Real-tids chatt

By . Latest revision .

I denna övningen tittar vi på hur vi kan använda websockets för att kommunicera i realtid mellan flera klienter.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften “Lager appen del 5” och kan med fördel bygga vidare på den koden.

#Exempelkod

Exempelkod för denna övningen finns i kursrepot under example/chat.

Om du skriver nedanstående kod i me/lager katalogen kan du återanvända koden i uppgiften “Lager appen del 6”.

#Förutsättningar för chatten

Vi kommer i denna övningen använda oss av socket.io som är en modul för att underlätta websocket kommunikation. Vi kommer allihopa koppla oss mot chatt-servern https://lager-chat.emilfolino.se för att det ska bli lite meddelanden i allas chattar.

#En start

Vi börjar med att lägga till socket.io-klienten i vår index.html, lägg den innan du laddar main.js-filen.

  <script src="https://cdn.socket.io/4.7.5/socket.io.min.js"></script>

Sedan definierar vi ett customElement i main.js med följande kod:

import ChatForm from "./components/chat-form.js";

customElements.define("chat-form", ChatForm);

Vilket gör det möjligt att använda oss av <chat-form></chat-form> i vår kod. Så låt oss ta en titt på den komponenten.

#Vår chatt-komponent

I komponenten börjar vi med att skriva ut ett fält för att skriva i, en knapp för att skicka meddelanden och en div för att kunna visa upp alla meddelanden, som kommer skickas båda från din klient och alla andras klienter.

/* global io */

export default class ChatForm extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();
  }

  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<textarea class="message-textarea" id="message-textarea"></textarea>

    <button class="message-button" id="message-button">Send</button>

    <h2>Sent messages</h2>
    <div id="messages"></div>`;

    this.init();
  }

  init() {

  }
}

När vyn har laddats anropar vi sedan init-funktionen, som är den funktionen som kommer initiera socketen. Här börjar vi med att skapa socket objektet utifrån vår io-instans. Vi skickar här med URL’n till den server vi vill koppla oss mot. Sedan ser vi till att vi har tillgång till de element vi skapade i connectedCallback ovan.

Varje gång knappen för att skicka meddelanden trycks vill vi skicka iväg ett meddelande till socket-servern. Det gör vi med socket.emit (Dokumentation), där första argumentet är ett namn för det event vi skickar och andra argumentet är värdet.

init() {
  const socket = io("https://lager-chat.emilfolino.se");

  const textarea = document.getElementById("message-textarea");
  const button = document.getElementById("message-button");
  const messages = document.getElementById("messages");

  button.addEventListener("click", function(event) {
    event.preventDefault();

    if (textarea.value) {
      socket.emit('chat message', textarea.value);
      textarea.value = '';
    }
  });

  socket.on('chat message', (msg) => {
    const item = document.createElement('p');

    item.textContent = msg;

    messages.prepend(item);
  });
}

För att vi även ska kunna ta emot meddelanden från socket-servern vill vi även skapa en “lyssnare” för chat messsage händelser. Vi använder socket.on-funktionen för detta. Callback-funktionen får här in meddelandet som argument och vi kan sedan använda det för att skriva ut det i messages-diven.

#Skicka objekt

I kodexemplet skickar vi enbart en sträng som värde med hjälp av emit, men det går lika bra att skicka mer avancerade datatyper som till exempel objekt.

const message = {
  sender: "Emil",
  test: "Coolt med sockets!",
};

socket.emit('chat message', message);

#Avslutningsvis

Vi har i denna övning tittat på hur vi kan använda socket.io för att kommunicera i realtid mellan ett antal olika klienter.

Exempelkod för denna övningen finns i kursrepot under example/chat.

#Revision history

 • 2024-02-16: (A, efo) Första utgåvan för webapp-v5 VT24.

Document source.