Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Din egen chattbot - Marvin - steg 2

Programmering och problemlösning i Python. Jobba vidare med Marvin och implementera ny funktionalitet som använder listor.

Read more »

Category: python.

Vad är privat egentligen?

Ni skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ er gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Ni skall jobba i grupp (2-4 personer) när ni löser diskussionsuppgiften. Reflektionen är självständig.

#Nice-to-have länkar

#Diskussion (grupp)

Vi kommer i sal att dela upp oss i grupper där ni ska diskutera kring följande frågor:

 • Vilken typ av information är privat?
  • Har du/ni samma uppfattning i gruppen?
  • Hur skiljer sig eran uppfattning mot verkligheten?
 • Vad för information kan du/ni hitta om varandra/dig/närstående på internet?
  • Är informationen frivilligt given eller inte?
  • Går det att hitta eventuellt läckta lösenord kopplade till deras mail?
 • Litar ni på att företag håller er data “säker”? Finns det företag ni litar mer/mindre på?
 • Den 1 oktober 2019 trädde den nya reviderade datalagringslagen i kraft (Sweclockers). Är detta rätt eller fel sätt att bekämpa brottslighet? Eller är det inte så enkelt som rätt eller fel?

För varje fråga, skrev ner lite minnesanteckningar som hjälper dig att skriva reflektionen för kursmomentet.

#Reflektion (självständig)

Skriv en egen reflektion där du tänker igenom över vad ni diskuterat i gruppen och vad du själv tycker/tänker. Kanske har du fått en annan syn på vilken information som ligger ute eller så har du stenkoll på din data.

 • Reflektionen ska ha ett försättsblad med titel (Vad är privat egentligen?), datum och namn/studentakronym.
 • Reflektionen ska vara ca 1-2 sidor (exklusive försättsbladet).
 • Texten kan skrivas på svenska eller engelska.
 • Använd stycken för att dela upp texten och försök att skriva det som en sammanhängande text.
 • Om diskussionen har fått er att fundera kring hur ni hanterar er data (både privat och som utvecklare), lyft gärna detta.
 • I slutet av reflektionen skriver du ett stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

Det finns en LaTeX mall tillgänglig här som ni kan använda. Länken är till en read-only version, för att skapa er egna så trycker ni “Menu” och sen “Copy Project”. Det går givetvis att använda valfritt program, så länge man uppfyller kraven ovan.

#Publicera

Spara din reflektion som me/kmom02/reflektion.pdf och kör

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb publish kmom02

#Revision history

 • 2020-05-27: (C, nik) Uppdaterad med bland annat LaTeX mall
 • 2019-11-13: (B, nik) Fler frågor, tydligare struktur på reflektion.
 • 2019-08-07: (A, nik) Första utgåvan.

Document source.

Read more »

Category: kurs/itsec.

VLinux lab 3, reguljära uttryck i Bash

Laboration för att träna grunderna i regex. Till din hjälp har du en regex guide.

Read more »

Category: bash, vlinux, regex, lab.

Bygg webbsidor från innehåll i databasen

Du skall bygga tabell(er) i en databas tillsammans med klasser i din redovisa-sida för att implementera stöd för sidor och bloggposter som sparas i databasen och kan redigeras av en användare.

Texten som du lagrar i databasen kör du igenom ett antal filter som formatterar din text innan den visas.

Det du skapar är egentligen ett litet CMS (Content Management System).

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax-lite, sql.

Ditt första Python-skript

Skriv ett av dina första enklare program i Python genom att konvertera mellan olika typer av värden.

Read more »

Category: python.

Skapa en me-sida till vlinux-kursen

Skapa en me-sida för redovisningar i kursen vlinux.

Read more »

Category: webbprogrammering, kursen vlinux.

Flytta pengar med terminalprogram och med Express

Du skall bygga två klienter mot en databas, den ena klienten är textbaserad och körs i terminalen med ett menysystem och kommandon. Den andra klienten är webbaserad och använder Express som server.

Databasen innehåller en tabell som simulerar bankkonton och du skall via båda klientern utföra funktionen att flytta pengar mellan kontona.

Flytten av pengar skall utföras inom ramen av en transaktion.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, kursen databas.

Dictionaries i Python

I denna laboration tränar vi på dictionaries i Python.

Read more »

Category: oopython, lab.

Terminalprogram med sortering av lista

Vi ska jobba med sorteringsalgoritmer. Ni uppdatera koden för Insertion sort så den funkar med er UnsortedList och sen ska ni skriva er egna Bubble sort.

Read more »

Category: python.

Sökverktyg för JSON filer

Använd applikationen jq och labbverktyget för att söka och visualisera data i en JSON fil. Svara på ett antal frågor genom att kombinera sökfrågor som du kör i verktyget jq och på det viset skapar du en egen förståelse för hur innehållet i en mer komplex JSON fil är uppbyggt.

Read more »

Category: javascript, kurs webapp.