Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

En webbserver i Docker

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Imagen ska vara en webbserver som ska kunna svara på en uppsättning routes och returnera JSON.

Read more »

Linux lab 2, Sök i en logg-fil

Laboration för att träna på bash kommandon för att söka och hämta information i text-filer.

Notera att du ska exekvera labben inuti en container med Ubuntu för att få rätt resultat.

Read more »

Category: bash, lab.

Styla din rapportsida till webtec-kursen

Du skall jobba vidare med stylen på din rapportsida i kursen och styla upp webbsidan med navbar, header, footer, article, aside, kolumnlayout och responsivitet.

När du är klar har du förhoppningvis en snyggare webbplats än tidigare. Du har iallafall en hel del med CSS-kod och du bör ha lärt dig en hel del nyttiga CSS konstruktioner.

Read more »

Category: kurs webtec.

Skapa en rapportsida till webtec-kursen (v2)

Du skall skapa mallen till din rapport-sida som följer dig genom kursen. I rapportsidan skriver du redovisningstexter för de uppgifter och kursmoment som du utför och du sparar undan alla uppgiftern som du utför.

När du är klar med kursen så innehåller din rapport-sida nästan allt som du gjort i kursen.

Du kan jobba vidare på din rapport-sida under hela kursen, du kan till exempel snygga till utseendet i samband med varje kursmoment efterhand som du lär dig mer.

Read more »

Category: kurs webtec.

Struktur

Vi ska träna på vanliga kommandon i unixmiljön. Vi ska flytta runt lite filer och mappar för att uppnå en önskad struktur.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.

Kommandon 1

Vi ska träna på några kommandon i unixmiljön. Vi ska installera några program och se hur vi kan använda dem och dess “options” och skapa ett par filer med diverse information och kommandon.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.

Din egen chattbot - Marvin - steg 2

Programmering och problemlösning i Python. Strukturera koden i egna funktioner.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.

Analysera och förbättra kodkvalitet i din PHP applikation

Du skall använda ett par verktyg för att analysera kodkvaliteten i ditt PHP projekt. Ett av verktygen (phpmetrics) kan du installera och köra lokalt i din utvecklingsmiljö. Det andra verktyget (Scrutinizer CI) är en extern byggtjänst som kopplar sig mot ditt repo på GitHub/GitLab.

Använd rapporterna från dessa verktyg för att analysera kvaliteten i din kod och gör sedan ett försök att förbättra din kod och se om verktygen uppskattar dina försök genom att ge dig bättre siffror på mättalen.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med Doctrine ORM i Symfony

Du har sedan tidigare ett Symfony projekt och skall nu koppla en databas till det.

Du skall använda Doctrine ORM som är ett fristående projekt och väl integrerat med Symfony.

Du skall skapa en databas med en eller flera tabeller och bygga en Symfony applikation som utför CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen.

Du kan välja att använda databasen SQLite eller MariaDB/MySQL.

Read more »

Category: kurs mvc.