Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Lager appen del 2

I kursmoment 1 skapade vi grunden för vår lager app. Vi ska i detta kursmoment förbättra strukturen på vår CSS kod och bygga in en router. Vi ska bygga en plocklista vy där lagerarbetarna får en bra översikt över vart produkterna från en order finns. När varorna är plockade ska status ändras för ordern och lagersaldo ska minskas.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 1

I denna uppgift skapar du grunden för en lager-app, du använder dina kunskaper från övningar och kurslitteratur för att skapa en SPA som är tillgängliga och användbar. Du hämtar JSON data från ett befintligt REST API och i denna första del ligger fokus på navigation och en enkel listning av produkter.

Read more »

Category: javascript.

Bygg databasen till en Eshop (del 1)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och nu skall du påbörja implementationen av databasen.

Du skall fylla databasen med visst innehåll och du skall skapa två klienter, en webbaserad klient och en terminalklient, som jobbar mot databasen.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Fortsättning på Yahtzee spelet - del 4

Som i alla spel behöver vi veta vem som är bäst, i denna uppgifter ska vi lägga till en topplista över spelares poäng.

Read more »

Category: oopython.

Rapport

Nu är det på alvor i “Självständigt arbete i webbprogrammering”.

Read more »

Fortsättning på Yahtzee spelet - del 5

Vad är poängen med en topplista om man inte tydligt kan se vem som har högst poäng?

Read more »

Category: oopython.

Skapa queue

Vi ska bygga om datastrukturen “queue”.
Utgå från koden för en Queue från övningen om datastrukturer och skriv om den så den inte använder Pythons inbyggda lista utan istället använder Node objekt för att hålla datan.

Read more »

Category: oopython.

Yahtzee spelet del 2

I denna uppgiften ska ni fortsätta med Yahtzee spelet ni började på i kmom01.

Read more »

Category: oopython.

Skapa grunden för ett Yahtzee spel

I denna uppgiften ska ni börja lite smått med att skapa ett Yahtzee spel.

Read more »

Category: oopython.

Proposal

Den andra inlämningen i kursen “Självständigt arbete i webbprogrammering” är proposal. Du har förfinat ditt topic med ett stort fokus på forskningsfrågorna och metoden. Din handladare godkänner arbetet när du har lämnat in, så se till att du har haft bra kommunikation mellan dig och handledaren under arbetets gång.

Read more »