Kmom05: Karta och GPS

By , . Latest revision .

Vi ska i detta kursmoment använda oss av hårdvaran i våra mobila enheter för att visa upp nuvarande position på karta. På kartan ritar vi även upp placering av en order så det blir lätt att leverera ordern till kunden.

Lager appen i kursmoment 5.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4 studietimmar)

#Video

  1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 5.

#Lästips

Ta en titt på dokumentationen för modulerna expo-location och react-native-maps.

När vi använder oss av GPS och annan hårdvara i mobila enheter behöver vi ofta fråga användaren. I artikeln “Permissions” beskrivs översiktligt hur vi kan göra detta.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-15 studietimmar)

#Övningar

  1. Jobba igenom övningen “GPS och karta” för att träna på GPS och karthantering i React Native.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Lager appen del 5”.

#Kontrollera din inlämning

Se till så att en länk till ditt GitHub-repo ingår som en del av din inlämning på Canvas. Länken ska vara på formen: https://github.com/emilfolino/lager-v4.git

Se dessutom till att du har gjort expo publish i din lager katalog.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Fick du till ett bra gränssnitt med kartan?
  • Hur upplever du ramverken React och React Native nu efter ett antal veckor?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2018-02-14: (C, efo) Anpassat för webapp-v3.
  • 2017-03-14: (B, aar) Tagit bort JQuery mobile.
  • 2015-12-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.