Kmom06: Mobila enheters styrkor

By , . Latest revision .

Nu maximerar vi styrkorna i våra mobila enheter. Vi ska försöka lägga till möjligheten för att använda en kamera och ett bild-API för att spara bilderna.

Så här kan det se ut när vi är klara med kursmoment 06.

Lager appen i kursmoment 6.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2 studietimmar)

#Video

Titta på följande video.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 6.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom övningen “Kamera i mobilen”. Spara eventuella testfiler i me/kmom06/camera.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 6”. Spara dina filer i me/lager.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur kändes det att jobba mot ett bild-API förutom Lager-API:t?
 • Fick du till ett bra gränssnitt för att ta och ladda upp bilderna?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?
 • Vilken är din “In This Course I Learned” (ITCIL) för kursen, välj ut den ena sak du anser mest viktig?

#Revision history

 • 2023-04-03: (E, efo) Nytt i och med webapp-v5.
 • 2017-04-21: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.