Bash-script som testar serverns routes

By . Latest revision .

Du skall skapa ett Bash-script som testar de olika routesen hos din server. Som hjälp använder vi programmet curl i scriptet. Du kan säkert redan ha det installerat, annars är det bara att installera det med pakethanteraren.

#Förkunskaper

Du har genomfört uppgiften “Webbserver i Docker”.

Du har genomfört uppgiften “Bash-script med argument options” från kursmoment 03.

Du har läst kurslitteraturen och skaffat dig grundläggande kunskaper om bash.

#Introduktion

Du ska skapa, likt förra kursmomentet, ett Bash script som med argument kan ge svar från din server. Du kan med andra ord återanvända en hel del från kursmoment 03.

Vi kan använda Curl för att hämta resultatet av ett sidanrop. För mer info kan du kika i manualen $ man curl eller Curl’s hjälptext $ curl --help. Du kommer behöva ett fåtal options för att komma i mål med kursmomentet.

#Krav

  1. Skapa ett bash-script client/client.bash som kan ta emot options och argument. Anropas ditt script utan options eller argument, skall scriptet skriva ut att man kan få hjälp genom att använda --help, -h.

  2. Ändra rättigheter för scriptet genom kommandot chmod 755 client/client.bash

  3. Ditt script skall avslutas med korrekt exit värde.

  4. Använd en main-funktion för att starta programmet.

  5. Strukturera koden i olika funktioner.

  6. Följande options ska fungera:

Option Vad skall hända
-h, --help Skriv ut en hjälptext om hur programmet används.
-v, --version Visar nuvarande version av programmet.
-s, --save Spara den returnerade datan till client/saved.data. Det ska fungera för alla argument.
  1. Följande argument ska fungera:
Argument                 Vad skall hända
all anropa din route /all.
names anropa din route /names.
color <color> anropa din route color/<color>.
test <url> Använd curl för att skriva ut ett meddelande om servern är igång eller ej. Om <url> är satt ska den anropas, annars localhost:port.

Validera client.bash genom att göra följande kommandon i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb validate client
$ dbwebb publish client

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2019-04-16: (A, lew) Första utgåvan inför HT19.

Document source.