Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Uppdatera mazen med en loop

Du ska utgå ifrån mazerunnern du skapade i kursmoment 05. Tanken är att skriptet ska kunna köras med kommandot ./mazerunner.bash loop och hålla sig i spelet tills man avslutar eller nått sista rummet.

Read more »

Category: Bash, Docker, Docker Compose, linux.

Skapa en klass för textfiltrering och formattering (v2)

Samla koden för textfiltrering och formattering i en egen klass som du kan använda i din webbplats för att filtrera/formattera textbaserat innehåll från databasen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax.

Uppdatera 100-spelet med intelligens och kontroller

Du skall jobba vidare med ditt 100 spel och du skall tillföra intelligens till datorspelaren. Tanken är att spelet kan spelas av två spelare där du är den ena och datorn är den andra. Datorn behöver ta beslut om när den skall stanna och fortsätta sin slagserie och du behöver skriva koden som styr datorns beslut.

Under spelets gång så skall du presentera ett histogram för spelarna. Kanske går det att använda till att ta beslut, kanske inte. Annars blir det trevlig kuriosa och statistik kring spelet.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.

Lös mazen med din mazerunner i bash

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen.

Read more »

Category: unix.

Bygg CRUD filmdatabas med MySQL

Du har ett färdigt exempel att utgå ifrån, exemplet innehåller kod som löser CRUD, sökning och presentation kring en filmdatabas. Din uppgift är att föra över den koden, refaktorera den, så att den passar in i ramverket kring din redovisa-sida.

Du skall lägga in koden som en del i din redovisa-sida och visa upp filmer, eller någon annan typ av produktliknande information, välj själv fokus för vad du vill visa upp.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.

Bash-script som testar serverns routes

Du skall skapa ett Bash-script som testar de olika routesen hos din server. Som hjälp använder vi programmet curl i scriptet. Du kan säkert redan ha det installerat, annars är det bara att installera det med pakethanteraren.

Read more »

Kom igång med PHPUnit

Du skall komma igång med enhetstestning i PHP via verktyget PHPUnit. Det finns ett färdig exempel som du skall jobba igenom för att bekanta dig med strukturen, vilka filer som är inblandade och du skall skriva ditt allra första testfall.

Du skall skriva testklasser och tester som testar 100% av koden och du skall verifiera att all kod testas genom att studera kodtäckningen för din kompletta test suite.

Read more »

Category: php, phpunit, kursen oophp.

Tärningsspel 100

Tärningsspelet 100 är ett enkelt och trivsamt tärningsspel. Spelet spelas med en eller flera tärningar och det gäller att samla ihop poäng för att komma först till 100.

I varje omgång kastar en spelare tärningarna tills hon väljer att stanna och spara poängen, eller tills det dyker upp en 1:a och hon förlorar alla poäng som samlats in i rundan. Rundan går då över till nästa spelare. Det gäller att komma först till 100.

I uppgiften får du möjlighet att bygga klasser för tärning, tärningshand, spelrunda och själva spelet. Du väljer själv vilken struktur du vill ha på klasserna och hur de skall samverka.

Read more »

Category: php.

Ett bash script med options, command och argument

Du skall skapa ett bash script som tar emot options och argument.

Read more »

En webbserver i Docker

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Imagen ska vara en webbserver som ska kunna svara på en uppsättning routes och returnera JSON.

Read more »