Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Integrera en testmiljö med JavaScript i me-sida och Express

Du skall bygga upp en testmiljö för ditt JavaScript-projekt. Det handlar om vilka verktyg du använder för enhetstestning, kodtäckning och en kedja av Continuous Integration samt hur du kan använda Docker vid tester.

Du skall integrera och testköra din testmiljö och CI-kedja mot ditt redovisa-repo.

Read more »

Category: javascript, test, kurs ramverk2.

Skriva redovisningstexter i frontend

Vi ska bygga vidare på me-applikationen från kmom02. Vi lägger till en administrationsdel i vår applikation där inloggade användare kan skapa redovisningstexter i ett formulär. Vi tittar först kort på hur vi hanterar formulär i våra ‘Big Three’ ramverk och hur vi autentiserar klienterna med JWT mot vårt API.

Read more »

Category: js, ramverk, kurs ramverk2.

Kortspelet War

Vi ska skapa ett kortspel som används från terminalen. Kortspelet kallas War, eller Svälta räv på svenska. Efter implementationen skapar vi några enhetstester och klassdiagram.

Read more »

Category: oopython.

Autentisering med JWT och bcrypt

Vi ska bygga vidare på vårt me-api från kmom01. I denna uppgift tittar vi på hur vi använder JWT, bcrypt och en sqlite databas för att spara och autentisera användare. Vi tittar sedan på hur vi kan skapa en route för att skapa redovisningstexter.

Read more »

Category: js, ramverk, kurs ramverk2.

Me-sida i ditt valda ramverk

Du skall sätta samman en me-sida där du skriver din redovisningstext och ger en lite presentation av dig själv.

Du har noggrant vald ut ett JavaScript-ramverk och skriver din me-sida med hjälpa av ramverket.

Du lägger allt i ett nytt repo och när du är klar så lägger du upp din me-sida publikt tillgängligt och länkar till den i din redovisningstext på Canvas.

Read more »

Category: js, ramverk, kurs ramverk2.

Skapa tema enligt designprinciper

Du skall skapa ett tema till din me/redovisa som använder sig av tydliga designprinciper.

Du gör själv ett urval av de designprinciper du vill jobba med och hur du vill implementera dem i ditt tema.

Read more »

Category: kurs/design.

Skapa tema med designelement

Du skall skapa ett tema till din me/redovisa som använder sig av en samling tongivande designelement.

Du gör själv ett urval av de designelement som du vill att ditt tema skall bygga på.

Read more »

Category: kurs/design.

Integrera Bok-exemplet i din me-sida

Du skall integrera ett Bok-exempel i din me-sida för att visa att du hanterar scaffolding av ett komplett CRUD-exempel i ditt Anax med moduler för formulärhantering och databasen med designmönstret Active Record.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Tema och blogg med stöd för bilder

Du skall lägga till LESS-moduler som hjälper dig att presentera bilder på olika sätt. För att visa att det fungerar bygger du en blogg “Dagens Bild”.

Read more »

Category: kurs/design, tema, less, desinax/figure.

Utvärdera webbplatsers färgval och känslan de signalerar

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och dokumentera deras färgpalett och typografi samt argumentera kring valet av färg kontra den känsla du tror webbplatsen eventuellt vill signalera med sitt färgval.

Du skriver rapporten i ett format som kan benämnas “akademiskt format”. Det är för att träna på strukturen inför kommande större skrivuppgifter såsom examensjobb.

Du kan jobba enskilt eller i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppiften.

Read more »

Category: kurs/design, tema.