Kmom06: Index och prestanda

By . Latest revision .

Detta kursmoment erbjuder en introduktion till hur databasen internt jobbar för att optimera de SQL-frågor du skriver och hur du bör använda index för att optimera din databas.

Optimering av en databas sker på många olika nivåer.

Optimering av en databas sker på många olika nivåer.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Databasteknik
  • Kap 9: Sammanfattning av SQL-kommandon
  • Kap 21: Index och prestanda

Vissa av kapitlen finns i bokens webbkurs, del 2.

#Artiklar

Läs följande.

 1. Bekanta dig översiktligt med de olika delarna av manualen i MySQL om optimering. Se vilka delar som kan optimeras och på vilket sätt. Skumma igenom de olika delarna.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

Kika på följande lästips om du finner dem intressanta.

 1. Databasteknik
  • Kap 22: Fysiska lagringsstrukturer i databaser

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Utför följande övningar för att träna inför uppgifter och projektet.

 1. Jobba igenom övningen “Index och prestanda i MySQL” som tränar dig i hur du kan optimera dina databasfrågor med index. Spara dina testprogram i me/kmom06/index.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Fördjupa dig inom något område som rör optimering av (MySQL/MariaDB) databaser och skriv (reflektera) över det. Du kan lyfta upp någon mindre detalj som du finner extra intressant inom denna nischen och förklara, beskriva, exemplifiera, reflektera kring den. Skriv ca 30 meningar och det får bli din redovisningstext för detta kursmoment. Besvara även fråeställningen: Om du hade skrivit en artikel om prestanda i databaser, vad hade den handlat om? Vad hade du valt att dyka ned djupare i?

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Uppgiften löser själva redovisningstexten, uppgiften är en skrivuppgift.

#Revision history

 • 2017-03-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.