Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg en redovisa-sida till kursen design

Du skall sätta samman en redovisa-sida, en me-sida, till kursen design. För att göra det skall du använda en förberedd kopia av ramvekret Anax (Anax Flat) med innehåll som är anpassat till kursen design.

De behöver installera din redovisa-sida, fylla den med innehåll och sedan lägga till style med CSS.

Du skall skapa ett Git-repo av din redovisa-sida och ladda upp den på GitHub.

Read more »

Category: kursen design, anax-flat.

En webbtjänst för att geotagga ip-adresser

Du skall bygga en webbtjänst som letar fram den geografiska positionen för en ip-adress, inklusive ortsnamn. DU använder dig av ett externt API för att göra uppslagningen av ip-adressen.

Innan du gör uppslaget så validerar du ip-adressen så att den är korrekt.

Du skall bygga dels en traditionell webbtjänst där användaren kan mata in ip-adressen i ett formulär som postas och en resultatsida visar upp resultatet. Du skall också bygga ett REST API med samma funktionalitet där frågor och svar sker via JSON.

Du lägger extra kraft på att organisera din kod i kontroller och modell-klasser och du skapar enhetstester som som når hög kodtäckning, kanske 100%?

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Bygg en me-sida till ramverk1 (v2)

Du skall sätta samman en me/redovisa-sida för kursen.

Du lägger allt i ett repo och när du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

En kontroller för att validera ip-adresser

Du skall bygga en kontroller som validerar ip-adresser enligt ip4 och ip6. Du skall göra en webbsida där man kan mata in en ip-adress och validera den. Resultatet skall bli en webbsida som visar om ip-adresser validerar och enligt vilket format.

Du skall också göra en REST-variant som gör samma sak men via ett JSON API.

Du skapar enhetstester som testar din kontroller och du når 100% kodtäckning.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Bygg ett LESS-tema till kursen design

Du skall bygga ett tema till din redovisa-sida och du bygger temats stylesheet med hjälp av LESS.

Du börjar strukturera din tema-kod i separata filer som vi kallar less-moduler.

Du lägger till externa moduler och du bygger in responsivitet i ditt tema.

Read more »

Category: kursen design, anax flat, less.

Sandbox steg 3

Vi ska göra ett tärningsprogram, där en eller flera tärningar kastas, snittvärdet beräknas och visas tillsammans med slagserien. Till vår hjälp ska vi använda funktioner.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1.

Utvärdera designprinciper som webbplatser använder sig av

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och studera dem utifrån aspekten designprinciper.

Du skall studera webbplatserna och försöka identifiera om de använder sig av några designprinciper du kan känna igen samt om du finner något annat tongivande för designen i deras webbplats.

Read more »

Category: kurs/design, tema.

Sandbox steg 1

Vi tar ett första steg i sandboxen och presenterar utskrift av datum och tid med hjälp av JavaScript.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen dbjs.

Sandbox steg 2

Vi jobbar vidare i vår sandbox och lär oss hantera inmatning från tangentbordet.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen dbjs.

Bygg ut din htmlphp me-sida till version 6

Bygg in funktioner in din me-sida, som löser CRUD, så att man kan lägga till, uppdatera, radera och visa innehåll i databasen.

Read more »

Category: webbprogrammering, databas, sqlite, php pdo.