Tabeller i mobila enheter

By . Latest revision .

Tabeller används i stor utsträckning i affärssystem och andra administrationsgränssnitt. Ofta är dessa applikationer för desktop användare, men med tanke på i hur stor utsträckning mobila enheter används är det bra om tabeller även designas för små enheter. Det stora problemet med tabeller är ofta att det är mycket data på liten yta, som blir än mindre på en mobil enhet. Vi ska i denna övning titta på två sätt för att designa tabeller för mobila enheter.

#En tabell att börja med

Vi börjar med nedanstående tabell och redan här i övningen ser vi problemet. Det finns inte tillräckligt mycket plats för att visa tabellen utan radbrytningar i cellerna.

Artikelnr.NamnBeskrivningLagersaldoLagerplats
14-RNTSkruv M14Skruv M14, värmförsinkad12A1B4
12-RNTSkruv M12Skruv M12, värmförsinkad14A1B5
10-RNTSkruv M10Skruv M10, värmförsinkad20A1B6
08-RNTSkruv M8Skruv M8, värmförsinkad2A1B7
06-RNTSkruv M6Skruv M6, värmförsinkad6A1B8
14-TNTMutter M14Mutter M14, värmförsinkad, passar 1214-RNT13A1C4
12-TNTMutter M12Mutter M12, värmförsinkad, passar 1212-RNT23A1C4
10-TNTMutter M10Mutter M10, värmförsinkad, passar 1210-RNT12A1C4
08-TNTMutter M8Mutter M8, värmförsinkad, passar 1208-RNT4A1C4
06-TNTMutter M6Mutter M6, värmförsinkad, passar 1206-RNT1A1C4

Jag har gjort i ordning en enkel hemsida som endast innehåller samma main.container, som vi använder i tidigare kursmoment och tabellen. Om vi tittar på denna sida i mobilen ser vi ännu mindre av tabellen. Vi noterar även att det nu går att scrolla hela sidan i sidled något vi vill försöka undvika på mobiler då det försvårar navigation. Så målet för de två designs vi gör är inga radbrytningar i celler och tabellen får inte vara bredare än skärmen på mobila enheter.

Tabellen i en mobil enhet.

Tabellen i en mobil enhet.

#Metod 1: Scroll i sidled för tabellen

Vi börjar med radbrytningarna då det är enkelt att åtgärda. Vi definierar klassen .table och använder oss av möjligheten för att skriva ‘nested’ SASS kod, se dokumentationen för mer information. Vi använder attributet white-space med värdet nowrap, detta gör att vi inte får radbrytningar i th och td elementen.

.table {

  th,
  td {
    white-space: nowrap;
  }
}

Då all data inte får plats i sidled vill vi sätta max bredden till 100% och sen vill vi tillåta scroll, men enbart för tabellen. För att få till scrollningen måste vi även sätta display: block; så tabellerna blir ett block-element istället för ett table-element.

.table {
  box-sizing: border-box;
  max-width: 100%;
  display: block;
  overflow-x: auto;

  th,
  td {
    white-space: nowrap;
  }
}

Nu har vi klarat av våra två mål: Vi har inga radbrytningar och tabellen är max 100% bred. Än så länge är det dock ingen vidare snygg tabell och det är svårt att snabbt se vilken rad i tabellen som data tillhör. Så låt oss lägga till avgränsning mellan varje rad i tabellen, öka den inre marginalen och vänsterställa texten i header-raden.

.table {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
  display: block;
  overflow-x: auto;
  border-collapse: collapse;

  th {
    text-align: left;
  }

  td {
    border-top: 1px solid #ccc;
  }

  th,
  td {
    white-space: nowrap;
    padding: 0.2rem 0.8rem;
  }

  .number-cell {
    text-align: right;
  }
}

.table-striped {
  tr:nth-of-type(2n) {
    background-color: #eee;
  }
}

Jag har i exemplet ovan lagt till två stycken hjälpklasser .table-striped och .number-cell. .table-striped lägger till färg på varannan rad med hjälp av pseudo-klassen :nth-of-type. .number-cell högerställer texten i cellen för kolumner med, kan vara bra att ha för celler med numeriska värden. Nedan visas tabellen med klasserna table.table.table-striped.

Tabell med scroll i sidled.

Tabell med scroll i sidled.

För att förbereda för metod 2 bryter vi ut delen som har med scrollningen i sidled till klassen .table-scroll. Detta gör att vi kan återanvända den generella stylingen för tabellerna, men beroende på vilken klass vi ger förutom .table ge olika beteenden för små enheter.

.table-scroll {
  width: 100%;
  display: block;
  overflow-x: auto;
}

För att se vilken effekt ‘nested’ SASS kod kan ge är här nedan CSS filen som skapas med kommandot sass base.css style.css --style expanded, vilket är den stilen som är mest lik läsbar CSS kod.

