Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Gör svenska flaggan med JavaScript och objekt

En uppgift för att komma igång med objekt i JavaScript. Du får i uppgift att bygga vidare på din hantering av flaggor och skapa dem via JavaScript objekt.

Read more »

Category: javascript.

Skapa ett mörkt tema

Du skall bygga vidare på ditt egna tema och göra ett “Dark Theme” till det.

Uppgiftens storlek beror på hur du byggt upp ditt tema i föregående kursmoment och hur mycket tid du vill lägga.

“Come to the Dark Side, we have cookies” - Darth Vader

Read more »

Category: kurs/design, tema.

En webbtjänst för att visa väderprognos och historiskt väder

Du skall bygga en webbtjänst som hämtar väderprognosen för ett specifikt område. Du skall även hämta historisk väderdata och presentera det.

Du bygger din kod dels för att presentera resultatet i en traditionell webbsida och dels via ett REST API som ger svaren i JSON.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Bygg om din rapport-sida med CSS-Grid

Du skall bygga om rapport-sidan på din portfolio sida med hjälp utav CSS-Grid.

Du börjar med att strukturera upp din samlingssida (portfolio/report/index.md) för alla rapporter och följer sedan upp med att fixa din layout för dina individuella kursmoment (portfolio/report/kmomXX.md).

Read more »

Category: kurs/design-v3, grid, flex.

Utveckla din portfolio - Kmom02

Du skall bygga ett tema till din portfolio-sida och du bygger temats stylesheet med hjälp utav SASS.

Du börjar strukturera upp din tema-kod i separata filer som vi kallas sass-moduler.

Du lägger till externa moduler och du bygger vidare på ditt temas responsivitet.

Read more »

Category: kurs/design-v3, sass.

#Skriv ett referat

Uppgiften går ut på att skriva ett referat på en text, alltså att sammanfatta en längre text på ett begränsat utrymme. Texten ska, med era egna ord, sammanfatta och presentera relevant information samt de viktigaste punkterna från artikeln. Det handlar därmed både om att förstå texten och kunna förmedla den vidare till läsaren med egna ord. Texten är på engelska men skriv referatet på svenska.

Referatet ska vara på max 1 A4 sida (ca 600 ord). Ert referat ska vara objektivt, det är artikelförfattarens synpunkter som ska redovisas. Tänk på att det begränsade utrymmet gör att ni måste fokusera på det väsentliga i texten, den röda tråden.

Read more »

Category: itsec.

Skapa din egen portfolio-sida

Du skall sätta samman en portfolio-sida till kursen design. För att göra det skall du använda en förberedd kopia av ramverket Pico med innehåll anpassat till kursen design.

Du behöver installera din portfolio, fylla den med innehåll och sedan lägga till egen style med hjälp utav CSS.

Du skall också skapa ett Git-repo av din portfolio-sida och ladda upp det till Github.

Read more »

Category: kurs/design-v3.

Bygg ut din me-sida till version 4 (v2)

Du skall visa dina färdigheter i HTML formulär och sessioner och bygga in av hantering av dessa i din webbplats via en multisida.

Som extrauppgift kan du välja att göra en stilväljare och/eller en login-hantering.

Read more »

Category: kurs htmlphp, webbprogrammering.

Din egen chattbot - Marvin - Utsläpp

I denna övningen ska vi bygga ut Marvin så att vi kan analysera hur mycket koldioxidutsläpp varje land släpper ut.

Read more »

Category: python.

Bygg en multisida och testa arrayer (v2)

Låt oss använda PHP för att skapa en dynamisk sida som automatiskt genererar en meny och kan visa undersidor. Vi kallar konstruktion en “sidkontroller för multisidor” och du skall bygga en sådan och fylla den med information.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php, html, css.