Träd Datastrukturer

By . Latest revision .

Träd är en vanlig abstrakt datatyp eller datastruktur som lagrar element i en hierarkisk träd struktur, liknar ett arvsträd.

Träd består av ett root element som har ett subträd av barn med en förälder nod. Det represteras som länkade noder, precis som med en länkad lista. Fast noderna har länkningar till mer än bara nästa. I denna artikeln kommer vi kolla på två binära träd, Heap och Binary Search Tree.

#Förutsättning

Du kan grunderna i Python och objektorientering. Du har jobbat igenom övningen exceptions och Datastrukturer.

#Binära träd/Binary Tree

För definitionen av träd kan ni kolla in Preliminary definition på Wikipedia, kolla på bilderna och dess texter.

I Binära träd har varje nod max två barn noder, vilket betyder att icke-binära träd kan ha flera barn noder. Det är samma koncept, bara det att ens kod behöver ha koll på flera noder i varje nod. Tänk er en länkad lista med fler referencer.

En nod klass för ett binärt träd kan se ut på följande sätt:

class Node():
  def __init__(self, key, value, parent=None):
    self.key = key
    self.value = value
    self.parent = parent
    self.left = None
    self.right = None

#Heap

Heap är ett specialiserat träd där förälder noden har ett värde som antingen är högre eller lägre än sin barn. Om föräldern alltid är högre kallas det en Max Heap och om det är mindre heter det en Min Heap.

Max heap.

Max heap.

Varje cirkel representeras av en nod (Node) som har en referens till sin förälder och två barn. Noden “30”, key är 30, har exempelvis en referens till förälder noden “75”. Om ni vart uppmärksamma på bilden så har ni märkt att varje barn nod har ett värde som är lägre än föräldern, detta är för att det är en Max Heap på bilden. Det innebär att root noden i trädet innehåller det högsta värdet som finns sparat i strukturen och varje nods barn har lägre värde än sig själv.

Max Heap och Min Heap kallas även för PriorityQueue, då vi kan använda dem för att skapa en prioriterad kö. Om vi alltid plockar ut root elementet kommer man alltid få ut det värde som har högst eller minst värde i strukturen. Då blir det som en kö fast istället för Fisrt in First out beror det på vilket värde man har, eller prioritet som det kallas.

När man lägger till ett värde i en Heap läggs värdet sist/längst ner. Sen jämförs det med sin förälder. Är det nya värdet mindre så blir det ett barn till den föräldern. Är det nya värdet större kommer barnet ta förälderns plats och en ny jämförelse sker på nästa förälder. På så sätt kommer alltid det största värdet vara i toppen, i “roten”. Man lägger alltid till nya värden sist för att hålla trädet balanserat och med så få nivåer som möjligt.

#Lägga till

Stegen som tas för att lägga till värden är:
1. Lägg till element i den lägsta nivån.
2. Jämför värdet med föräldern. Är föräldern större, stanna.
3. Annars byt plats på dem och upprepa steg 2.

Vi lägger till värdet “80”:

80 är större än sin förälder, 30. De ska då byta plats:

Samma gäller för nästa förälder. 80 är större än 75, så de ska byta plats:

80 är mindre än 100 så nu ligger det nya värdet på rätt plats. Om vi lägger till ett nytt värde nu så hamnar det till vänster under noden “10”. Det har skett en så kallad “inplace”-sortering.

#Ta bort värde

När man extraherar ett värde från heapen tar man alltid roten, i detta fallet det största då det är en max-heap.

Stegen som tas för att ta bort ett värde är:
1. Byt ut roten mot sista elementet på den sista nivån.
2. Jämför den nya roten med sina barn. Är barnen mindre, stanna.
3. Annars byt plats med det största barnet och upprepa steg 2. (Byt med minsta barnet i en min-heap)

Vi tittar på hur det kan se ut:

30 är mindre än båda sina barn så vi byter plats med det största barnet:

Ett barn är mindre så vi skiftar plats:

Nu håller trädet måttet för att kallas en max-heap. Om vi skulle haft en min-heap istället hade det varit det minsta värdet i roten.

#Binary Search Tree

Binary search tree med storleken 9, djupet 3 och roten 8.

Binary search tree med storleken 9, djupet 3 och roten 8.

Eller Binära sök träd (bst), är en effektiv datastruktur som passar för att spara data med nycklar, som en dictionary, associative array, tabel eller map. Bst sparar nycklarna i sorterad ordning, de är sorterade så att det vänstra barnet alltid är lägre och det högra barnet alltid är högre än den egna noden. Till skillnad från en Heap så så utgår man från roten när man jobbar med trädet. Sorteringen av trädet gör att man oftast kan skippa halva trädet. Detta gör att operationer som get, insert och delete tar tid proportionerligt av logaritmen av antalet noder i trädet, O(log n). Detta är bättre än t.ex. länkad lista som tar linjärt med tid men det är långsamare än arrayer och Hash tables.

Ordningen på norderna i trädet beror på i vilken ordning de lägga in dem, t.ex. första värdet man lägger in i trädet kommer vara root värdet fram till att man gör remove på det. Detta gör att trädet kan bli skevt och dess operationer får sämre prestanda och kan då i värsta fall få tids komplexiten O(n) istället för O(log n). Bilden nedanför visar hur ett skevt träd kan se ut. Följande kod genererar det trädet:

bst = BinarySearchTree()
bst.insert(10, "tio")
bst.insert(20, "tjugo")
bst.insert(30, "tretti")
bst.insert(40, "fyrtio")
bst.insert(50, "femtio")

Vi lägger bara in högre nycklar och får då inga noder till vänster. Trädet blir då likadant som en länkad lista.

Höger skevt bst.

Höger skevt bst.

#Mer info om BST

Kolla på CS50 Data structures från tidsstämpeln fram till 01:14:26, för en snabb förklaring av träd och Binary Search Tree och jobba sen igenom slides:en i VisuAlgo Binary Search Tree, fram till och med “kapitell” 13.

Läsa sen om de olika sätten man kan travesera noder i ett träd.

#Avslutningsvis

Nu har vi kollat på ytterligare en sort av datastrukturer, träd, mer specifikt Heap och Binary Search Tree. Det finns en till vanlig typ som vi inte hinner ta upp i kursen och det är Hash tables, vilket är den snabbaste datastrukturen för key/value data.

https://www.geeksforgeeks.org/find-k-th-smallest-element-in-bst-order-statistics-in-bst/ https://www.geeksforgeeks.org/a-program-to-check-if-a-binary-tree-is-bst-or-not/

#Revision history

 • 2019-02-20: (A, aar) Första versionen.

Document source.

Category: oopython.