.table {
 box-sizing: border-box;
 border-collapse: collapse;
}
.table th {
 text-align: left;
}
.table td {
 border-top: 1px solid #ccc;
}
.table th,
.table td {
 white-space: nowrap;
 padding: 0.2rem 0.8rem;
}
.table .number-cell {
 text-align: right;
}

.table-scroll {
 width: 100%;
 display: block;
 overflow-x: auto;
}

.table-striped tr:nth-of-type(2n) {
 background-color: #eee;
}

#Metod 2: Stack

Ett annat sätt att visa all data är att vända på tabellen och att istället för att visa data i kolumner visa det som rader. Detta fungerar då vi har mycket plats neråt och kan stapla raderna på varandra. Vi definierar en ny klass .table-stacked, som får ta hand om att stapla tabellen för små enheter. Vi använder därför ett breakpoint och en media-query för att få till staplingen av rader.

Först sätter vi display: block; för table, tr och td elementen, vi vill inte att några av dessa element ska visas som tabell-element. Vi flyttar bort kolumnnamnen utanför skärmen med attributet position: absolute; och stora negativa värden. Vi använder inte display: none; ur ett tillgänglighetsperspektiv, vi vill fortfarande att personer med skärmläsare (screen readers) kan få uppläst kolumnnamnen.

@media only screen and (max-width: 668px) {
  .table-stacked {
    display: block;

    tr {
      display: block;
    }

    // We do not use display: none; for accessibility reasons
    thead tr {
      position: absolute;
      top: -9999px;
      left: -9999px;
    }

    tbody {
      display: block;
    }

    td {
      display: block;
    }
  }
}

Nästa steg blir att flytta alla td-element ut till höger och i och med vi har display: block; på dessa element hamnar de på var sin rad. Vi definierar även att vi vill ha radbrytningar i dessa element med attributet white-space:normal;, finns tyvärr inte plats för all data horisontellt.

@media only screen and (max-width: 668px) {
  .table-stacked {
    display: block;

    tr {
      display: block;
    }

    // We do not use display: none; for accessibility reasons
    thead tr {
      position: absolute;
      top: -9999px;
      left: -9999px;
    }

    td {
      display: block;
      border: none;
      border-bottom: 1px solid #eee;
      position: relative;
      padding-left: 50%;
      white-space: normal;
      text-align:right;
    }
  }
}

Sista steget är att använda ett data-attribut för att visa kolumnnamnen vänster om värdena. Vi lägger till detta på alla td-element i tabellen enligt exemplet nedan. Kom ihåg att byta ut kolumnnamnen så det passar till värdena.

<tr>
  <td data-title="Artikelnr">14-RNT</td>
  <td data-title="Namn">Skruv M14</td>
  <td data-title="Beskrivning">Skruv M14, värmförsinkad</td>
  <td data-title="Lagersaldo" class="number-cell">12</td>
  <td data-title="Lagerplats">A1B4</td>
</tr>

Vi använder position: absolute; för att placera ut kolumnnamnen och content: attr(data-title); för att sätta värdet med hjälp av data-title.

@media only screen and (max-width: 668px) {
  .table-stacked {
    display: block;

    tr {
      display: block;
    }

    // We do not use display: none; for accessibility reasons
    thead tr {
      position: absolute;
      top: -9999px;
      left: -9999px;
    }

    td {
      display: block;
      border: none;
      border-bottom: 1px solid #eee;
      position: relative;
      padding-left: 50%;
      white-space: normal;
      text-align:right;
    }

    td:before {
      /* För att visa tabell rubrik */
      content: attr(data-title);
      /* Använder top och left för efterlikna padding */
      position: absolute;
      top: 0.33rem;
      left: 0.33rem;
      width: 45%;
      padding-right: 0.55rem;
      white-space: nowrap;
      text-align:left;
      font-weight: bold;
    }
  }
}

Tabellen table.table.table-striped.table-stacked ser nu ut som nedanstående tabell i ‘Responsive Design Mode’.

Tabell med staplade kolumner.

Tabell med staplade kolumner.

#Bonus

Istället för att visa all data i tabellen kan du som utvecklare/designer göra ett medvetet val att bara visa en del av data. Att helt enkelt välja att fokusera på de kolumner som är viktiga för precis denna vy istället för att alltid bara göra en spegling av databasen.

Exempel på detta är de två listor vi har gjort i kursmoment 1 och 2. I lagersaldo listan visar vi bara namn och antal. I plocklistan bara namn, antal och plats. Så på med designar hatten (kanske en designer har keps? eller varför inte en ‘Blue Beanie’) och gör ett medvetet val om vad som behöver visas för att skapa en enkel och lätt användbar tabell.

#Avslutningsvis

Vi har i denna artikel tittat på två sätt (+ ett bonus sätt) att visa data i tabeller för mobila enheter. Att visa mycket data på liten yta är aldrig lätt, men ovan finns två sätt som underlättar när vi gör responsiv design för mobila enheter.

Om du har frågor eller tips så finns det en särskild tråd i forumet om denna artikeln.

Exempelprogrammet från denna övning finns i kursrepot example/sass-examples och i example/sass-examples.

#Revision history

 • 2018-02-07: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.