Struktur

By . Latest revision .

Vi ska träna på vanliga kommandon i unixmiljön. Vi ska flytta runt lite filer och mappar för att uppnå en önskad struktur.

#Förkunskaper

Du har installerat Docker.

#Introduktion

Varje krav ska resultera i en rad i filen. Du ska lägga till det kommando du använt dig av för att lösa kravet. En rad per krav. Till din hjälp har du man-sidorna och internet i stort.

Förbered uppgiften genom att kopiera in mappen example/structure till containern och ställ dig i den mappen.

#Krav

 1. Använd terminalkommandon för att möblera om strukturen i mappen till följande:
.
|-- a
|  |-- 1
|  `-- 2
|-- answers
|-- b
|  |-- 3
|  `-- 4
|-- c
|  |-- 5
|  `-- 6
`-- d
  |-- 7
  `-- 8

4 directories, 9 files
 1. Du får inte skapa någon fil eller mapp utan allt finns någonstans i den kopierade mappen.

 2. Varje kommando du kör lägger du även i filen answers. Ett kommando per rad och filen ska inte innehålla något annat. Alla kommandon ska utgå ifrån att du står i den kopierade mappen.

Tips: Installera programmet tree. Det används för att lista innehåll i en mappstruktur på ett överskådligt sätt. Kommandot tree . listar strukturen med utgångspunkt i den nuvarande mappen. Se även man tree.

När du är klar så kopierar du filen answers från containern in till den lokala mappen kmom01/structure.

#Testa din lösning

För att testa din lösning som läraren kan du göra följande:

 1. Kopiera in en ny example/structure in till containern.

 2. Kopiera in din answers fil till ovan mapp.

 3. Kör kommandot $ bash answers för att köra alla kommandon i följd.

 4. Hur ser det ut med tree .?

#Publicera

Publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb publish structure

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extrauppgift.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2022-04-20: (A, lew) Ny inför HT22.

Document source.

Category: Bash, Docker, linux.