Kmom05: Mobila enheters styrkor

By , . Latest revision .

I detta kursmoment börjar vi till fullo att utnyttja styrkorna i våra mobila enheter. Vi kopplar in GPS och enhetens kamera för att skapa en fulländad applikation, som utnyttjar flera av de möjligheter vi har på en mobil plattform.

Så här kan det se ut när vi är klara med kursmoment 05 del 1.

Lager appen i kursmoment 5 del 1.

Så här kan det se ut när vi är klara med kursmoment 05 del 2.

Lager appen i kursmoment 5 del 2.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Veckans genomgångar

Nedan berättar Andreas om veckans övningar och uppgifter och visar lite tips och trix. I genomgångarna använder Andreas npm install för att hämta Leaflet och Uploadcare filerna. Vi har dock ändrat det tillvägagångssättet i övningarna.

Veckans genomgång del 1

Veckans genomgång del 2

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

I nedanstående övningar rekommenderas det att spara filerna i två kataloger. Finns inte katalogerna i ert kursrepo kan detta åtgärdas genom att köra dbwebb update och dbwebb init.

 1. Jobba igenom övningen “Animationer och övergångar”. Spara eventuella testfiler i me/kmom05/animation.

 2. Jobba igenom övningen “GPS och karta”. Spara eventuella testfiler i me/kmom05/gps.

 3. Jobba igenom övningen “Kamera i mobilen”. Spara eventuella testfiler i me/kmom05/camera.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 5”. Spara dina filer i me/lager.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilka fördelar upplever du att en mobil enhet ger jämfört med en vanlig dator?
 • Fick du till ett bra gränssnitt med kartan?
 • Vilka effekter gav animationer och övergångar?
 • Hur kändes det att jobba mot ett bild-API förutom Lager-API:t?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2024-02-16: (F, efo) La ihop 05 och 06 inför VT24.
 • 2023-04-03: (E, efo) Gjorde om från 06 till 05 i och med webapp-v5.
 • 2017-04-21: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.