Gomoku klient i Mithril

By . Latest revision .

I linux-kursen skapade vi kommandoradsklienter som skickade frågor till en nodejs Gomoku-server. I detta kursmoment skall vi ta klienten ett steg vidare och bygga den som en SPA applikation i mithril.

Gör dbwebb update i kursrepot för att försökra dig om att du har den senaste exempelkoden.

#Introduktion

Börja med att skapa ett cordova projekt i me/kmom06/gomoku/ och efter det ett mithril projekt i me/kmom06/gomoku/www/, precis som vi har gjort i tidigare kursmoment.

# Ställ dig i rooten av kursrepot
cd me/kmom06
cordova create gomoku se.dbwebb.gomoku Gomoku
cd gomoku
cordova platform add android --save
cordova platform add browser --save
cd www
npm init --yes
npm install mithril --save
npm install webpack --save

Lägg även till npm start scriptet, som underlätter vid utveckling och testning:

"scripts": {
  "start": "webpack js/index.js bin/app.js -d"
}

För att appen kan hämta från och skicka data till vår Gomoku server på localhost:1337 måste du lägga till urlen i Content-Security-Policy. Android emulatorn använder dock ip adressen 10.0.2.2 för att komma åt localhost på din värd dator. Så vi lägger till både http://localhost:1337 och http://10.0.2.2:1337 i vår CSP.

Vi måste därför veta vilken platform vi kör programmet på för att kunna avgöra vilken url vi skall använda. Vi använder oss av pluginen cordova-plugin-device (Dokumentation) för att bestämma plattform. Pluginen installeras genom följande kommando.

$ cordova plugin add cordova-plugin-device

Vi kan nu i all kod som anropas från vår onDeviceReady: function() { } använda kommandot device.platform för att hämta information om plattformen.

var current_platform = device.platform;

Vi användar oss av Gomoku servern som finns i example/gomoku och på Github. Serverns API är dokumenterat i Github repot. Servern har skrivits om så den kan köras enbart med node via följande kommando.

$ node index-server.js

#Krav

 1. Din app skall hämta data från en lokal Gomoku server.

 2. Det skall finnas en start sida där man kan starta ett spel.

 3. Spelbrädan skall visas upp och man kan klicka på alla fria platser.

 4. Det skall synas tydligt vem som är nästa spelare.

 5. Skapa ett utseende, som gör att man kan spela Gomoku från en mobil enhet.

 6. När en spelare har vunnit, ska en ny vy visas med en text om vinnaren.

 7. Din me-app skall kunna köras med cordova både i browsern och i en android emulator.

 8. Validera och publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate gomoku
dbwebb publish gomoku

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Validera och publicera ofta. Så slipper du en massa validerings- och publiceringsfel i slutet av övningen.

När du gör publish så körs även validate. Blir det för mycket fel när du kör publish så kan det bli enklare att bara göra validate till att börja med.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2017-03-14: (A, efo) Första utgåvan i samband med kursen webapp v2.

Document source.

Category: webbprogrammering.