Kmom04: Listor

By , , . Latest revision .

Gör dbwebb update innan du starta med kursmomentet!

Lär dig grunderna i datastrukturen listor. En lista är en linjär datastruktur som är inbyggd i Python. Värdena i en lista behöver inte vara av samma typ, utan kan variera, beroende på vilket användningsområde den används i. Du använder sedan dina kunskaper och praktiska färdigheter för att utöka funktionaliteten i Marvin.

Så här kan det se ut när du bekantar dig med listor.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch8 Lists

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 4.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

 1. Läs den feedback jag gav en student på labbuppgiften 4.2 i lab2.

 2. Exempel och förklaringar av valideringsfel

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln/övningen “Kom igång med datatypen lista i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/list.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “Python och listor” för att träna på listor i Python. Spara alla filer under me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - steg 3”. Spara alla filer under me/kmom04/marvin3.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall lämna in och redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vad är en lista?
 • Vad är slicing?
 • Var det svårt att bekanta sig med datastrukturen för listor eller flöt det på bra?
 • Har du jobbat med listor, eller arrayer, i andra programmeringsspråk?
 • Kan du i så fall jämföra Python listor mot andra programmeringsspråk?
 • Om du gjorde uppgiften del 2 i listövningen, varför behöver man göra bytet i den specifika ordningen?
 • Hur gick det att utföra uppgifterna, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik när det gäller listor?
 • Vad tycker du om rättningssytemet Umbridge? Funkar det bra? Något vi kan förbättre?

#Revision history

 • 2021-03-30: (P, moc) Flyttade listor från 03 till 04 inför V4 HT21.
 • 2020-05-15: (O, aar) Flyttade listor från 05 till 03 inför V3 HT20.
 • 2019-06-14: (N, efo) Bytte på 04 och 05.
 • 2018-08-13: (M, aar) Flyttade hit extrauppgifter från kmom06.
 • 2018-06-29: (L, aar) Uppdaterade mappstruktur mot kursrepo.
 • 2018-06-08: (K, aar) La till listor, flyttade dict/tuple till nästa och tog bort argparse.
 • 2017-09-08: (J, mos) Bort någon fråga.
 • 2017-06-22: (I, efo) La till nya artiklar och ändrade namn på uppgifter.
 • 2016-03-15: (H, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-05: (F, mos) Bort med curses och in med marvin för textanalys och tic-tac-toe.
 • 2015-01-08: (E, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (D, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-26: (C, mos) Tog bort beta stämpel.
 • 2014-09-15: (B, mos) Flyttade Marvin till extrauppgift.
 • 2014-09-12: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.