Kmom10: Individuell examination

By , , . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför hösten 2022. Använd inte materialet innan denna rutan är borttagen.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

#Upplägg

Du använder dbwebb-kommandorads verktyget för att hämta din individuella examinations uppgift och för att rätta, validera och lämna in dina lösningar. Redovisning kan lämnas in dagen efter examinationen. Det är för att ni ska få en dag på er att göra er redovisning.

Inlämning på Canvas och redovisning behövs inte göras inom dessa fem timmar.

Detta är en individuell examination och uppgifterna ska lösas på egen hand, vilket betyder att ni inte får kommunicera med varandra under tiden ni utför examinationen.

Lärarteamet finns tillgängliga i discord och på mejl för hjälp med tekniska problem och förtydliganden.

Om det inte står i en uppgift att en modul ska importeras får man inte använda sig av importerade moduler.

Ha koll på informationen som står här.

#Distans

På grund av Corona kommer alla studenter utföra examinationen på distans.

Examination sker på valfri plats, det går att ladda ner examination från kl 8:00 till 23:59. När du har hämtat hem examinationen har du fem timmar på dig att göra klart den och lämna in.

#Hämta examinationstillfälle 2022-06-01 (try3)

I Om examination med dbwebb exam finns mer information om dbwebb exam-verktyget.

Innan du kör kommandon nedan uppdatera dbwebb och kursrepot samt skapa kataloger i din me katalog med följande kommandon.

# stå i kursrepot dbwebb-kurser/python
dbwebb selfupdate # eventuellt behövs sudo eller admin rättigheter
dbwebb update
dbwebb init

För att skapa din individuella examination skriv in följande kommando.

dbwebb exam checkout try3

Materialet till din individuella examination ligger nu i din kurskatalog i me/kmom10/try3 enligt följande.

Fil Innehåll
assignments.md Beskrivning av examinationen och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en texteditor. I Atom kan du använda kortkommandot Ctrl-Shift-m för att se markdown preview.
exam.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i examinationen. Du kan köra programmet genom kommandot python3 exam.py

#Rätta din examination (try3)

För att rätta din individuella examination och visa hur många uppgifter du har klarat och dina poäng använd följande kommando.

dbwebb test try3

Längst ner i utskriften finns en sammanfattning av vilka uppgifter du har löst och hur många poäng du har.

Under sammanfattningen finns en utskrift från testprogrammet som körs när examinationen rättas. I denna utskrift kan du få hinter om vad som är fel med din inlämning enligt testprogrammet. Du kan ignorera fel från uppgifter du inte utfört.

#Validera din examination (try3)

Precis som tidigare inlämningar i kursen ska koden validera. dbwebb validate try3 validerar din individuella examination och visar vilka valideringsfel du har i koden. Din individuella examination skall validera när den lämnas in inom tidsramen för den individuella examinationen.

#Lämna in din examination (try3)

För att lämna in din individuella examination använd följande kommando.

dbwebb exam seal try3

Kommandot publicerar hela din me-katalog till studentservern.

Du kan när som helst hämta ett kvitto på din pågående examination och se detaljer om den, till exempel hur länge du hållit på.

dbwebb exam receipt try3

#Bedömning och betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

Under hela examinationen kan du köra kommandot dbwebb test try3 för att rätta dina lösningar och se hur många poäng du har uppnått.

#Redovisning

Efter din individuella examination lämna in en redovisningstext på din me-sida och via Canvas uppgiften ‘Individuell examination’. I redovisningstexten skriv följande:

  1. För varje uppgift du implementerade, dvs 1-5, skriver du ett textstycke om minst 5 meningar där du beskriver den tekniska implementationen.

  2. Skriv ett allmänt stycke om hur den individuella examinationen gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var den individuella examinationen lätt eller svår? Vad var svårt och vad gick lätt? Var den individuella examinationen en bra och rimlig examination av denna kursen?

  3. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

På grund av Corona ska också alla spela in en redovisningsvideo som ska lämnas in tillsammans med redovisningstexten.

  1. Spela in en kort video där du visar kod och berättar om de tekniska implementationerna du gjorde i den individuella examinationen. Lägg till en länk till videon i redovisningstexten på inlämningen på Canvas.

  2. Visa ditt ansikte och en giltig ID handling, t.ex. körkort eller pass, i videon.

Ni kan välja valfritt program för att spela in redovisningsvideon. Vi kan rekommendera programmet OBS eller att filma med er mobilkamera. För instruktioner om OBS kan ni kolla på Använd OBS Studio för att spela in redovisningsvideo.

#Förberedelse

Du har innan examinationen möjlighet att förbereda dig genom att göra en test examination.

Innan du kör kommandon nedan uppdatera dbwebb och kursrepot samt skapa kataloger i din me katalog med följande kommandon.

# stå i kursrepot dbwebb-kurser/python
dbwebb selfupdate # eventuellt behövs sudo eller admin rättigheter
dbwebb update
dbwebb init

Test examinationen fungerar på liknande sätt som den riktiga individuella examinationen. Du kan hämta hem den med följande kommando:

dbwebb exam checkout prep

Materialet till din individuella examination ligger nu i din kurskatalog i me/kmom10/prep enligt följande.

Fil Innehåll
assignments.md Beskrivning av examinationen och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en texteditor. I Atom kan du använda kortkommandot Ctrl-Shift-m för att se markdown preview.
exam.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i examinationen. Du kan köra programmet genom kommandot python3 exam.py

#Rätta förberedelse uppgiften

dbwebb test prep rättar din förberedelse uppgift och visar hur många uppgifter du har klarat och dina poäng.

dbwebb validate prep validerar din förberedelse uppgift.

dbwebb exam seal prep lämnar in din förberedelse uppgift.

#Mer förberedelser

I mappen example/old_exams kan ni hitta tidigare examination som ni kan använda för att öva.

För att öva på en gammal examination, kopiera mappen till me/kmom10/. T.ex. för lp1-2018 kör.

# stå i root mappen i python
cp -r example/old_exams/lp1-2018 me/kmom10/

För att rätta din lösning kan du köra dbwebb test lp1-2018.

#Tidigare examinationer

Inga genomförda än för HT21.

try1 genomfördes 2021-10-27, uppgifter och lösningsförslag finns tillgängligt i exempel-mappen, example/old_exams/lp1-2021.

try2 genomfördes 2022-01-07.

#Omexamination

Som student har du rätt till tre examinationstillfällen med andra ord om du inte klarar första har du två försök till på dig. Följande tillfällen erbjuds efter 2021-10-27. Obs datumen är preliminära!

Omexaminationstillfälle fredagen den 2022-01-07.

Restexaminationstillfälle onsdagen den 2022-06-01.

#Revision history

  • 2021-10-15: (B, aar) Första La till info om old_exams och uppdaterade till dbwebb test som rättnings kommando.
  • 2021-06-01: (A, aar) Första versionen till python-v4.

Document source.