Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg kortspel i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett kortspel i PHP med objektorienterade konstruktioner. Applikationen bygger du i Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 4

Vi ska i denna uppgift skapa delar av appen som är skyddad med hjälp av JWT. I den skyddade delen ska det vara möjligt att se tidigare fakturor och skicka nya.

Read more »

Category: javascript.

Bygg en me-sida till mvc-kursen

Du skall sätta samman en webbplats som du kan använda som me-sida i kursen. I din me-sida gör du en presentation av kursen, dig själv och du publicerar dina redovisningsstexter.

Du lägger allt i ett Git-repo och när du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub (eller GitLab).

Read more »

Category: php, kurs mvc.

Lager appen del 3

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

Read more »

Category: javascript.

Bygg databasen till en Eshop (del 2)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop som du också har påbörjat att implementera i en databas med en webbklient och en terminalklient.

Du skall nu jobba vidare med implementationen av din databas.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som du tidigare jobbat i.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Lager appen del 2 (v2)

I kursmoment 1 skapade vi grunden för vår lager app. Vi ska i detta kmom bygga en plocklista vy där lagerarbetarna får en bra översikt över vart produkterna från en order finns. När varorna är plockade ska status ändras för ordern och lagersaldo ska minskas.

Read more »

Category: javascript.

Bygg databasen till en Eshop (del 1)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och nu skall du påbörja implementationen av databasen.

Du skall fylla databasen med visst innehåll och du skall skapa två klienter, en webbaserad klient och en terminalklient, som jobbar mot databasen.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Lager appen del 1 (v2)

I denna uppgift skapar du grunden för en lager-app, du använder dina kunskaper från övningar och kurslitteratur för att skapa en mobil-app. Du hämtar JSON data från ett befintligt REST API och i denna första del ligger fokus på en enkel listning av produkter.

Read more »

Category: javascript.

Skapa ER-modell för en databas (logisk/fysisk)

Du skall jobba vidare med den databasmodell du tidigare skapat och utfört den konceptuella modelleringsfasen för.

Detta är andra delen av uppgiften och du skall nu utföra den logiska och den fysiska modelleringsfasen.

Du kan lösa uppgiften genom att jobba enskilt eller i grupp om max 3 deltagare. Var och en gör sin egen inlämning, även om man jobbar i grupp.

Read more »

Category: databas, er-modellering, kursen databas.

Skapa ER-modell för en databas (konceptuell)

Du skall jobba med databasmodellering och skapa en ER-modell av en databas som du själv väljer efter ett par förslag som erbjuds.

Detta är första delen av uppgiften och du skall utföra den konceptuella modelleringsfasen.

Du kan lösa uppgiften genom att jobba enskilt eller i grupp om max 3 deltagare. Var och en gör sin egen inlämning, även om man jobbar i grupp.

Read more »

Category: databas, er-modellering, kursen dbjs, kursen databas.