Kmom04: Autentisering med JWT

By , . Latest revision .

Vi fortsätter med Lager appen och lägger till en funktion för att skapa fakturor utifrån en order. Alla ska inte kunna skapa fakturor så innan vi skapar faktura funktionen skapar vi inloggning och tittar på JSON Web Tokens för autentisering.

När man skapar en faktura är det bra att ha snygga och responsiva tabeller. Så kursmomentets GUI-komponent är just tabeller och hur vi optimerar dessa för mobila enheter.

Så här kan det se ut när vi är klara.

Lager appen i kursmoment 4.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Veckans genomgång

Nedan berättar Andreas om veckans övningar och uppgifter och visar lite tips och trix.

Veckans genomgång

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningarna.

 1. Bekanta dig med JSON Web Tokens.

#Video

Se följande videor.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 4.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Gör övningen Tabeller i mobila enheter. Spara eventuella testfiler i me/kmom04/tabeller.

 2. Gör övningen Login med JWT.

 3. Gör övningen Content Security Policy.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 4”. Spara dina filer i me/lager.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilka utmaningar finns med tabeller i mobila enheter?
 • Vilka fördelar finns med JWT?
 • Hur använde du din kunskap från tidigare kursmoment för att göra inloggningsformuläret?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2023-03-28: (E, efo) Uppdaterad för webapp-v5.
 • 2018-02-13: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (C, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-04: (B, mos) lade till läsanvisningar i boken samt rev c av artikeln.
 • 2015-11-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.