Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Programmera din rapportsida till webtec-kursen

Du skall programmera ett par webbsidor med PHP och grundläggande konstruktioner såsom variabler, if-satser, loopar, inbyggda funktioner samt använda dig av HTML form och GET via querysträngen.

Du jobbar i din tidigare struktur av sidkontrollers och vyer och bygger ut din befintliga webbplats.

Read more »

Category: kurs webtec.

Din egen chattbot - Marvin - steg 3

Programmering och problemlösning i Python. Jobba vidare med Marvin och implementera ny funktionalitet som använder listor.

Read more »

Category: python.

Skapa en rapportsida till webtec-kursen (v2)

Du skall skapa mallen till din rapport-sida som följer dig genom kursen. I rapportsidan skriver du redovisningstexter för de uppgifter och kursmoment som du utför och du sparar undan alla uppgiftern som du utför.

När du är klar med kursen så innehåller din rapport-sida nästan allt som du gjort i kursen.

Du kan jobba vidare på din rapport-sida under hela kursen, du kan till exempel snygga till utseendet i samband med varje kursmoment efterhand som du lär dig mer.

Read more »

Category: kurs webtec.

Din egen chattbot - Marvin - steg 2

Programmering och problemlösning i Python. Strukturera koden i egna funktioner.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.

#Sårbarhetsanalys - Del 2

Uppgiften går ut på att du ska, utifrån din tidigare sårbarhetsanalys och dess prioritering, välja ut sårbarheter och åtgärda dem i den mån av tid som finns för kursmomentet.

Read more »

Category: itsec.

Styla din rapportsida till webtec-kursen

Du skall jobba vidare med stylen på din rapportsida i kursen och styla upp webbsidan med navbar, header, footer, article, aside, kolumnlayout och responsivitet.

När du är klar har du förhoppningvis en snyggare webbplats än tidigare. Du har iallafall en hel del med CSS-kod och du bör ha lärt dig en hel del nyttiga CSS konstruktioner.

Read more »

Category: kurs webtec.

En webbserver i Docker

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Imagen ska vara en webbserver som ska kunna svara på en uppsättning routes och returnera JSON.

Read more »

Lös mazen med din mazerunner i bash

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen.

Read more »

Category: vlinux.

#Knäck lösenord

Uppgiften går ut på att knäcka lösenord som är hashade. Lösenorden ligger i Linuxliknande filer (som /etc/passwd och /etc/shadow) med endast användarnamn och hashade lösenord.

Read more »

Category: itsec.