Kmom06: Real-tids kommunikation

By , . Latest revision .

I detta kmom tittar vi på hur vi med hjälp av websockets kan kommunicera i real-tid mellan flera olika klienter. Vi gör det genom att bygga en kundtjänst chatt, där alla i kursen kan prata tillsammans.

Så här kan det se ut när vi är klara med kursmoment 06.

Lager appen i kursmoment 6.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Veckans genomgång

Andreas jobba igenom övningen.

Veckans genomgång

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningar och uppgifter.

 1. Bekanta dig översiktligt med WebSocket API.

 2. Bekanta dig med socket.io.

Du kan även med fördel titta på denna video:

WebSockets in 100 seconds and beyond.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom övningen “Real-tids chatt”. Spara eventuella testfiler i me/kmom06/chat.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 6”. Spara dina filer i me/lager.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur kändes det att jobba med WebSockets?
 • Fick du till ett bra gränssnitt för att chatta med kundtjänsten?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?
 • Vilken är din “In This Course I Learned” (ITCIL) för kursen, välj ut den ena sak du anser mest viktig?

#Revision history

 • 2024-04-24: (F, aar) Ny genomgångs video.
 • 2023-04-03: (E, efo) Nytt i och med VT24.
 • 2017-04-21: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.