Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen. Kursmomentet omfattar ett projekt som kan utföras i grupp, samt ett individuellt examinationsmoment.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (ca 50h)
  • Individuell examination (ca 10h)

Som individuellt examinationsmoment sker en programmeringstentamen med dator.

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20*3 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

När allt är inlämnat så bedöms det tillsammans med tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

Poängberäkningen skiljer sig i dbjs-kursen och därför finns en särskild mall som visar hur poängberäkningen går till som leder fram till slutbetyget på kursen.

#Projektet

Ni kan lösa uppgiften i grupp om max tre medlemmar.

Läs i projektspecen om projektet och hur du redovisar.

Spara alla filer i katalogen me/kmom10/proj.

Projektet bedöms med U/Ux/G.

Fråga i forumet om du känner dig osäker.

#Individuell examination

Den individuella examinationen bedöms med A-F,Fx.

Uppgiften består av 2 delar. Den första delen är obligatorisk och ger betyg E om man klarar den. Den andra delen är optionell och kan bidra till betyg D-A.

Spara alla filer i katalogen me/kmom10/exam.

#Redovisning

Följande skall göras individuellt, även om själva projektet utfördes i grupp.

  1. På din redovisningssida, skriv följande:

    1. Skriv ett allmänt stycke om hur projektet gick att genomföra. Berätta vilka ni var i gruppen och hur ni fördelade arbetet (om du jobbade i grupp). Berätta om problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var projektet lätt eller svårt? Tog det lång tid? Vad var svårt och vad gick lätt? Var det ett bra och rimligt projekt för denna kursen?

    2. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

  2. Ta en kopia av texten på din redovisningssida och kopiera in den på Its/redovisningen. Glöm inte länka till din me-sida och projektet.

  3. Se till att samtliga kursmoment validerar.

# Ställ dig i kursrepot
dbwebb publish me

#Revision history

  • 2017-02-23: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.