Kmom05: Procedur, trigger, funktion

By . Latest revision .

Kursmomenten handlar dels om att programmera en databas med transaktioner, lagrade procedurer, triggers och inbyggda funktioner.

I kursmomentet introduceras också en webbserver för Node.js i form av Express. Du kommer igång med Express och ser hur du kan bygga upp en webb/RESTFul server och hur du kan skriva din applikationskod för att till exempel komma åt en databas och visa och uppdatera dess innehåll.

Transaktioner för att utföra många saker i en sekvens utan avbrott och störmoment.

Transaktioner för att utföra många saker i en sekvens utan avbrott och störmoment.

Node.js med webb- och applikationsservern Express.

Node.js med webb- och applikationsservern Express.

Via Express använder vi oss av MySQL och HTML formulär för att visa och uppdatera databasens innehåll.

Via Express använder vi oss av MySQL och HTML formulär för att visa och uppdatera databasens innehåll.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Databasteknik
  • Kap 12. Integritetsvillkor
  • Kap 14: Lagrade procedurer
  • Kap 15: Aktiva databaser och triggers
  • Kap 23: Transaktioner

Vissa av kapitlen finns i bokens webbkurs, del 2.

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

 1. Läs översiktligt om vad Express klarar av som webb- och applikationsserver. Kolla runt i dokumentationen och bekanta dig med begrepp och exempelkod.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Utför följande övningar för att träna inför uppgifter och projektet.

#Programmera i MySQL

 1. Jobba igenom “Transaktioner i databas” för att lära dig grunderna i hur du använder transaktioner i databaser. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog-sql.

 2. Jobba igenom “Lagrade procedurer i databas” för att lära dig om lagrade procedurer och vad du kan göra med dem. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog-sql.

 3. Jobba igenom “Triggers i databas” för att lära dig om vad du kan göra med triggers och hur de fungerar. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog-sql.

 4. Jobba igenom “Egendefinierade funktioner i databas” för att lära dig hur konceptet kan användas i en databas. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog-sql.

#Node.js, Express och MySQL

 1. Jobba igenom artikeln “Node.js webbserver med Express” för att komma igång med webb- och applikationsservern Express i Node.js. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/express.

 2. Jobba igenom artikeln “Databas appserver med Express och MySQL” som visar hur du kan jobba med MySQL tillsammans med Express. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/express-mysql.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Utför uppgiften “Skapa en appserver mot MySQL”. I uppgiften får du jobba med både Express, MySQL och programmera i databasen. Spara koden i me/kmom05/express-sql.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Gick det bra att komma igång med det vi kallar programmering av databas, med transaktioner, lagrade procedurer, triggers, funktioner?
 • Hur är din syn på att programmera på detta viset i databasen?
 • Gick det bra att komma igång med Express?
 • Gick det bra att använda MySQL tillsammans med Express?
 • Nu börjar saker knytas samman, HTML, CSS, JavaScript i klient och JavaScript på servern i både CLI och RESTFul server samt databas. Känns det som du har koll på teknikerna och hur de samverkar?

#Revision history

 • 2017-03-24: (A, mos) Samtliga delar publicerade.

Document source.