Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

awk script

An exercise to practice the basics of awk. To your aid, you have an awk guide as well as the article about regex.

Read more »

Category: bash, unix, regex, lab.

Skapa en “One Page Website”

Du skall bygga en webbplats om en sida med HTML och CSS för att träna på olika koncept och konstruktioner med HTML och CSS.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg en databasdriven terminalklient med PHP med SQL

Du skall träna dig på grunderna i PHP PDO och SQL genom att utföra ett antal mindre programmeringsövningar.

Du skall bygga ett klientprogram i terminalen som kopplar sig till databasen och utför operationer och skriver ut rapporter.

Read more »

Category: kurs webtec.

Skapa en responsiv webbplats med HTML och CSS

Du skall bygga en responsiv webbplats med HTML och CSS för att träna på olika koncept och konstruktioner med HTML och CSS.

Read more »

Category: kurs webtec.

Din egen chatbot - Marvin - Utsläpp

I denna uppgiften ska vi bygga ut Marvin så att vi kan analysera hur mycket koldioxidutsläpp länder släpper ut.

Read more »

Category: python.

Analysera PHP ramverk och välj ut ett att använda

Du kommer att få tips om ett par av de mest välkända PHP ramverken och du skall aktivt analysera dem för att välja ut ett av dem. Det du väljer skall du implementera en enklare webbplats i.

Read more »

Category: kurs mvc.

Integrera din applikation med en CI kedja

Du har sedan tidigare byggt en applikation i ett ramverk och du har en väl fungerande testsuite av enhetstester och tillhörande validatorer för din applikationskod.

Nu skall vi automatisera så att dessa tester körs av externa byggsystem varje gång som du checkar upp din kod till GitHub/GitLab.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med ett ORM i ditt PHP-ramverk

Du har sedan tidigare valt ett ramverk och byggt en applikation i det. Nu är det dags att koppla en databas till din applikation. Detta skall ske via ett ORM som du själv väljer.

Du kommer att få tips om de vanligaste kombinationerna av ORM och ramverk. Du kan också välja att fortsätta med “ditt egna ramverk” och välja ett ORM att integrera tillsammans med det.

Databasmodellen du skall implementera är enkel, det handlar bara om ett fåtal tabeller. Tanken är att vi fokuserar mer på att få grunderna i ORM att falla på plats i din applikationskod.

Read more »

Category: kurs mvc.

Analysera PHP kod ur kvalitetsaspekter

Analysera tre repon och jämför med en analys av ditt eget repo, gör en bedömning om kodkvalitet och föreslå förbättringsåtgärder.

Du utgår från det material som Scrutinizer CI erbjuder dig.

Read more »

Category: kurs mvc.

Python med funktioner och moduler

Vi ska i denna laboration träna på funktioner, argument och returvärden i Python.

Read more »

Category: python, lab.