Kmom01: JavaScript klient

By . Latest revision .

Vi skall studera databasteknik tillsammans med webbteknologier och vi börjar med de båda, var för sig, för att senare knyta samman dem i applikationer. Men i detta inledande kursmoment håller vi oss till JavaScript. Databaser får komma i nästa kmom.

Det blir inledningsvis en del labbmiljö för att komma igång med kursen, så vi börjar med att få saker på plats, samtidigt som vi bekantar oss med de olika teknologier som kursen hanterar.

Det blir en introduktion till programmeringsspråket JavaScript och hur det används i webbläsaren tillsammans med HTML och CSS. Det blir fokus på JavaScript och minimalt med HTML och CSS.

En gul sandbox för mina testprogram.

En gul sandbox för mina testprogram.

En flagga i HTML, CSS och JavaScript.

En flagga i HTML, CSS och JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 40 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Speaking JavaScript.

  1. Part I. JavaScript Quick Start läs översiktligt för att få en introduktion till språket.
  2. Ch 13: Statements

#Artiklar

Läs följande:

 1. Bekanta dig grunderna i HTML och CSS via artiklar Mozilla Developers Network. Det blir vår referenslitteratur till JavaScript. Kika översiktligt på följande.

  1. MDN: Översikt av teknologier
  2. MDN: Introduction to HTML
  3. MDN: Getting started with CSS (kika översiktligt på de tre första artiklarna i serien)
 2. Bekanta dig med guiden MDN JavaScript Guide och läs följande kapitel.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

Här finns extra lästips som ger dig mer matnyttig info kring kursmomentet.

 1. Läs igenom artiklen “Programmering med grunderna i JavaScript”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 20-30 studietimmar)

#Labbmiljö

Installera labbmiljön för kursen.

 1. Installera labbmiljön som behövs för kursen.

 2. Installera kommandot dbwebb samt kursrepot för kursen dbjs.

Om detta är din första dbwebb-kurs så läser du också igenom hela manual-sidan för kommandot dbwebb.

#Övningar

Börja med att kika på följande introduktionsartiklar om HTML, CSS och JavaScript. Beroende på dina förkunskaper så får du välja hur mycket tid du spenderar på dem. De innehåller grunder och ger dig en introduktion i de olika teknikerna.

När du är klar med ovanstående introduktionsartiklar så genomför du följande övning.

 1. Kom igång och gör ditt första program i JavaScript tillsammans med artikeln “Kom i gång med HTML, CSS och JavaScript”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Skapa din egen Sandbox för JavaScript testprogram”.

 2. Gör uppgiften “Skapa en me-sida med JavaScript”.

 3. Gör uppgiften “JavaScript med variabler, loopar och inbyggda funktioner”.

 4. Gör uppgiften “Rita flaggor med HTML och CSS”.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilken utvecklingsmiljö sitter du i?
 • Känner du dig bekväm med terminalen och Unix-kommandon?
 • Är du bekant med HTML, CSS, JavaScript och/eller databaser och SQL sedan tidigare?
 • För övrigt, gick det bra att komma i gång med kursmomentet, några svårigheter/utmaningar du löste?

#Revision history

 • 2017-01-23: (B, mos) Lästips artikel om programmera i JavaScript.
 • 2017-01-16: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.