Lager appen del 6

By . Latest revision .

I detta kursmoment knyter vi ihop säcken och får till en applikation som tydligt visar för användaren vad som blir rätt och fel. Vi ökar dessutom vårt eget förtroende för applikationen genom att skriva funktionstester.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften Lager appen del 5. Du har jobbat dig igenom övningarna “Meddelanden i React Native” och “Testramverket Jest”.

#Krav

  1. Använd meddelanden i din app för Login och Registrera delarna, samt för validering i Delivery formuläret. (Validering är att se till att den data som fylls i uppfyller de krav vi som utvecklare ställer på den.)

  2. Beskriv som en del av din inlämning i Canvas tre (3) enkla use-cases.

  3. Skriv sedan tester med hjälp av Jest och React Native Testing Library för dina tre use-cases.

  4. Se till att kommandot npm test fungerar och går igenom för dina tester.

#Revision history

  • 2022-04-21: (B, efo) Första utgåvan i samband med kursen webapp v4.
  • 2018-03-01: (A, efo) Första utgåvan i samband med kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.