Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Din egen chattbot - Marvin - inventarie

Programmering och problemlösning i Python. Använd fil för att hjälpa Marvin att ha koll på sina inventarier.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - Citat

Lär Marvin att prata lite mer slumpmässigt via listor med standardsvar.

Read more »

Category: python.

VLinux lab 3, reguljära uttryck

Laboration för att träna grunderna i regex. Du kommer jobba med verktyget sed och diverse textfiler. Till din hjälp har du en regex guide.

Read more »

Category: bash, vlinux, regex, lab.

VLinux lab 1, introduktion till bash

Laboration för att träna grunderna i bash. Du kommer jobba med apache konfigurations mappen från en linux server.

Read more »

Category: bash, lab.

Skapa en klass för textfiltrering och formattering (v2)

Samla koden för textfiltrering och formattering i en egen klass som du kan använda i din webbplats för att filtrera/formattera textbaserat innehåll från databasen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax.

Uppdatera mazen med en loop

Du ska utgå ifrån mazerunnern du skapade i kursmoment 05. Tanken är att skriptet ska kunna köras med kommandot ./mazerunner.bash loop och hålla sig i spelet tills man avslutar eller nått sista rummet.

Read more »

Category: Bash, Docker, Docker Compose, linux.

Uppdatera 100-spelet med intelligens och kontroller

Du skall jobba vidare med ditt 100 spel och du skall tillföra intelligens till datorspelaren. Tanken är att spelet kan spelas av två spelare där du är den ena och datorn är den andra. Datorn behöver ta beslut om när den skall stanna och fortsätta sin slagserie och du behöver skriva koden som styr datorns beslut.

Under spelets gång så skall du presentera ett histogram för spelarna. Kanske går det att använda till att ta beslut, kanske inte. Annars blir det trevlig kuriosa och statistik kring spelet.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.

Lös mazen med din mazerunner i bash

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen.

Read more »

Category: unix.

Bygg CRUD filmdatabas med MySQL

Du har ett färdigt exempel att utgå ifrån, exemplet innehåller kod som löser CRUD, sökning och presentation kring en filmdatabas. Din uppgift är att föra över den koden, refaktorera den, så att den passar in i ramverket kring din redovisa-sida.

Du skall lägga in koden som en del i din redovisa-sida och visa upp filmer, eller någon annan typ av produktliknande information, välj själv fokus för vad du vill visa upp.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.