Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Sökverktyg för JSON filer

Använd applikationen jq och labbverktyget för att söka och visualisera data i en JSON fil. Svara på ett antal frågor genom att kombinera sökfrågor som du kör i verktyget jq och på det viset skapar du en egen förståelse för hur innehållet i en mer komplex JSON fil är uppbyggt.

Read more »

Category: javascript, kurs webapp.

Skapa lista

Vi ska skapa en egen datastruktur, en “unordered list”.

Read more »

Category: oopython.

Kortspelet War

Vi ska skapa ett kortspel som används från terminalen. Kortspelet kallas War, eller Svälta räv på svenska. Efter implementationen skapar vi några enhetstester och klassdiagram.

Read more »

Category: oopython.

Node.js terminalprogram mot MySQL med kommandoloop

Du skall bygga ett menydrivet terminalprogram med JavaScript i Node.js som jobbar mot en MySQL databas.

Du jobbar mot en databas du har sedan tidigare och ditt program skapar rapporter från databasen och kan uppdatera data i tabellerna.

Terminalklienten bygger du som ett program som har en inbyggd meny där användaren kan välja vilka operationer som skall utföras mot databasen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, kursen dbjs, kursen databas.

Frågesport med Flask

Uppgiften går ut på att med hjälp av klasser, Flask, jinja2 och CSS, skapa en webbsida med tre olika typer av frågor.

Read more »

Category: oopython.

Skapa en me-sida med Python och Flask

Använd microramverket Flask för att skapa en webbapplikation (alt. me-sida).

Read more »

Category: oopython.

#Sårbarhetsanalys - Del 2

Uppgiften går ut på att ni ska, utifrån eran tidigare sårbarhetsanalys och dess prioritering, välja ut sårbarheter och åtgärda dem i den mån av tid som finns för kursmomentet.

Read more »

Category: itsec.

#OWASP

Uppgiften går ut på att analysera en applikation utefter sårbarheterna som listas i OWASPs top10 lista.

Read more »

Category: itsec.

#Lösenordshantering

Uppgiften går ut på att implementera säker lösenordshantering i en Express applikation.

Read more »

Category: itsec.

En kontroller för att validera ip-adresser

Du skall bygga en kontroller som validerar ip-adresser enligt ip4 och ip6. Du skall göra en webbsida där man kan mata in en ip-adress och validera den. Resultatet skall bli en webbsida som visar om ip-adresser validerar och enligt vilket format.

Du skall också göra en REST-variant som gör samma sak men via ett JSON API.

Du skapar enhetstester som testar din kontroller och du når 100% kodtäckning.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.