Linux lab 2, Sök i en logg-fil

By . Latest revision .

Laboration för att träna på bash kommandon för att söka och hämta information i text-filer.

Notera att du ska exekvera labben inuti en container med Ubuntu för att få rätt resultat.

#Förkunskaper

Du har installerat labbmiljön för kursen labbmiljön för kursen linux.

Du har tillgång till kommandot dbwebb och du har clonat kursrepot för linux-kursen.

#Hämta labben

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen och kör följande kommando.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create bash2

Materialet till labben skapas nu och sparas i din kurskatalog enligt följande.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras.
answer.bash Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
ircLog.txt Filen som du ska söka i för att lösa uppgifterna.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.bash i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Skriv din bash kod inom $( ) för att den ska exekveras och returnera svaret, ex.:

ANSWER=$( find . -name 'filename' )

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.bash i din container.

$ ./answer.bash

#Krav

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.bash.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.bash.

  4. Ladda upp, validera och publicera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate bash2
dbwebb publish bash2

Rätta eventuella fel som dyker upp och publisera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extra uppgift.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2023-09-08: (B, lew) Uppdatering inför 2023.
  • 2016-12-20: (A, efo) Första utgåvan av lab2 i linux.

Document source.

Category: bash, lab.