Klona ett kursrepo

Kursmaterial finns samlat i kursrepo, kurskataloger, som laddas ned från Github. Så här kan du ladda ned ett kursrepo för kursen htmlphp, eller klonar kursrepot, som vi brukar säga.

Förslagsvis så samlar du alla kursrepon i en och samma katalog och döper den till dbwebb-kurser. Du kan lägga katalogen var du vill, men direkt under din hemmakatalog är en bra plats.

# Byt $HOME till $HOMEPATH för hemmakatalog för Windowsanvändaren
$ mkdir "$HOME/dbwebb-kurser"
$ cd "$HOME/dbwebb-kurser"

Använder du Windows och Cygwin kan du byta ut $HOME mot $HOMEPATH så får du sökvägen till din hemmakatalog för din Windowsanvändare.

Du kan också lägga dina kursrepon på en delad disk, till exempel Dropbox eller motsvarande. Det gör att dina kursrepon kan vara tillgängliga oavsett vilken dator du sitter vid. Det är bra om du till exempel har flera datorer som du använder när du jobbar med kursmaterialet.

Nu tar vi reda på vilka kursrepon som finns.

$ dbwebb clone

Sen väljer du det kursrepo som matchar din kurs. Till exempel så här för htmlphp-kursen.

$ dbwebb clone htmlphp
$ cd htmlphp
$ ls

Kursmaterialet laddas nu ned och sparas i katalogen htmlphp.

Så här kan det se ut.