile redan innehåller stöd för att använda phpdoc för att generera dokumentationen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax.

Flytta spelet Gissa mitt nummer till me-sidan (v5)

Du har din me-sida med ramverket Anax och du har skapat ett fristående spel “Gissa mitt nummer” i olika varianter. Du skall nu integrera ditt fristående spel in i din me-sida, in i ramverkets struktur.

För att lyckas med det behöver du ha koll på begreppet router, request, response och vyer. Du behöver också klura ut var du skall lägga koden i ramverkets struktur.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Bygg en me-sida för oophp med ramverket Anax

Du skall skapa en me-sida för kursen oophp. Du får en mall, baserat på ramverket Anax. Mallen ska du använda för att skapa din me-sida (redovisa-sida) och du skall sedan gå in och redigera sidorna så att de passar dig i kursen.

Du skall göra ett Git-repo av din me-sida. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Allt eftersom kursen går så kommer du att fylla på innehåll och kodkonstruktioner i din me-sida.

Inledningsvis finns inga krav på att du behöver bemästra katalogstrukturen i Anax. Du kommer steg för steg att introduceras i strukturen som används.

Read more »

Category: kurs oophp, anax, me-sida.