Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Dokumentera PHP med phpdoc och phpDocumentor

Du ska dokumentera ditt projekt med phpdoc och phpDocumenter. Det handlar om att dra nytta av dina docblock kommenterarer när du nu skall automatgenerera din dokumentation.

Du har ett befintligt projekt där din Makefile redan innehåller stöd för att använda phpdoc för att generera dokumentationen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax.

Bygg en me-sida för oophp med ramverket Anax

Du skall skapa en me-sida för kursen oophp. Du får en mall, baserat på ramverket Anax. Mallen ska du använda för att skapa din me-sida (redovisa-sida) och du skall sedan gå in och redigera sidorna så att de passar dig i kursen.

Du skall göra ett Git-repo av din me-sida. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Allt eftersom kursen går så kommer du att fylla på innehåll och kodkonstruktioner i din me-sida.

Inledningsvis finns inga krav på att du behöver bemästra katalogstrukturen i Anax. Du kommer steg för steg att introduceras i strukturen som används.

Read more »

Category: kurs oophp, anax, me-sida.

Gissa numret med PHP

Du skall implementera spelet “Gissa mitt nummer” i PHP genom att använda klasser och sessionen.

Spelet fungerar så att en siffra mellan 1 till 100 slumpas fram och spelaren skall gissa vilket tal det är. Spelet ska svara om spelarens gissning är högre eller lägre än det korrekta talet. Spelaren har 6 gissningar på sig att gissa rätt.

Du skall skriva all kod som har med spelet att göra inuti en klass och du skall skriva en klient så att spelet går att köra i webbläsaren. Du skall använda sessionen för att komma ihåg detaljer som spelets aktuella ställning (antalet gissningar och det slumpade talet).

Uppgiften är en övning i att skriva klasser och att skapa ett API som gör det möjligt att koppla godtycklig klient mot ett spel som är inkapslat i en klass.

Read more »

Category: kurs oophp.

Bygg databasen till en Eshop (del 2)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop som du också har påbörjat att implementera i en databas med en webbklient och en terminalklient.

Du skall nu jobba vidare med implementationen av din databas.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som du tidigare jobbat i.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Bygg databasen till en Eshop (del 1)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och nu skall du påbörja implementationen av databasen.

Du skall fylla databasen med visst innehåll och du skall skapa två klienter, en webbaserad klient och en terminalklient, som jobbar mot databasen.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Lager appen del 3

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi skriver appen i mithril och använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

Read more »

Category: javascript.

Skapa lista

Vi ska skapa en egen datastruktur, en “unordered list”.

Read more »

Category: oopython.

Node.js terminalprogram mot MySQL med kommandoloop

Du skall bygga ett menydrivet terminalprogram med JavaScript i Node.js som jobbar mot en MySQL databas.

Du jobbar mot en databas du har sedan tidigare och ditt program skapar rapporter från databasen och kan uppdatera data i tabellerna.

Terminalklienten bygger du som ett program som har en inbyggd meny där användaren kan välja vilka operationer som skall utföras mot databasen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, kursen dbjs, kursen databas.

Skapa ER-modell för en databas (konceptuell)

Du skall jobba med databasmodellering och skapa en ER-modell av en databas som du själv väljer efter ett par förslag som erbjuds.

Detta är första delen av uppgiften och du skall utföra den konceptuella modelleringsfasen.

Du kan lösa uppgiften genom att jobba enskilt eller i grupp om max 3 deltagare. Var och en gör sin egen inlämning, även om man jobbar i grupp.

Read more »

Category: databas, er-modellering, kursen dbjs, kursen databas.

Node.js terminalprogram mot MySQL (v2)

Du skall bygga terminalprogram med JavaScript i Node.js som skapar rapporter och söker i en MySQL databas.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, kursen databas.