Microbloggen i Ansible

By . Latest revision .

Ni ska nu skapa playbooks för att sätta upp alla delar av microbloggen; databasen, applikationen på två servrar och en load balancer. När vi bara hade en server använde vi Nginx som en reverse proxy för att skicka vidare requests till Flask appen. Nu ska vi använda Nginx som en load balancer istället.

#Krav

Efter kraven finns lite hjälp för att lösa er Playbooks.

 1. Skapa en Ansible playbook för att starta en MySQL databas i en Docker container på en server. Den ska köra på host “database”.
  • Installera docker
  • Starta en MySQL container.
 2. Skapa en Ansible Playbook för att starta er Microblog container. Den ska köras på host “appserver”, alltså ska den köras på både appserver1 och appserver2.
  • Installera docker
  • Starta en Microblog container som kopplas till MySQL containern som körs på host database.
 3. Skapa en Ansible Playbook som installera och sätter upp Nginx som en load balancer.
  • Installera Nginx
  • Konfigurera load balancer som går till båda appserver1 och appserver2.
  • Hårdkoda inte båda appserver, gör en dynamisk lösning som klarar av att vi lägger till fler appservrar utan att behöver ändra koden.
  • Konfigurera HTTPS för ert domännamn.

#Tips

I Ansible, i era playbooks använd host namnet database för installationen av databasen, appserver för era servrar med Microblog och loadbalancer för Nginx.

Ni kan använda ansible-lint för att få tips på hur ni bör skriva er Ansible kod. Ni kan använda -x <list of rules> för att exkludera regler.

Tips Skapa en roll som bara installerar Docker. Den kan ni återanvända för appserver och database.

#Database playbook

När ni startar MySQL containern kan ni inte använda hashade lösenord, MySQL klara inte av det. De måste vara i plain-text.

När ni startar containern skicka också med - MYSQL_ROOT_PASSWORD=<password> som environment variabel, ni kommer använda det längre fram.

#Microblog playbook

När ni ska koppla Flask appen till databasen behöver ni IP addressen för databas servern, ni kan inte längre använda er av Dockers länkning för att de körs på två olika maskiner. I ansible kan ni använda {{ groups.database[0] }} för att få ut IP för databas hosten. Tips om ni inte lyckas koppla upp er mot database kan ni logga in på er VM och köra docker logs <microblog container namn> för att se loggen för docker containern.

#Load balancer playbook

Nginx ska skicka vidare requests till applikations servrarna.

 • Ni kan hitta två config filer för Nginx som load balancer på Gist.

 • I upstream app-hosts, där man bestämmer vilka vilka servrar requests ska skickas vidare till. Är nu bara en av appserver tillagd. Ändra så båda servrar är med. Ni får inte hårdkoda båda servrarna, gör en dynamisk lösning som hanterar om vi lägger till fler appservrar. T.ex. med en loop.

 • Använd template modulen i Ansible för att flytta conf filerna. Notera variablerna i load-balancer.conf.j2 som ni behöver ha värden till i Ansible.

 • nginx.conf.j2 till /etc/nginx/nginx.conf

 • load-balancer.conf.j2 till /etc/nginx/sites-available/load-balancer.conf.

 • Ni kan använda file modulen för att länka load-balancer.conf till sites-enabled mappen.

Tips Ni hittar loggfilerna för Nginx i /var/log/nginx. Om en konfig fil inte fungerar kan ni köra nginx -t för att validera den.

Tänk på att ni kan använda sudo nginx -t som validate steg, på tasks i Ansible, för att validera er Nginx konfiguration.

#Revision history

 • 2023-11-09: (A, aar) Första versionen.

Document source.