Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Skapa en me-sida till vlinux-kursen

Skapa en me-sida för redovisningar i kursen vlinux.

Read more »

Category: webbprogrammering, kursen vlinux.

Enhetstesta dina klasser med PHPUnit i Symfony

Du skall jobba med enhetstestning mot din kod från kortspelet i Symfony. Dina testobjekt är alltså de klasser som du har i kortspelet. Vi kan inledningsvis exkludera controller-klasser och enbart fokusera på modell-klasserna.

Du skall skapa en testsuite av testfall som testar så mycket som möjligt och rimligt i dina testobjekt.

Tanken är att du försöker nå så hög kodtäckning som är möjligt och rimligt

Read more »

Category: kurs mvc.

Vanliga kommandon

Vi ska träna på några kommandon i unixmiljön. Vi ska installera några program och se hur vi kan använda dem och dess “options” och skapa ett par filer med diverse information och kommandon.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.

Lager appen del 5

Vi använder en mobil enhets styrka och läggar till funktionalitet för GPS och kartor. Allt detta för att vi ska kunna leverera ordrar till våra kunder på ett smidigt sätt.

Read more »

Category: javascript.

Bygg kortspel i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett kortspel i PHP med objektorienterade konstruktioner. Applikationen bygger du i Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 4

Vi ska i denna uppgift skapa delar av appen som är skyddad med hjälp av JWT. I den skyddade delen ska det vara möjligt att se tidigare fakturor och skicka nya.

Read more »

Category: javascript.

Bygg en me-sida till mvc-kursen

Du skall sätta samman en webbplats som du kan använda som me-sida i kursen. I din me-sida gör du en presentation av kursen, dig själv och du publicerar dina redovisningsstexter.

Du lägger allt i ett Git-repo och när du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub (eller GitLab).

Read more »

Category: php, kurs mvc.

Lager appen del 3

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

Read more »

Category: javascript.

Bygg databasen till en Eshop (del 2)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop som du också har påbörjat att implementera i en databas med en webbklient och en terminalklient.

Du skall nu jobba vidare med implementationen av din databas.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som du tidigare jobbat i.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Lager appen del 2 (v2)

I kursmoment 1 skapade vi grunden för vår lager app. Vi ska i detta kmom bygga en plocklista vy där lagerarbetarna får en bra översikt över vart produkterna från en order finns. När varorna är plockade ska status ändras för ordern och lagersaldo ska minskas.

Read more »

Category: javascript.