Kmom04: Autentisering med JWT

By , . Latest revision .

Vi fortsätter med Lager appen och lägger till en funktion för att skapa fakturor utifrån en order. Alla ska inte kunna skapa fakturor så innan vi skapar faktura funktionen skapar vi inloggning och tittar på JSON Web Tokens för autentisering.

Lager appen i kursmoment 4.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningarna.

 1. Bekanta dig med JSON Web Tokens.

#Video

Se följande videor.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 4.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Gör övningen Tabeller i mobila enheter.

 2. Gör övningen Login med JWT.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 4”. Spara dina filer i me/lager.

#Kontrollera din inlämning

Se till så att en länk till ditt GitHub-repo ingår som en del av din inlämning på Canvas. Länken ska vara på formen: https://github.com/emilfolino/lager-v4.git

Se dessutom till att du har gjort expo publish i din lager katalog.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilka utmaningar finns med tabeller i mobila enheter?
 • Hur upplevde du att jobba med med JWT?
 • Hur använde du din kunskap från tidigare kursmoment för att göra inloggningsformuläret?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2022-03-24: (E, efo) Förberedelser för webapp-v4.
 • 2017-02-13: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (C, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-04: (B, mos) lade till läsanvisningar i boken samt rev c av artikeln.
 • 2015-11-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.