Kmom06: Fel och Test

By , . Latest revision .

I detta kursmoment knyter vi ihop säcken för vår app. Vi skapar användarvänliga meddelanden när saker går eller blir fel i vår app. Som en avslutning på kursen tar vi en titt på hur vi kan använda test-ramverket Jest för att säkerställa att vår app gör som tänkt.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2 studietimmar)

#Artiklar

Kolla översiktligt på dokumentationen för modulen react-native-flash-message.

Kolla dessutom på dokumentationen för test-ramverket Jest och hur det hänger ihop med Testning i Expo

#Video

Titta på följande video.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 6.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom övningen “Meddelanden i React Native” för att lägga till meddelanden i vår applikation.

 2. Jobba igenom övningen “Testramverket Jest” för att börja med funktionstester i JavaScript.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 6”.

#Kontrollera din inlämning

Se till så att en länk till ditt GitHub-repo ingår som en del av din inlämning på Canvas. Länken ska vara på formen: https://github.com/emilfolino/lager-v4.git

Se dessutom till att du har gjort expo publish i din lager katalog.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vad bidrar fel- och andra meddelanden till användaren med i din app?
 • Vilken är din initiala upplevelse av de funktionella tester vi har skrivit i detta kmom?
 • Bidrar testarna till att öka ditt förtroende för att din app ökar?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2017-04-21: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.