Test av backend och frontend

By . Latest revision .

Vi ska fortsätta med att skaffa oss större förtroende i vår kod och att den gör det vi vill att den ska.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften Integrera en testmiljö med JavaScript i me-sida och Express, samt övningarna Integrationstester av backend och Kom igång med en funktionalitetstester i JavaScript med Selenium.

#Krav

  1. Testa din backend kod med enhetstester och integrationstester. Skapa tillräckligt många tester så du känner att du har tillräckligt förtroende till din kod.

  2. I din README.md beskriv tre (3) stycken simpla use-cases och skriv sedan Selenium tester för att testa dessa use-cases. Exempel på use-case: “Användaren ska från förstasidan kunna trycka på en länk för att se redovisningstexten för kmom01.”

  3. Committa alla filer och lägg till en tagg (3.0.*) för frontend och (4.0.*) för backend.

  4. Pusha upp repon till GitHub, inklusive taggarna.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2019-01-24: (A, efo) Första utgåva.

Document source.

Category: js, ramverk, kurs ramverk2.