Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

#Lösenordshantering

Uppgiften går ut på att implementera säker lösenordshantering i en Express applikation.

Read more »

Category: itsec.

En kontroller för att validera ip-adresser

Du skall bygga en kontroller som validerar ip-adresser enligt ip4 och ip6. Du skall göra en webbsida där man kan mata in en ip-adress och validera den. Resultatet skall bli en webbsida som visar om ip-adresser validerar och enligt vilket format.

Du skall också göra en REST-variant som gör samma sak men via ett JSON API.

Du skapar enhetstester som testar din kontroller och du når 100% kodtäckning.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

#Skriv ett referat

Uppgiften går ut på att skriva ett referat på en text, alltså att sammanfatta en längre text på ett begränsat utrymme. Texten ska, med era egna ord, sammanfatta och presentera relevant information samt de viktigaste punkterna från artikeln. Det handlar därmed både om att förstå texten och kunna förmedla den vidare till läsaren med egna ord. Texten är på engelska men skriv referatet på svenska.

Referatet ska vara på max 1 A4 sida (ca 600 ord). Ert referat ska vara objektivt, det är artikelförfattarens synpunkter som ska redovisas. Tänk på att det begränsade utrymmet gör att ni måste fokusera på det väsentliga i texten, den röda tråden.

Read more »

Category: itsec.

#Sårbarhetsanalys

Uppgiften går ut på att analysera en applikation efter sårbarheter.

Read more »

Category: itsec.

Bygg en multisida och testa arrayer (v2)

Låt oss använda PHP för att skapa en dynamisk sida som automatiskt genererar en meny och kan visa undersidor. Vi kallar konstruktion en “sidkontroller för multisidor” och du skall bygga en sådan och fylla den med information.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php, html, css.

Solve the maze with your mazerunner in bash

You will get a finished server, written in Node.js, and a RESTful API to the server. The server implements a maze. The server is ready and you can test run it via the curl command.

Your task is to build a bash client for the server, according to a requirements specification. Your client should use the server to resolve the maze.

Read more »

Category: unix.

Unix lab introduction

During the course you will perform a set of laborations where you practice your skills in different areas.

Read more »

Category: bash, lab.

My first Bash script

You will create a number of scripts in Bash that perform certain predefined tasks.

Read more »

Category: unix.

A Bash script with options, commands and arguments

You will create a bash script that handles options and arguments.

Read more »

Analysera text och ord

Vi har i Marvin byggt ett program bestående av två moduler och ett antal funktioner som samverkar för att Marvin kan svara på frågor. Vi har även bekantat oss med dictionary där vi kan spara nyckel-värde par. Vi ska i denna uppgift skapa ett Marvin liknande program som tar emot inmatning och kan analysera en text.

Read more »

Category: python.